ข่าวข่าวการเมืองเลือกตั้ง 66

คลิป “เนวิน ชิดชอบ” พูดถึง “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ฟาดเดือดว่าอะไร ? ต้องไปฟัง

คลิป เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พูดชัด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นมรดกบาปของลูกหลาน โลกโซเชียลแชร์สนั่น

วันที่ 26 พ.ค.2566 บนโลกโซเชียลได้มีกระแสแชร์และส่งต่อคลิปที่ เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ได้มีการออกมาเคลื่อนไหว ระหว่างที่กำลังเป็นหน้าจัดตั้งรัฐบาล 2566 โดยแกนนำพรรคที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งอันดับ 1 อย่าง พรรคก้าวไกล

นายใหญ่ “เซราะกราว” มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการตั้งขึ้นมา ซึ่งในคลิปบัญชีติ๊กต๊อก (Tiktok@sons_3p) เกิดประเด็นร้อนขึ้น เมื่อบางช่วงบางตอนจะได้ยินชัดเจน นายเนวินพูดว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นเป็นอะไรที่ล้าหลัง ไม่ควรมากำหนดกรอบ เพราะปัจจุบันทุกอย่างพัฒนาไปเร็วมากๆ เชื่อว่าเป็นมรดกบาปของลูกหลานแน่ๆ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ก่อนการเลือกตั้งที่ผ่านมา

เนวิน ชิดชอบ
ภาพ @BURIRAM UNITED

มีรายงานว่า การให้สัมภาษณ์ของนายนเนวินที่กำลังถูกชแร์อย่างมากในเวลานี้ เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง 2566 ในวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเนื้อหายังมีการเปิดเผยต่ออีกด้วยว่า เนวิน ยังชี้ด้วยว่า ถ้าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตนก็รู้สึกโชคดีที่ได้ตายเร็วกว่า ต้องทำให้ทุกคนเข้าใจ เข้าถึง

“อย่าเอาอะไรมาใช้ตีกรอบ อย่าใช้ความคิดของตัวเองมากำหนดเส้นทางเดินของคนอื่น ไม่งั้นประเทศไทย วันนี้คุณรู้ได้ไงว่า 20 ปี ที่คุณเขียนยุทธศาสตร์ชาติ โลกจะเปลี่ยนขนาดไหน” เนวิน กล่าว

นอกจากนี้ หัวเรือใหญ่บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยังบอกอย่างเมื่อ 10 ปี ที่แล้ว แอร์ไทม์ของสื่ออย่างโทรทัศน์มูลค่าเท่าไร แต่มาวันนี้ทีวีขาดทุนไปเท่าไรแล้ว จนต้องออก ม.44 กับ ดิจิทัลทีวี เพราะโลกเปลี่ยน คิดได้อย่างไรว่าประเทศนี้จะต้องมีโรดแม็ป หรือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

“วันนี้ ธุรกิจต้อง ผลิตสินค้าได้เร็วขึ้น พร้อมกับต้นทุนต้องลดต่ำลง และลูกค้าต้องเกิดความพึงพอใจ หรือที่เรียกว่าอีโคโนมี่ออฟสปีด (economy of speed) ต้องปรับตัวให้ตลอดเวลา และปรับตัวให้เร็ว”

@sons_3p

#ยุทธศาตร์ชาติ20ปี รู้ทุกอย่างทำไมไม่ทำให้มันถูกต้อง บันทึกเทปไว้เมื่อประมาณปี2563 The People ได้ลงไว้ในยูทูป

♬ เสียงต้นฉบับ – ผู้ฮ้าย Shop – ผู้ฮ้าย Shop

ขอบคุณคลิป : @sons_3p

“วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าโลกเนี่ย ใครเร็วกว่า ใครคิดก่อน ใครทำก่อน คนนั้นก็ประสบความสำเร็จ ฉะนั้น การตีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีไว้ ผมว่ามันเป็นมรดกบาปของลูกหลานของไทยในอนาคต” นายเนวิน ระบุ.

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คืออะไร ?

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ถึงความหมายตลอดจนการตีความของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย

ที่ว่า”ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

มาตรา 65 กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่ การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

เพื่อให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *