ข่าว

TCAS63 รอบ 3 การยืนยันสิทธิ์ – สมัคร TCAS63 รอบ 4

TCAS63 รอบ 3 การยืนยันสิทธิ์ – 10 สาขายอดสมัครมากสุด สมัคร TCAS63 รอบ 4

แฟนเพจ Mytcas.com หรือที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย รายงาน การยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 3 เพิ่มเติม ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563

สาระสำคัญคือ

  • ใครที่กดยืนยันสิทธิ์เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 63 ช่วงเวลา 12.12 – 12.30 น. ขอให้กดยืนยันสิทธิ์ใหม่อีกครั้ง
  • ระบบประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 เพียง สาขาวิชาเดียวที่ดีที่สุด (พิจารณาจากอันดับที่เลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก)
  • ถ้าต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ยืนยันสิทธิ์ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2563
  • หากไม่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้กด “ไม่ใช้สิทธิ์” หรือ ไม่กดยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้
  • ถ้าสาขาวิชากำหนดให้ต้องไปสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่ระบุ ผู้ยืนยันสิทธิ์ต้องดำเนินการตามที่สาขาวิชากำหนดให้เรียบร้อย หากไม่ดำเนินการ จะถือว่า ไม่ประสงค์เข้าศึกษา และจะขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

https://www.facebook.com/CUPTmytcas/photos/a.312077079510765/557951884923282/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCCh3ChZEvz2lx3NBpPIvSF544TRnsGEXg3IJPKt9MSujYLxyX4gq6vQZksxuKKpWb2EgseD76P9A5_PrOOGlBJf4CdHt55PW1uomvH7RWE9PVQac-xrRBldas-CSawwJf0Oj5CAqJUBJWaE-FvPcRKctfjA3NIfFP7sVGtYuNOHHTajY_f87d258XbFsUPQZBr1jkCrrZf2okFt_muRdy74ddzWaOeMlgOlR_aBO75X3EANLQTiausfuGVYoNEceycYzm5cygO5iBNgN-NiaS_-OaJZsvoLvKVFD0ZX0z_1Zu-uE_jGsVxonoHWVusfReCXBS8ciy0IZT3Y22ORMs&__tn__=-R

นอกจากนี้ ยังได้รายงานถึง 10 สาขาวิชายอดฮิตที่มีผู้สมัครมากที่สุด (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 63)

1. คณะพยาบาลศาสตร์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

2. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

4. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6. คณะสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อังกฤษ ภาคปกติ มหาวิทยาลัยบูรพา

8. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9. คณะเภสัชศาสตร์ การบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

10. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ส่วนการสมัคร TCAS รอบ 4 จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 -20 พฤษภาคม 2563

-ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ (GPAX6 จำนวนหน่วยกิต/คะแนนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ O-NET GAT PAT 9 วิชาสามัญ) ในระบบให้ ถูกต้องและครบถ้วน ก่อนสมัคร เนื่องจากระบบตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น หากไม่มีข้อมูลเหล่านี้ จะไม่สามารถเลือกสมัครบางสาขาวิชาได้

– ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร และเกณฑ์การคำนวณคะแนนในสาขาวิชาที่เลือกสมัครให้เข้าใจ

– เลือกสาขาวิชาได้สูงสุด 4 อันดับ ซึ่งระบบจะแสดงคะแนนการคัดเลือกของสาขาวิชานั้นให้ทราบทันที (ขอให้ตรวจสอบด้วย) เมื่อยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้ว สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยต้องยืนยันให้แล้วเสร็จภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

– การชำระเงินค่าสมัครสามารถทำได้ก่อนหรือหลังการยืนยันการเลือกสาขาวิชา แต่ต้องให้แล้วเสร็จไม่เกินเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

– ตรวจสอบประวัติการยืนยันการเลือกสาขาวิชา และ ประวัติการชำระเงินค่าสมัคร ให้เรียบร้อย

– การสมัครที่สมบูรณ์ คือ การกดยืนยันสาขาวิชาที่เลือก + ชำระเงินตามจำนวนสาขาวิชาที่เลือก โดยใบสมัครที่พิมพ์ในขั้นตอนที่ 4 ต้องแสดงสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระแล้ว”

 

https://www.facebook.com/CUPTmytcas/posts/557137915004679

ขอบคุณข้อมูลและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Mytcas.com

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *