Connect with us

ข่าว

โฆษก ตร. เตือนผู้มีพฤติกรรม การคุกคามทางเพศ มีความผิดตามกฎหมาย อัตราโทษสูง

Pachara Nakju

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โฆษก ตร. เตือนผู้มีพฤติกรรม การคุกคามทางเพศ มีความผิดตามกฎหมาย อัตราโทษสูง | Thaiger

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผย การคุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment มีให้เห็นบ่อยครั้ง เตือนผิดกฎหมาย อัตราโทษสูง

27 ต.ค.64 พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยว่า ในปัจจุบันมีการปรากฏข่าว การคุกคามทางเพศ หรือ Sexual Harassment ให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้วยคำพูด ด้วยท่าทาง สัมผัสทางร่างกาย โดยการกระทำต่าง ๆ นั้น อาจเกิดขึ้นได้ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ โรงเรียน ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดอันตรายแก่ร่างกายและกระทบกระเทือนจิตใจของผู้เสียหายได้

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวต่อว่า Sexual Harassment หรือ การคุกคามทางเพศ มีทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำที่เป็นการคุกคามทางเพศ เช่น การพูดจาลวนลามผู้หญิง หรือชาย การแอบสัมผัสร่างกาย โดยที่ผู้ถูกสัมผัสไม่ยินยอม หรือการแสดงความคิดเห็นรวมถึงการสนทนาในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ หรือ การแอบถ่ายคลิบผู้อื่นไปใช้ในทางเสียหาย จึงอยากเตือนไปยังผู้ที่มีพฤติกรรมกระทำการคุกคามทางเพศผู้อื่นนั้น อาจมีความผิดตามกฎหมายและมีอัตราโทษสูง

ประมวลกฎหมายอาญา

– มาตรา 278 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– มาตรา 279 ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่”เด็กอายุไม่เกิน 13 ปี” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ผู้กระทำได้กระทำโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้เด็กนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศล่วงล้ำอวัยวะเพศหรือทวารหนักของเด็กนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาท

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่ เป็นการกระทำแก่”เด็กอายุยังไม่เกิน 13 ปี” ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 7 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 140,000 บาทถึง 400,000บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระทำโดยทำให้ผู้ถูกกระทำเข้าใจว่าผู้กระทำมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 บาทถึง 400,000 บาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสี่หรือวรรคห้า ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมเด็กหญิงหรือกระทำกับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

– มาตรา 397 ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทำให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนัลหรือเป็นการกระทำอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทำโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทำมีอำนาจเหนือผู้ถูกกระทำอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอำนาจเหนือ ประการอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

จัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

โฆษก ตร. ยังกล่าวอีกว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงภัยคุกคามดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และ สวัสดิภาพของพี่น้องประชาชน ตลอดจนเด็ก สตรีและครอบครัว จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” (ศพดส.ตร.) ขึ้นมาเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ โดยมี พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ยังได้สั่งการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ หากมีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการคุกคาม ทางเพศอย่างรวดเร็วและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในสังคม

หากพบเห็นการกระทำความผิด หรือ หากท่านได้รับความเสียหายจากการกระทำดังกล่าว ให้ท่านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้ท่าน หรือโทร. สายด่วน 191 หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โฆษก ตร. เตือนผู้มีพฤติกรรม การคุกคามทางเพศ มีความผิดตามกฎหมาย อัตราโทษสูง | ข่าวโดย Thaiger

Valve เปิดเผยภาพ Packaging ของ Steam Deck | Thaiger
เกมส์5 นาที ago

Valve เปิดเผยภาพ Packaging ของ Steam Deck

‘Bad and Crazy’ ปล่อยตัวอย่างใหม่ ส่อแววเคมีชวนจิ้นของสองนักแสดง ‘อีดงอุค’ และ ‘วีฮาจุน’ | Thaiger
บันเทิง9 นาที ago

‘Bad and Crazy’ ปล่อยตัวอย่างใหม่ ส่อแววเคมีชวนจิ้นของสองนักแสดง ‘อีดงอุค’ และ ‘วีฮาจุน’

พระมหาไพรวัลย์ สึกแล้ว เปิดภาพแรกหลังสละผ้าเหลือง ดูเลยต๊าชไม่ต๊าช | Thaiger
ข่าว9 นาที ago

พระมหาไพรวัลย์ สึกแล้ว เปิดภาพแรกหลังสละผ้าเหลือง ดูเลยต๊าชไม่ต๊าช

แรงมาก! ซื้อบราวนี่พิมรี่พาย เจอขึ้นรา ลูกค้าสู่ขิตอาหารเป็นพิษ! | Thaiger
บันเทิง18 นาที ago

แรงมาก! ซื้อบราวนี่พิมรี่พาย เจอขึ้นรา ลูกค้าสู่ขิตอาหารเป็นพิษ!

ไมเคิ่ล คาร์ริค ลา แมนฯ ยูไนเต็ด หลังคุมทีมชนะ อาร์เซน่อล | Thaiger
ข่าวกีฬา21 นาที ago

ไมเคิ่ล คาร์ริค ลา แมนฯ ยูไนเต็ด หลังคุมทีมชนะ อาร์เซน่อล

The Red Sleeve EP.7 ซีนหวาน เดตลับของ อีซาน-ด็อกอิม | Thaiger
ซีรี่ย์เกาหลี22 นาที ago

The Red Sleeve EP.7 ซีนหวาน เดตลับของ อีซาน-ด็อกอิม

‘ทนายรณณรงค์’ อธิบาย กล่องสุ่ม ‘พิมรี่พาย’ แบบไหนเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน⁣ | Thaiger
ข่าวดารา24 นาที ago

‘ทนายรณณรงค์’ อธิบาย กล่องสุ่ม ‘พิมรี่พาย’ แบบไหนเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.การพนัน⁣

ทนายอนันต์ชัย เผย ลุงพล ป้าแต๋น เตรียมจ้างสู้คดีจริง 6 ธ.ค. พร้อมแถลงรับทำหรือไม่ | Thaiger
ข่าว30 นาที ago

ทนายอนันต์ชัย เผย ลุงพล ป้าแต๋น เตรียมจ้างสู้คดีจริง 6 ธ.ค. พร้อมแถลงรับทำหรือไม่

‘ไม้ นนทพันธ์’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ณ จุดพบรัก ร้านกาแฟ 12 ปีก่อน | Thaiger
ข่าวดารา50 นาที ago

‘ไม้ นนทพันธ์’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ณ จุดพบรัก ร้านกาแฟ 12 ปีก่อน

รีวิว The Whole Truth ปริศนารูหลอน สนุกไหม? หนังตั้งคำถามกับความจริง | Thaiger
บันเทิง50 นาที ago

รีวิว The Whole Truth ปริศนารูหลอน สนุกไหม? หนังตั้งคำถามกับความจริง

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา 15,000 คน ฟรี | Thaiger
ข่าว51 นาที ago

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดโมเดอร์นา 15,000 คน ฟรี

Vince Zampella รับตำแหน่งประธานแฟรนไชน์ Battlefield | Thaiger
เกมส์52 นาที ago

Vince Zampella รับตำแหน่งประธานแฟรนไชน์ Battlefield

ผลบอล ลาซิโอ 4-4 อูดิเนเซ่ (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา54 นาที ago

ผลบอล ลาซิโอ 4-4 อูดิเนเซ่ (คลิปไฮไลท์บอล)

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่1 ชั่วโมง ago

กรมอุตุฯ ประกาศเตือนลมหนาว ฉบับ 2 ไทยตอนบนหนาว-ลมแรง อุณหภูมิลด 4 องศา

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021 | Thaiger
ข่าวดารา1 ชั่วโมง ago

‘แอนชิลี’ เผยโฉมชุดประจำชาติ ‘นางคาด’ พร้อมขึ้นสังเวียน มิสยูนิเวิร์ส 2021

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 1 12 64 ตรวจหวยฮานอย 1 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย20 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 30 11 64 ตรวจหวยฮานอย 30 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 29 11 64 ตรวจหวยฮานอย 29 11 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 28 11 64 ตรวจหวยฮานอย 28 11 64 หวยฮานอยวันนี้

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ตรวจหวยลาววันนี้ 1 ธ.ค. 64 หวยลาว 1 12 64

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 1 12 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 ธ.ค. 2564

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาว 29 11 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 29 พ.ย. 2564

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

ตรวจหวยลาว 29 พฤศจิกายน 2564

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย 1 ธันวาคม 64’ ทุกรางวัลที่นี่ ผล ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล 1/12/64’ ล่าสุดวันนี้

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

‘ตรวจหวย’ สลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2564 ตรวจสลากกินแบ่ง 1 12 64

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ตรวจหวย 1 12 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธ.ค. 64 ตรวจหวย 1 12 64

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 บาท

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 2 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ บาท

Trending