ข่าว

ประกาศรายชื่อ ‘ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย’ 2566 ภาค ก ภาค ข รายจังหวัดเช็กที่นี่

เปิดกำหนดการ ประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย” ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 พร้อมเช็กปฏิทินการเข้ารับการสอบประเมิน ภาค ค

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม และปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยไปแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น. ที่ผ่านมา จำนวน 205 แห่ง จำนวน 63 กลุ่มวิชา ตำแหน่งว่าง 7,814 อัตรา โดยมีนักศึกษาครูจบใหม่ยื่นใบสมัครจำนวนมากนั้น

ล่าสุดทาง สพฐ ได้ออกมาอัปเดตวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้ว สำคัญมาก ผู้สมัครต้องตรวจสอบรายชื่อว่ามีชื่อตนเองหรือไม่ก่อนถึงวันสอบ เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด

>> ตรวจสอบรายชื่อ ประกาศผลสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2566 ทุกจังหวัดที่นี่<<

ประกาศรายชื่อ ‘ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย’ 2566 รายจังหวัด

อ้างอิงจากประกาศปฏิทิน ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อ “ผู้มีสิทธิ์สอบครูผู้ช่วย” ประจำปี 2566 ภาค ก และ ภาค ข ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

หลังจากที่ผู้สมัครเข้าตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก และภาค ข ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป แล้ว

สามารถพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูผู้ช่วย 2566 แต่ละจังหวัดด้านล่าง

ให้กดตรวจสอบรายชื่อตรงคำว่าคลิกที่นี่เพื่ออ่าน หากยังไม่ปรากฎข้อความสีแดง แสดงว่ารายชื่อยังไม่ออก

จังหวัดจันทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

จังหวัดเชียงใหม่

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

จังหวัดเชียงราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

จังหวัดภูเก็ต

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดตราด

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดนครนายก

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔

จังหวัดนนทบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

จังหวัดพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒

จังหวัดระนอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

จังหวัดระยอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

จังหวัดลพบุรี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

จังหวัดลำปาง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จังหวัดสกลนคร

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต ๒

จังหวัดสงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

จังหวัดสระแก้ว

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

จังหวัดสุรินทร์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

จังหวัดอ่างทอง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ทั้งนี้ผู้ที่ทำการสมัครสอบครูผู้ช่วยประจำปี 2566 จะต้องมีเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครสอบเป็นไปตามที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งไว้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทั่วไป

 1. สัญชาติไทย พร้อมทั้งมีบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
 2. ผู้สมัครสอบจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. ไม่เป็นหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
 4. ไม่เป็นคนจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในหรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 5. ไม่อยู่ในระหว่างการถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ในการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา
 7. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง ทั้งนี้ รวมไปถึงกรรมการบริหารพรรคด้วย
 8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ยกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เนื่องจากการกระทำผิดวินัยตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 หรือตามกฎหมายอื่น ๆ
 11. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สพฐ สอบครู

คุณสมบัติผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย เฉพาะทาง

 1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด
 2. มีหลักฐานการอนุญาตประกอบวิชาชีพที่คุรุสภารับรอง อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 4. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
 5. หนังสือรับรองสิทธิ

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566

1. ภายในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

 • ประกาศรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2566

2. วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 • เปิดรับสมัคร สอบครูผู้ช่วย 2566

3. ภายในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข

4. ประเมินจากการสอบข้อเขียน

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566

    • ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566

    • ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

5. ภายในวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก และ ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค

6. ประเมินจากการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการนำเสนอที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

7. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันและเวลาที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ. สศศ. กำหนด (ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566)

อย่างไรก็ตามผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สพฐ. หรือ คลิกที่นี่

อ้างอิง : 1 2

สอบครูผู้ช่วย 2566 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button