ข่าวข่าวกรุงเทพภาคกลาง

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 เช็กที่นี่ 12 เมษายน

วันนี้ 12 เมษายน ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566″ กรุงเทพมหานครประกาศตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จำนวน 110 อัตรา 18 กลุ่มสาขาวิชาเอก เช็กออนไลน์ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง

เปิดปฏิทิน สอบครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2566 ตามที่มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565

มีการระบุอัตราว่างบรรจุรอบแรก จำนวน 110 อัตรา 18 กลุ่มสาขาวิชาเอก โดยประกาศกำหนดการสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 เดือนเมษายน 2566 ทั้งหมด 7 สนามสอบ

ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกทม. 2566 ผ่านเว็บไซต์

ล่าสุด วันนี้ 12 เมษายน 2566 ตามกำหนดการเดิมจะมีการประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

อัปเดตล่าสุด ผลสอบออกมาแล้ว :ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดการสอบภาค ค๒ ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 โปรดคลิกที่รายชื่อกลุ่มวิชาเพื่ออ่านผล

กลุ่มวิชาแนะแนว

กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

กลุ่มวิชาภาษาไทย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มวิชาประถมศึกษา

กลุ่มวิชาพลศึกษา

กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน

กลุ่มวิชาบรรณารักษ์

กลุ่มวิชาคหกรรม

กลุ่มวิชานาฎศิลป์

กลุ่มวิชาเกษตรกรรม

กลุ่มวิชาวัดผล

กลุ่มวิชาฟิสิกส์

กลุ่มวิชาเคมี

กลุ่มวิชาชีววิทยา

ส่วนใครที่ต้องการเช็กตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

เช็กกลุ่มสาขาวิชาเอก “สอบบรรจุครูผู้ช่วย กทม. 2566”

บัญชีรายละเอียดตําแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 (แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) ประกอบด้วย จำนวน 110 อัตรา 18 กลุ่มสาขาวิชาเอก

 1. กลุ่มวิชาแนะแนว
 2. กลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษ
 3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
 4. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา
 5. กลุ่มวิชาภาษาไทย
 6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
 7. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 8. กลุ่มวิชาประถมศึกษา
 9. กลุ่มวิชาพลศึกษา
 10. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา-วาดเขียน
 11. กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
 12. กลุ่มวิชาคหกรรม
 13. กลุ่มวิชานาฎศิลป์
 14. กลุ่มวิชาเกษตรกรรม
 15. กลุ่มวิชาวัดผล
 16. กลุ่มวิชาฟิสิกส์
 17. กลุ่มวิชาเคมี
 18. กลุ่มวิชาชีววิทยา

ตำแหน่งสอบ ครูผู้ช่วย 2566

กำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2566

การสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 2566 เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่ วันที่ 6 – 13 ธันวาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขัน ให้ทราบหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบทางเว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร กำหนดวันสอบครูผู้ช่วย กทม. 2566 ได้แก่ วันที 1-2 เมษายน 2566 ทั้งหมด 7 สนามสอบ (รอยืนยันสนามสอบอีกครั้งหลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผ่านเว็บไซต์)

กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 66

ตารางการสอบ “ครูผู้ช่วย” ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2566

ตารางกําหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย

1. วันสอบข้อเขียน (วันแรก 1 เมษายน 2566) : วิชาที่สอบ ภาค ก (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ภาคเช้า เวลา : 09.00 – 12.00 น. วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน) และวิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
 • ภาคบ่าย เวลา 14.00 – 15.30 น. วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

2. วันสอบข้อเขียน (วันที่สอง 2 เมษายน 2566) : วิชาที่สอบ ภาค ข (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

 • ภาคเช้า เวลา : 09.00 – 11.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)
 • ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)
 • ภาคบ่าย เวลา 15.10 – 15.30 น. ภาค ค (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
  • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  • ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

อย่างไรก็ตามหากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2566 สามารถเช็กรายละเอียดเงื่อนไข พร้อมติดตามอัปเดตสถานที่สอบทั้งหมด 7 แห่งได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ >> https://teacherbkk.thaijobjob.com/ ได้เลยครับ

อ้างอิง : 1 2

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *