การเงิน

สรุปให้ ลดเงินสมทบประกันสังคม 3 เดือน ล่าสุด ม.33 ม.39 จ่ายกี่บาท

ลดเงินอัตราเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 ลูกจ้าง นายจ้างจ่ายร้อยละ 3 มาตรา 39 จ่ายเดือนละ 240 บาท ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน

มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ 20 กันยายน 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ประกันสังคมลดเงินสมทบ ล่าสุด ครม.เห็นชอบ รร่างกฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. …. ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน งวดเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 นี้ โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.33 ร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 เดือน

นายอนุชาระบุว่า อัตราเงินสมทบประกันสังคม 2565 มาตรา 33 ระหว่าง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 3 เดือน ให้นายจ้างและผู้ประกันตนแต่ละฝ่ายจ่ายเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิมที่จ่ายอยู่ในอัตราร้อยละ 5 ในขณะที่กำหนดให้รัฐบาลจ่ายเงินในอัตราเท่าเดิมที่ร้อยละ 2.75 ของค่าจ้างผู้ประกันตน

ลดเงินสมทบประกันสังคม ม.39 จำนวน 3 เดือน

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ให้ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจากเดิมในอัตราเดือนละ 432 บาทเป็นอัตราเดือนละ 240 บาท ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนด้วยเช่นกัน เพื่อบรรเทาภาระนายจ้างและผู้ประกันตนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพ

ข้อดีของการปรับลดเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

ลดอัตราเงินสมทบงวดเดือน ต.ค. – ธ.ค. 2565 จะส่งผลให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลง 17,044 ล้านบาท โดยผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลง 9,080 ล้านบาท และนายจ้างจ่ายลดลง 7,964 ล้านบาท เป็นการบรรเทาภาระ ของนายจ้างจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทั่วประเทศ

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย
Back to top button