Connect with us

ข่าว

ครม. ไฟเขียว! ย้าย ‘ผู้ว่าหมูป่า’ นั่งแท่นผู้ว่าปทุมฯ

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ครม. ไฟเขียว! ย้าย ‘ผู้ว่าหมูป่า’ นั่งแท่นผู้ว่าปทุมฯ | Thaiger
ภาพ :เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

ครม. ไฟเขียวอนุญาตให้มีการโยกย้ายข้าราชการ โดย ผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ หรือ ผู้ว่าหมูป่า ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีแทน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.) จำนวน 28 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยในการโยกย้ายครั้งนี้มี นาย ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร หรือ ‘ผู้ว่าหมูป่า’ รวมอยู่ด้วย โดยที่ประชุมมีคำสั่งให้ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี

ขณะเดียวกัน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้

พร้อมให้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง

โดยรายชื่อทั้งหมด มีดังนี้

 • นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผลจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
 • นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดดระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
 • นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • นายรังสรรค์ ตันเจริญ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 • นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 • นายภาสกร บุญญลักษณ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 • นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
 • นายชาธิป รุจนเสรี พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
 • นายวิเชียร จันทรโณทัย พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
 • นายชยันต์ ศิริมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 • นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 • นายเสถียร เจริญเหรียญ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • นายนิพนธ์ บุญหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการจังหวัดน่าน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
 • นายวีระชัย นาคมาศ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
 • นายเฉลิมพล มั่งคั่ง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
 • นายภิรมย์ นิลทยา พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
 • นายภูสิต สมจิตต์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
 • นายสิธิชัย จินดาหลวง พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 • นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นายปริญญา โพธิสัตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
 • นายชัยชาญ สิทธิวิวัชธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
 • นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
 • และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

การโยกย้ายตำแหน่งครั้งนี้จะมีผลใช้ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ครม. ไฟเขียว! ย้าย 'ผู้ว่าหมูป่า' นั่งแท่นผู้ว่าปทุมฯ | ข่าวโดย Thaiger

UNESCO ประกาศ ดอยหลวงเชียงดาว เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก | Thaiger
ข่าววิทยาศาสตร์9 hours ago

UNESCO ประกาศ ดอยหลวงเชียงดาว เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ของโลก

ใช้ง่าย รีวิว ASUS X515 โน้ตบุ๊กเพื่อคนใช้งานระดับบีกินเนอร์ จอปัง พลัง Intel | Thaiger
คอมพิวเตอร์9 hours ago

ใช้ง่าย รีวิว ASUS X515 โน้ตบุ๊กเพื่อคนใช้งานระดับบีกินเนอร์ จอปัง พลัง Intel

ป๋าเทพ-หยอง ลูกหยี ไลฟ์บอกนายกน่าสงสาร ลั่นม็อบปลุกไม่ขึ้น | Thaiger
ข่าวดารา9 hours ago

ป๋าเทพ-หยอง ลูกหยี ไลฟ์บอกนายกน่าสงสาร ลั่นม็อบปลุกไม่ขึ้น

สรุป #ก่อการร้ายแบบพลีชีพ ญี่ปุ่นเตือนประชาชนใน 6 ชาติอาเซียน รวมไทยด้วย! | Thaiger
ข่าว9 hours ago

สรุป #ก่อการร้ายแบบพลีชีพ ญี่ปุ่นเตือนประชาชนใน 6 ชาติอาเซียน รวมไทยด้วย!

เช็กให้ชัวร์ ทบทวนสิทธิ ม.40 ใครมีสิทธิยื่นทบทวนได้บ้าง ? | Thaiger
ข่าว9 hours ago

เช็กให้ชัวร์ ทบทวนสิทธิ ม.40 ใครมีสิทธิยื่นทบทวนได้บ้าง ?

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว9 hours ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

เช็กข้อมูล รีวิว VAIO SX12 หน้าจอ 12.5 นิ้วเครื่องเล็กพอร์ตเพียบ | Thaiger
คอมพิวเตอร์9 hours ago

เช็กข้อมูล รีวิว VAIO SX12 หน้าจอ 12.5 นิ้วเครื่องเล็กพอร์ตเพียบ

มนต์สิทธิ์ ถูกหวยเลขท้าย 5 ใบ เผยซื้อชุดนี้จากขอนแก่น | Thaiger
ตรวจหวย9 hours ago

มนต์สิทธิ์ ถูกหวยเลขท้าย 5 ใบ เผยซื้อชุดนี้จากขอนแก่น

Fraction เตรียมออกโทเคนดิจิทัล หลังได้รับ ICO Portal License จาก ก.ล.ต. | Thaiger
ข่าวธุรกิจ9 hours ago

Fraction เตรียมออกโทเคนดิจิทัล หลังได้รับ ICO Portal License จาก ก.ล.ต.

เปิดรายละเอียด บัตรคนจน ได้สิทธิอะไรบ้าง? | Thaiger
ข่าวการเงิน9 hours ago

เปิดรายละเอียด บัตรคนจน ได้สิทธิอะไรบ้าง?

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย9 hours ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

‘Taste Your Love’ เพลงรักสุดละมุน มาพร้อม MV สุดคัลเลอร์ฟูลจาก ‘วิโอเลต วอเทียร์’ | Thaiger
บันเทิง9 hours ago

‘Taste Your Love’ เพลงรักสุดละมุน มาพร้อม MV สุดคัลเลอร์ฟูลจาก ‘วิโอเลต วอเทียร์’

ศธ. เปิด ดาวน์โหลดเอกสารฉีดไฟเซอร์นักเรียน ดีเดย์ 4 ต.ค. | Thaiger
ข่าว9 hours ago

ศธ. เปิด ดาวน์โหลดเอกสารฉีดไฟเซอร์นักเรียน ดีเดย์ 4 ต.ค.

UN เรียกร้องให้มีการทำข้อบังคับป้องกันอันตรายจากระบบ AI | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี9 hours ago

UN เรียกร้องให้มีการทำข้อบังคับป้องกันอันตรายจากระบบ AI

สาวเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย เพราะได้ปลาแซลมอน | Thaiger
ข่าว9 hours ago

สาวเปลี่ยนใจไม่ฆ่าตัวตาย เพราะได้ปลาแซลมอน

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย9 hours ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 day ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 11 9 64 ตรวจหวยฮานอย 11 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 11 9 64 ตรวจหวยฮานอย 11 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 days ago

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว9 hours ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว11 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย13 hours ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย11 hours ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย12 hours ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 16/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้17 hours ago

ราคาทองวันนี้ 16/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

Trending