ข่าว

เซ่นพิษกำนันนก “กรมการปกครอง” หนังสือด่วนสุด ถึงผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เปิดมาตรการคุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

อธิบดีกรมการปกครอง ส่งหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้ว่าราชการประจำทุกจังหวัด กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยึดหลักการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีมีเกียรติและศักดิ์ศรี

หลังจากเมื่อวันที่ 12 ก.ย.2566 ที่ผ่านมา อธิบดีกรมการปกครอง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องมาตรการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยใจความสำคัญของหนังสือประกาศแจ้งเตือนถึงบรรเดาเหล่ากำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน คนทำหน้าที่ผู้นำชุมชนทั้งหลายได้ระบุไว้ ดังนี้

ตามที่ กรมการปกครอง แจ้งกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการประพฤติตนและการใช้อาวุธปืนในการปฎิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำการปฎิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อย

โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี มีเกียรติ และศักดิ์ศรี ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มิให้เสื่อมเสียเป็นแบบอย่างที่ดีของเจ้าหน้าที่รัฐ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

แต่ปัจจุบันยังปรากฏข่าวทางสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย นโยบายของรัฐบาล กระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล จึงขอให้จังหวัดแจ้งอำเภอกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านในการประพฤติตน และการใช้อาวุธปืนในการปฏิบัติหน้าที่ หากปรากฏว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูกต้องเหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐบาล หรือกระทำตนเป็นผู้มีอิทธิพล ให้นายอำเภอ พิจารณาตามมาตรการทางปกครองและวินัย ดังนี้

ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ แต่ยังไม่เกิดความเสียหายอย่าร้ายแรง นายอำเภอสามารถสั่งลงโทษวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน และลดอันดับเงินเดือนไม่เกินหนึ่งอันดับ

หากกรณีดังกล่าวเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง ให้นายอำเภอ รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง หากผลการสอบสวนมีมูลความผิดจริงสามารถลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากตำแหน่งฯ

หากนายอำเภอพิจารณาแล้วเห็นว่าพฤติการณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ให้นายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนให้ได้ความว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีพฤติกรรมบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมีคำสั่งให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พ้นจากตำแหน่ง

หากพบว่ากรณียังไม่มีมูลให้ดำเนินการทางวินัย ให้นายอำเภอว่ากล่าวตักเตือนให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ
กรณีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้ใดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ให้จังหวัดดำเนินการยกย่องชมเชยให้ปรากฏเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น แล้วรายงานให้กรมปกครองทราบ.

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบการณ์เขียนข่าว กว่า 6 ปี เคยผ่านสมรภูมิข่าวมากับกรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เริ่มแสวงหาความเติบโต มาพบประสบการณ์ใหม่กับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 มีความเชี่ยวชาญข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ยามว่างชอบเสพข่าวกีฬา วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด” ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button