ข่าว

ครม. ไฟเขียว เพิ่ม ‘โรคจิต’ ห้ามเป็นข้าราชการพลเรือน

ครม. เห็นชอบแก้กฎหมาย ก.พ. เพิ่ม ‘โรคจิต’ เป็นลักษณะต้องห้ามข้าราชการพลเรือน

มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ 20 กันยายน 2565 เห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เสนอร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคฉบับนี้ เป็นการปรับปรุงกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ที่กำหนดลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน

รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในกฎหมาย ก.พ. มีการปรับเปลี่ยน 2 โรค ได้แก่ วัณโรค และ โรคจิต

ยกเลิกวัณโรค

ยกเลิก ‘โรควัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ’ ออกจากลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ารับราชการพลเรือน เนื่องจากโรควัณโรคมีแนวโน้มที่ลดลงและใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2 สัปดาห์ก็สามารถหายได้

เพิ่มโรคจิตเป็นโรคที่เป็นข้าราชการไม่ได้

ได้เพิ่มโรคจิต (Psychosis) หรือโรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) ที่มีอาการเด่นชัดรุนแรงหรือเรื้อรัง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ เป็นลักษณะต้องห้ามด้วย

ส่วนลักษณะต้องห้ามอื่น ๆ ในการเป็นข้าราชการพลเรือน ได้แก่โรค 1. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 3. โรคพิษสุราเรื้อรัง และ 4. โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ยังไว้คงเดิม

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.
Back to top button