Connect with us

ข่าว

เพื่อไทย แฉ รัฐบาล ตัดงบสาธารณสุข ครั้งแรกในรอบ 12 ปี

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เพื่อไทย แฉ รัฐบาล ตัดงบสาธารณสุข ครั้งแรกในรอบ 12 ปี | Thaiger

เพื่อไทย เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พบว่ามีการ ตัดงบสาธารณสุข ครั้งแรกในรอบ 12 ปี

เพจเฟซบุ๊กของ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ตัดงบประทรวงสาธารณสุขเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี และลดลงมากถึง 4.3 พันล้านบาท คิดเป็นติดลบ 2.74%

โดย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้บริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีการใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของประเทศที่เป็นรูปธรรมได้ยิ่งในสถานการณ์โควิดซึ่งต้องใช้งบประมาณด้วยความประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ แต่กลับมองไม่เห็น ฟังไม่ได้ยินทุกข์ของประชาชน

นายประเสริฐ​ กล่าวต่อว่า การใช้งบประมาณในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น มีการใช้งบประมาณจำนวนมากในขณะที่จำนวนงบประมาณหรือเรื่องของอำนาจของประชาชนเล็กลง เมื่อดูจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ที่ตั้งไว้ 2.3 ล้านล้านบาทจากงบในยอดรวม 3.1 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 76.15 % ของงบประมาณที่จัดตั้งไว้ นอกจากนั้นงบรายจ่ายเพื่อการลงทุน ที่ตั้งไว้สัดส่วนร้อยละ 20 หรือคิดเป็นเงินจำนวน 624,000 ล้านบาท ซึ่งงบส่วนหนึ่งเป็นงบที่อยู่ในกระทรวงกลาโหมในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์

“สิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่องคือเรื่องรัฐวิสาหกิจที่มีทั้งหมด 52 แห่ง ที่หลายแห่งประสบผลขาดทุน ล้วนเป็นปัญหาที่รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาของการบินไทยที่ยังต้องอาศัยวงเงินงบประมาณในการแก้ปัญหา ชี้ให้เห็นความล้มเหลวการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี การแต่งตั้งผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจต่างๆ 50 กว่าแห่ง เกือบทั้งหมดเป็นทหารที่เป็นพวกพ้องของนายกรัฐมนตรี และหลายคนเป็นการตอบแทนบุญคุณเมื่อครั้นมีการทำรัฐประหารมา ไม่มีความรู้ความสามารถโดยตรง นอกจากนั้นรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง

เช่น องค์การคลังสินค้าที่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เคยมีปัญหาทุจริต เห็นได้ชัดว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศ มิติการบริหารราชการแผ่นดินและการทุจริตที่เกิดขึ้น ทั้งๆ ที่อยู่บนพื้นฐานความเดือดร้อนของประชาชน มีการหาผลประโยชน์จากงบประมาณขององค์กรขนาดใหญ่ มองประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าประโยชน์ของประชาชน” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า ตนมีข้อสังเกตในเรื่องการจัดทำงบประมาณ 2565 ทั้งหมด 5 ข้อ คือ 1. การจัดทำงบประมาณไม่สะท้อนกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณที่นายกฯ ได้กล่าวไปทั้ง 6 ด้าน ไม่มีการกล่าวถึงยุทธศาสตร์ด้านโควิด ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส่งผลกระทบต่อด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และภาคธุรกิจ แต่รัฐบาลทำเหมือนว่าประเทศไม่ได้อยู่ในวิกฤต ทำไมไม่มีการจัดงบประมาณในยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาและการฟื้นฟูประเทศจากโควิด

เมื่อการจัดสรรงบประมาณไม่สะท้อนปัญหาของประเทศส่งผลให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไปไม่ถึงไหน แต่กลับไม่สามารถใช้กลไกของงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้ การอัดฉีดเม็ดเงินลงแต่ละครั้งไม่ว่าจะเงิน SMEs ล้วนแต่เป็นเงินที่ไม่ถึงคนโดยส่วนรวม และหลายครั้งมีเงื่อนไขมากมาย จน SMEs หลายแห่งต้องล้มหายตายจากเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงเงินทุน อีกทั้งปัญหาว่างงานในระบบประกันสังคมที่สูงขึ้น

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า 2. การไร้ประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ใช้วงเงินงบประมาณในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้น 20.8 ล้านล้านบาทและกำลังจะใช้ในปี 65 อีก 3.1 ล้านล้านบาทแต่ไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโตได้ โดยมีอัตราการเจริญเติบโตแค่ 1% เหมือนครั้งที่ให้ใช้เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาเศรษฐกิจติดลบถึง 2.6 % ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนพุ่งสูง 9.2%

3. มีการตัดงบประมาณที่สำคัญหลายจุด แต่งบกระทรวงกลาโหมกลับเพิ่มขึ้น จะเห็นได้ว่างบกระทรวงสาธารณสุขลดลงมากถึง 4.3 พันล้านบาท คิดเป็นติดลบ 2.74% ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 12 ปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลดงบด้านสุขภาพคนไทยลดลงถ้วนหน้าจนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโควิด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคล้วนแต่ถูกตัดงบประมาณ เช่น กรมควบคุมโรคติดต่อถูกตัดงบประมาณ 480 ล้านบาท เทียบกับปีที่แล้วลดลง 12% กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกตัดงบมากถึง 10% เหลืองบน้อยที่สุดในรอบ 6 ปี สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้งบประมาณเพียง 22 ล้านบาท

ทั้งที่ประเทศมีปัญหาเรื่องวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงหลักในการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์โควิดแต่การจัดงบประมาณใน ปี 65 รัฐบาลกลับไม่ให้ความสำคัญกับกระทรวงนี้เท่าที่ควร ทั้งยังมีการจัดตั้งศบค.ขึ้นมา ประกอบด้วยฝ่ายความมั่นคงที่เป็นทหารมาควบคุมซึ่งไม่มีความรู้ด้านระบาดวิทยา การดำเนินการของศบค.เป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งถึงความล้มเหลว โดยเฉพาะเรื่องการกระจายวัคซีน

กระทรวงกลาโหมได้งบประมาณในปีงบประมาณ 64 คิดเป็นร้อยละ 6.5 และในปี 65 ได้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ 6.6 ในขณะที่ประเทศกำลังเผชิญปัญหาโควิด กองทัพได้นำเงินไปจัดซื้อยุทโธปกรณ์ 3 เหล่าทัพ เป็นเงินจำนวนมากกว่า 8,274 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมงบผูกพันข้ามปีที่เกิดระหว่างปี 65-68 จำนวน 88,969 ล้าน เป็นของกองทัพเรือ 37,849 ล้านบาท ในการจัดซื้อเรือดำน้ำแบบจีทูจีกับรัฐบาลจีน

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า 4. การกระจายงบประมาณไม่เป็นธรรมและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง เห็นได้ชัดจากการกระจายวัคซีนแบบไร้ยุทธศาสตร์ การประกาศว่าการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติเป็นวาทกรรมที่สวยหรู พล.อ.ประยุทธ์ไม่เคยบอกรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไร การกระจายวัคซีนในจังหวัดพื้นที่สีแดงน้อยกว่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีขาวและพื้นที่สีเขียว

แม้กระทั่งส.ส.ฝ่ายรัฐบาลยังออกมาตำหนิการทำงานของรัฐบาลว่าการกระจายวัคซีนไม่เป็นธรรม มีการเล่นพรรคเล่นพวกกลายเป็นศึกชิงวัคซีนที่จัดสรรไม่หลากหลาย ไม่รวดเร็ว ไม่ทั่วถึงและไม่ทันการณ์ ตนจะคอยดูว่าวันที่ 7 มิ.ย. การฉีดวัคซีนแอสตราเซเนก้าแบบปูพรมจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ วันนี้ยังไม่มีใครกล้าบอกว่าจะได้วัคซีนวันไหน และหากวัคซีนไม่มา พล.อ.ประยุทธ์ในฐานะ ผอ.ศบค.ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก

และ 5.การจัดสรรงบประมาณที่ไม่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่น จากผลกระทบของโควิดส่งผลให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีรายได้ลดลง ซึ่งเกิดจากกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขยายเวลาการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดอัตราการจัดเก็บลดถึง 90% ส่งผลกระทบต่อรายได้ส่วนท้องถิ่น แต่รัฐบาลกลับตัดลดงบประมาณท้องถิ่นลง 73,261 ล้านบาท ลดเงินอุดหนุนให้องค์กรท้องถิ่นลงอีก 15,988 ล้านบาท หากวันนี้รัฐบาลกล้าให้อำนาจท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพของประชาชน

วันนี้คนไทยหลายคนจะได้ฉีดวัคซีนโดยใช้การบริหารงานของท้องถิ่น สิ่งที่เกิดวันนี้คือวิกฤตศรัทธาในตัว พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการทำงานว่าหากปล่อยให้พล.อ.ประยุทธ์ บริหารเงินปี 2565 จะสามารถพาประเทศพ้นวิกฤตไปได้อย่างไร พล.อ.ประยุทธ์ อยู่มาแล้ว 7 ปีเพิ่งประกาศเรื่องการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติแสดงว่าที่ผ่านมาไม่เคยให้ความสนใจเรื่องนี้เลย ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 104 จาก 180 ในประเทศทั่วโลก การประกาศเรื่องนี้จึงเป็นวาทกรรมที่สวยหรูอีกเรื่อง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 65 ได้

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
image
ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงดี การงานรุ่ง | Thaiger
ดูดวง4 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด ดวงดี การงานรุ่ง

ผลบอลย้อนหลัง ชบาแก้ว ชนะ อินโดนีเซีย 4-0 ประเดิมศึก ชิงแชมป์อาเซียน | Thaiger
ข่าวกีฬา7 ชั่วโมง ago

ผลบอลย้อนหลัง ชบาแก้ว ชนะ อินโดนีเซีย 4-0 ประเดิมศึก ชิงแชมป์อาเซียน

ผลบอลย้อนหลัง ช้างศึกอัดเมียนมายับ ขยับขึ้นจ่าฝูง U19 ชิงแชมป์อาเซียน | Thaiger
ข่าวกีฬา7 ชั่วโมง ago

ผลบอลย้อนหลัง ช้างศึกอัดเมียนมายับ ขยับขึ้นจ่าฝูง U19 ชิงแชมป์อาเซียน

ทิศมงคล กรกฎาคม 2565 เสริมดวงวันไหนรุ่ง มีโชคลาภ | Thaiger
ดูดวง8 ชั่วโมง ago

ทิศมงคล กรกฎาคม 2565 เสริมดวงวันไหนรุ่ง มีโชคลาภ

ใกล้ความจริง เผย “อีริคเซ่น” ตอบตกลงย้ายซบ แมนยู แล้ว | Thaiger
ข่าวกีฬา9 ชั่วโมง ago

ใกล้ความจริง เผย “อีริคเซ่น” ตอบตกลงย้ายซบ แมนยู แล้ว

B.I อดีตสมาชิก iKON เตรียมจัดแฟนมีต 21 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้า Union Mall | Thaiger
บันเทิงเกาหลี9 ชั่วโมง ago

B.I อดีตสมาชิก iKON เตรียมจัดแฟนมีต 21 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การค้า Union Mall

สาวขอไรเดอร์จ่ายค่าไข่ดาวเพิ่ม เจอตอบกวน แถมอาหารมาส่งสภาพนี้ | Thaiger
ข่าว9 ชั่วโมง ago

สาวขอไรเดอร์จ่ายค่าไข่ดาวเพิ่ม เจอตอบกวน แถมอาหารมาส่งสภาพนี้

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย9 ชั่วโมง ago

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565

‘หนูนา หนึ่งธิดา’ เขิน หลังถูก ‘พี่เอก hrk’ เรียกชื่อ กลางไลฟ์สตรีม | Thaiger
บันเทิง10 ชั่วโมง ago

‘หนูนา หนึ่งธิดา’ เขิน หลังถูก ‘พี่เอก hrk’ เรียกชื่อ กลางไลฟ์สตรีม

แนะนำ หนังในงาน ‘กรุงเทพฯ กลางแปลง’ 7 – 9 ก.ค. 65 เรื่องใดบ้าง มาส่องกัน | Thaiger
หนัง10 ชั่วโมง ago

แนะนำ หนังในงาน ‘กรุงเทพฯ กลางแปลง’ 7 – 9 ก.ค. 65 เรื่องใดบ้าง มาส่องกัน

จัดเต็ม มาดามแป้ง เปิดตัว 5 แข้งใหม่ เข้าก๊วน การท่าเรือ เอฟซี | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

จัดเต็ม มาดามแป้ง เปิดตัว 5 แข้งใหม่ เข้าก๊วน การท่าเรือ เอฟซี

โบท็อกซ์ลดเครียด รวม 5 ข้อดี ทำไมต้องฉีด | Thaiger
คลินิกความงาม10 ชั่วโมง ago

โบท็อกซ์ลดเครียด รวม 5 ข้อดี ทำไมต้องฉีด

งานวิจัยเผย ท่าเซ็กส์ประตูหลัง (Anal sex) ที่ผู้หญิงชอบที่สุดจาก 3,000 คน | Thaiger
ข่าวต่างประเทศ10 ชั่วโมง ago

งานวิจัยเผย ท่าเซ็กส์ประตูหลัง (Anal sex) ที่ผู้หญิงชอบที่สุดจาก 3,000 คน

แฉกฎเหล็กของ เทน ฮาก ในแคมป์ซ้อม แมนยู หากทำไม่ได้ โดนเปลี่ยนออกทันที | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

แฉกฎเหล็กของ เทน ฮาก ในแคมป์ซ้อม แมนยู หากทำไม่ได้ โดนเปลี่ยนออกทันที

ปล่อยตัวอย่างแรก อนิเมะต่างโลก Mushoku Tensei ซีซั่น 2 | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

ปล่อยตัวอย่างแรก อนิเมะต่างโลก Mushoku Tensei ซีซั่น 2

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท | Thaiger
การเงิน5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท | Thaiger
การเงิน4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน6 วัน ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด

ส่องประวัติ เจ้าสาว โอ๊ค พานทองแท้ หลังเข้าพิธีวิวาห์เงียบ | Thaiger
ข่าว7 วัน ago

ส่องประวัติ เจ้าสาว โอ๊ค พานทองแท้ หลังเข้าพิธีวิวาห์เงียบ

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว19 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ | Thaiger
ข่าว7 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,761 ราย ดับ 13 ศพ

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย9 ชั่วโมง ago

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.