Connect with us

ข่าวทั่วไทย

มติครม. เห็นชอบเก็บภาษี VAT แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่บริการในไทย

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

มติครม. เห็นชอบเก็บภาษี VAT แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศที่บริการในไทย | Thaiger
ภาพโดย Andrés Rodríguez จาก Pixabay / ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

มติครม. เห็นชอบเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT) แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ (e-Service))

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่กระทรวงการคลังเสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการ (มติคณะรัฐมนตรี 17 กรกฎาคม 2561) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักร ซึ่งประกอบกิจการให้บริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลรัษฎากร โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศ หากผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศมีรายรับจากการให้บริการดังกล่าวเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับกรณีผู้ประกอบการต่างประเทศได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้รับบริการในประเทศไทยผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ กำหนดให้รายได้ที่ได้รับจากการให้บริการนั้นเป็นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มของดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศ ซึ่งหากดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างประเทศมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เพื่อป็นการสนับสนุนให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดความเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. แก้ไขเพิ่มเติมให้การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใดตามประมวลรัษฎากรสามารถดำเนินการด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

2. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สินค้า” และเพิ่มบทนิยามคำว่า “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม”

3. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณจากภาษีขายโดยไม่ให้หักภาษีซื้อ และกำหนดให้ผู้ประกอบการอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มมีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มแทนผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

4. แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของผู้จ่ายเงินในการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม และหน้าที่ของผู้ประกอบการในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศแก่ผู้ใช้ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน

5. กำหนดให้การดำเนินการทางทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกระทำโดยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

6. กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศออกใบกำกับภาษี

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 นาที ago

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา4 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล)

‘ดอกมะลิ’ สื่อรัก ‘วันแม่แห่งชาติ 2565’ มีความหมายว่าอะไร ? | Thaiger
ไลฟ์สไตล์5 ชั่วโมง ago

‘ดอกมะลิ’ สื่อรัก ‘วันแม่แห่งชาติ 2565’ มีความหมายว่าอะไร ?

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา5 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่ | Thaiger
ผู้หญิง5 ชั่วโมง ago

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค. | Thaiger
ข่าวกีฬา6 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค.

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา7 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน? | Thaiger
ไลฟ์สไตล์7 ชั่วโมง ago

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน?

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์7 ชั่วโมง ago

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์7 ชั่วโมง ago

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน8 ชั่วโมง ago

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ประวัติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความสำคัญอย่างไร | Thaiger
ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมง ago

ประวัติ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความสำคัญอย่างไร

40 กลอนวันแม่ 2565 พร้อมคำอวยพรบอกรักแม่ ไทย-อังกฤษ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมง ago

40 กลอนวันแม่ 2565 พร้อมคำอวยพรบอกรักแม่ ไทย-อังกฤษ

เรื่องน่ารู้ ‘วันสารทจีน’ ความหมายว่าอะไร ? ทำไมต้องเรียกวันสารท | Thaiger
ไลฟ์สไตล์8 ชั่วโมง ago

เรื่องน่ารู้ ‘วันสารทจีน’ ความหมายว่าอะไร ? ทำไมต้องเรียกวันสารท

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง | Thaiger
บันเทิง3 วัน ago

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน4 วัน ago

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 5 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย7 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 5 8 65

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร | Thaiger
ทำนายฝัน3 วัน ago

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา8 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65

Trending