ข่าว

เปิดแนวข้อสอบ ก.พ. 66 ฟรี เจาะลึกหลักสูตร ออกสอบอะไรบ้าง

เตรียมตัวสอบ ก.พ. 2566 เปิดแนวข้อสอบรายวิชา มีหลักสูตรแบบไหน วิธีการสอบอย่างไรบ้าง เป็นตัวเลือกหรือข้อเขียน เช็กให้ชัวร์พร้อมติวเข้มมุ่งสานฝันข้าราชการไทยรับใช้ประชาชน เช็กรายละเอียดได้เลยที่นี่

หลังจากที่สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2566 รอบ Paper and Pencil และรอบ e-Exam ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมจำนวน 500,000 ที่นั่ง ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 รวมทั้งหมด 19 วัน หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม เพื่อเตรียมตัวลงสนามสอบ ก.พ. 66 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ทำให้มีเวลาเตรียมตัวติวข้อสอบแบบจัดเต็มทั้งหมด 7 เดือน

ทีมงาน The Thaiger ได้รวบรวมสรุป แนวข้อสอบ ก.พ. 2566 ปีนี้มีสอบวิชาอะไรบ้าง คะแนนเต็มเท่าไหร่ เป็นข้อสอบแบบไหน เพื่อใช้เป็นแนวทางเก็งข้อสอบ หรือทำแบบทดสอบให้เกิดความคุ้นชิน เมื่อพอไปถึงสนามจริงจะได้พร้อมรบไม่เกิดอาการประหม่ากันนะจ๊ะ

แนวข้อสอบ กพ 2566 (3)

แนวทางข้อสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบ ก.พ. 2566

วิชาหลักของการสอบ ก.พ. 66 ภาค ก. เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

1. วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม100 คะแนน) เป็นการทดสอบ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่าน ภาษาไทย การจับใจความสําคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคํา ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจําลองต่าง ๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษเพื่อวัด ความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สํานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทําความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียน ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

3. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบ ความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติ
และจริยธรรมสําหรับข้าราชการ

แนวข้อสอบ กพ 2566 (1)

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

เกณฑ์การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 2566 แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญาตรี กับระดับปริญญาโท

1. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และปริญญา

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50

2. ระดับปริญญาโท

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ต้องเป็นผู้สอบวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50

สรุปว่า แนวข้อสอบ ก.พ. 66 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีคะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 วิชา ได้แก่ วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม100 คะแนน) แยกออกเป็น การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา-การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม-การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ , วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน), วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใครที่รู้แล้วว่าต้องสอบวิชาอะไรบ้างก็อย่าลืมไปหาชุดเก็งข้อสอบมาอ่านติวฝึกฝนกันด้วยนะครับ

อ้างอิง : สำนักงาน ก.พ.

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *