อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

แคปชั่นวันอาสาฬหบูชา 2567 คนอื่นหยุดงาน ส่วนฉันหยุดอยู่ที่เธอ

มัดรวม แคปชั่นวันอาสาฬหบูชา 2567 ปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม ต้อนรับวันพระใหญ่ วันที่ทุกคนได้หยุดจากงานเพื่อไปทำกิจกรรมทางพุทธกับครอบครัว ร่วมกันตักบาตร เข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรมกับคนที่คุณรัก วันนี้ Thaiger ได้รวมแคปชั่นที่ทั้งขำ ฮา ในสไตล์กวน ๆ ก็เพราะว่าผมชอบเข้าวัด พอ ๆ กับชอบคุณนั่นแหละ เก็บไว้เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียล

แคปชั่น คำคมวันอาสาฬหบูชา อิงกับหลักธรรม อริยสัจ 4 มรรค 8 ขันธ์ 5

 • “ในความทุกข์มีความสุขที่รอให้เราค้นพบ #อริยสัจ4”
 • “ทุกข์เกิดจากตัณหา ดับทุกข์ได้ด้วยมรรคมีองค์ 8 #วันอาสาฬหบูชา”
 • “นิพพานคือการดับทุกข์ทั้งปวง สู่การปล่อยวางที่แท้จริง #สมุทัย #นิโรธ”
 • “ให้มองโลกด้วยความเข้าใจ และดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ #สัมมาทิฏฐิ”
 • “ความเพียรชอบ คือทางสู่ความสำเร็จที่แท้จริง #สัมมาวายามะ”
 • “ใช้วาจาชอบ เพื่อสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น #สัมมาวาจา”
 • “ความตั้งใจชอบ นำพาสู่การมีชีวิตที่สงบสุข #สัมมาสมาธิ”
 • “ทุกการกระทำของเรา มีผลต่อตนเองและผู้อื่น #ปฏิจจสมุปบาท”
 • “การปล่อยวางความจำและความรู้สึก ทำให้ใจเป็นอิสระ #ขันธ์5”
 • “ชีวิตที่มีความรู้สึกและความจำ นำพาให้เราเติบโต #เวทนา #สัญญา”
 • “ในทุกข์มีทางออก ในความทุกข์มีหนทาง #อริยสัจ4”
 • “ดำเนินชีวิตด้วยความเห็นชอบและความเพียรชอบ #มรรคมีองค์8”
 • “การพูดจาชอบ เป็นการสร้างความสุขให้กับทุกคนรอบตัว #สัมมาวาจา”
 • “เมื่อเรามีความตั้งใจชอบ ชีวิตจะพบความสงบสุข #สัมมาสมาธิ”
 • “การรู้จักปล่อยวาง คือการหาความสุขที่แท้จริง #นิโรธ”
 • “ความรู้สึกและความจำ นำพาให้เราเข้าใจชีวิต #ขันธ์5”
 • “ทุกการกระทำและความรู้สึก มีผลกระทบต่อชีวิตของเรา #ปฏิจจสมุปบาท”
 • “การรู้จักและปล่อยวางความจำ เป็นการหาความสุขที่แท้จริง #ขันธ์5”
 • “ทุกข์เกิดจากความต้องการ ดับทุกข์ด้วยการปล่อยวาง #สมุทัย”
 • “การดำเนินชีวิตด้วยความมีสติ คือการหาความสุขในทุกวัน #สัมมาสติ”

แคปชั่นดี ๆ วันอาสาฬหบูชา 2567 ส่งต่อใบบุญ ให้คนที่คุณรัก

1. วันอาสาฬหบูชา เข้าวัดเข้าวา

2. วันนี้วันพระ ท่องธรรมะสวดมนต์

3. สิ่งที่อยู่ตรงหน้า มีค่ามากกว่าสิ่งที่ผ่านมาเสมอ

4. ความดีของทานไม่ได้อยู่ที่วัตถุ แต่อยู่ที่จิตใจของเราเอง

5. วันนี้วันพระแล้ว เราต้องสวดมนต์ทำทุกความดี ชีวีจะมีสุข

6. เข้าหาธรรมชาติมากเท่าไหร่ ความทุกข์ ก็น้อยลงเท่านั้น

7. เหวี่ยงไปแรง มันก็กลับมาแรง นี่เป็นกฎแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร

8. ในที่สุดเราก็พูดว่า ขอบใจ ความทุกข์ ขอบใจความทุกข์ที่มันทำให้เราฉลาด

9. พระพุทธศาสนาไม่มีคำว่าดลบันดาล คือไม่มีอะไรที่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไร เราจะดี ก็ด้วยการทำดีของเรา ชั่ว ก็ด้วยการทำชั่วของเรา

10. เราเป็นคนสร้างกรรม เราต้องแก้ไขกรรมเวรเราเอง ไม่ใช่คนอื่นมาแก้

11. คนมีปัญญา ถึงเผชิญอยู่กับความทุกข์ ก็ไม่ยอมสิ้นหวัง ที่จะได้ประสบความสุข

12. ถ้าสุขของเราเกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่น ก็ไม่ดี ไม่ชอบธรรม

13. ทำไมเราถึงได้ถือศีล ก็เพื่อทำให้ใจของเราดีขึ้น ให้งดงามขึ้น ให้ปราณีตขึ้น จิตใจคนที่ไม่มีศีลมันหยาบกระด้าง

14. ความดีกับความไม่ดี ขึ้นอยู่กับเหตุ คือเราทำไว้ ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับคนพูด

15. ความทุกข์ เป็นครูสอนเรา ยิ่งสาดซัดมาเท่าใด ปัญญา ก็ยิ่งเข้มแข็งเท่านั้น

16. หัวใจเป็นมงคล สำคัญที่สุด ถ้าหัวใจไม่เป็นมงคลเสียแล้ว มีวัตถุมงคลมากมายเพียงใด ก็ไม่มีความหมาย

17. ความสุขเกิดได้ เกิดจากใจสะอาด ใจสะอาดได้ เกิดจากจิตที่สงบ

18. ธรรมะกับความห่วงใย โปรดจงให้อภัยกันและกันเมื่อผิดพลั้งไป

19. อันความดี คนชั่วไม่ทำ อันความชั่ว คนดีจะไม่มีวันทำ

20. หากเราศรัทธาในผู้ใด ก็จงซึมซับในคุณธรรมของเขา

มัดรวมแคปชั่นวันอาสาฬหบูชา

แคปชั่นกวน ๆ วันอาสาฬหบูชา 2567 ใส่บาตรให้พระ แต่ใส่ใจนะให้คุณ

1. อาสาฬหบูชาปีนี้ต้องสะสมบุญไว้ก่อน เพราะเดี๋ยวปีหน้าต้องใช้อีกเยอะ

2. เวียนเทียนก็หวังจะได้บุญ ที่มาเวียนใกล้คุณก็หวังจะได้แฟน

3. เข้าวัดก็หวังจะได้บุญ เข้าห้องคุณก็หวังจะได้ใจ

4. ที่มาทำบุญ เพราะอยากได้คุณเป็นแฟนในชาตินี้

5. ถ้าอยากบวชต้องถือศีล ถ้าอยากเป็นแฟนคุณต้องถืออะไร

6. ทำบุญจะเจอเรื่องดี อยากจะโดนสักทีก็มาดิค้าบ

7. ลองมั้ย ลองมาเวียนเทียนกัน

8. ไม่รักก็บอก จะได้ซื้อน้ำมันพราย

9. จะรักก็รัก ถ้าไม่รักจะได้ทำของใส่

10. วันอาสาฬหบูชา เราเลือกหยุดอยู่กับเธอ

11. เวียนเทียนด้วยกัน เพราะศีลเสมอกัน

12. ใส่บาตรต้องตื่นเช้า แต่ถ้าอยากใส่เดี่ยวก็ได้ทุกเมื่อ

13. เธอบอกชอบคนดี พอเราชวนไปบวช ดันหนีซะงั้น

14. เวียนเทียนด้วยกันชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เวียนด้วยกันใหม่

15.เทียนจะต้องจุดไฟ ส่วนใจเราต้องจุดกัน

16. อยากรวยให้ทำทาน แล้วถ้าอยากได้เธอเป็นแฟนต้องทำอะไร

17. ใส่บาตรจะได้บุญ ใส่ใจคุณจะได้อะไร

18. วันอาสาฬหบูชา หาคนมาเป็นแฟน

19. วันอาสาฬหบูชา หาคนมาเวียนเทียนด้วยกัน

20. วันอาสาฬหบูชา หาคนมาเป็นหวานใจ

21. ธรรมะช่วยสอนใจ ส่วนเธอช่วยสอนรัก

22. ชอบเข้าวัด แล้วจะวัดปะหล่ะ

23. ชอบเข้าวัด พอ ๆ กับชอบคุณนั่นแหละ

24. วันพระ ให้ละบาป แล้วถ้าระคุณต้องทำไง

25. ตีระฆังให้ดัง หรือจะสู้ ตีระฆังให้เธอ

26. อาสาฬหบูชานี้ ขอไปนั่งสมาธิที่ห้องเธอได้ไหม

27. อาสาฬหบูชานี้ ลองมาเป็นแฟนกันไหม

28. อาสาฬหบูชาปีนี้ มาดูเน็ตฟลิกซ์ที่ห้องเราไหม

29. หยุดยาวปีนี้ ลองมีพี่เป็นแฟนดูไหม

30. เข้าวัดแล้วได้บุญ แต่เข้าหาคุณทำไมเป็นได้แค่พี่น้อง

31. อาสาฬหบูชาแล้ว ขออาสาเป็นแฟนเธอได้ไหม

32. ครบรอบวันอาสาฬหบูชา แต่เมื่อไหร่ครบรอบวันของเรา

33. หยุดอยู่ที่เราได้ไหม ในฐานะวันหยุดก็ได้

34. ถ้านั่งในวัดไม่ได้ งั้นขอไปนั่งบนตักเธอแทนได้ไหม

35. เบื่อแล้ว Netflix อยากชวนเธอไปเวียนเทียนที่วัด

36. ไม่กลัวหรอกบาป กลัวคุณไม่รักมากกว่า

37. 99สาธุมันเชย ขอเป็นแฟนเลยจะดีกว่า

38. ถามทำไมว่าอาสาฬหบูชาจะไปเที่ยวที่ไหน ถามว่าไปด้วยกันไหมจะดีกว่า

39. สุขไหนก็ไม่เท่า สุขใจว่าอาสาฬหบูชานี้เป็นวันหยุด

40. วันหยุดนี้ ไปไหว้พระที่ห้องเราไหม

41. วันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหน มาอยู่ในใจเราได้นะ

42. ขอบคุณวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุด ทำให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกัน นานขึ้นอีกนิดหนึ่ง

43. อาสาฬหบูชาเป็นวันหยุด แต่เธอไม่เคยหยุดน่ารักเลย

44. อาสาฬหบูชาอะวันหยุด แต่ถ้ารักเธอที่สุดอะ ทุกวัน

45. อาสาฬหบูชาทั้งที ฝนตกทั้งวัน

46. ต้องเวียนเทียนกี่รอบถึงจะได้เป็นแฟนเธอ

47. เวียนเทียนบูชาพระรัตนตรัย ส่วนหัวใจฉันอยู่ที่เธอได้ไหม

48. คนที่ใช่ต่อให้ไม่ใช่วันอาสาฬหบูชา เขาก็ไปไหว้พระด้วย

49. อาสาฬหบูชา ต้องไหว้พระ คบกันมะ เดี๋ยวพาไหว้แม่

50. เข้าวัดแล้วโวยวาย เข้าหาผู้ชายแล้วร่าเริง

รวมแคปชั่นวันอาสาฬหบูชา

 

แคปชั่นเศร้า ๆ วันอาสาฬหบูชา 2566 ปล่อยนกปล่อยปลายังปล่อยได้ แต่ไม่ปล่อยเธอไปได้ไหม

1. เวียนเทียนอยู่ดี ๆ ก็น้ำตาไหล เพราะข้าง ๆ ไม่มีใครให้เดินด้วย

2. ปล่อยนกก็แล้ว แต่ทำไมยังไม่หายนกสักที

3. นั่งสมาธิให้ใจสงบ แต่ทำไมแชตสงบแทน

4. เวียนเทียนต้องใช้อะไร ใช้แฟนได้มั้ย อ๋อลืมไปไม่มีเธอ

5. เธอผิดศีลข้อ 4 ที่บอกว่าจะรักกันตลอดไป

6. คนจะไป แม้แต่ศีล 5 ก็รั้งไว้ไม่อยู่

7. บัวยังได้โผล่พ้นน้ำ แต่เมื่อไหร่ฉันจะได้พ้นสถานะเพื่อน

8. ฟังเทศน์ต้องใช้หู ต้องใช้อะไรหนอถึงจะได้ใจเธอ

9. แม้แต่พระก็พาเธอกลับมาไม่ได้

10. ทำบุญดีกว่า จะได้ไม่เจอเธออีก

11. ไม่มีใครเข้มแข็งตลอด และไม่มีใครอ่อนแอไปได้ตลอด

12. ยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเท่านั้น

13. เดินคนเดียวอาจรู้สึกไม่ดีอะไร แต่อย่างน้อยก็มีที่แกว่งแขนมากขึ้น

14. วันอาสาฬหบูชาก็แล้ว ยังลืมเธอไม่ได้เลย

15. วัดเป็นที่พึ่งทางใจ ส่วนเราเป็นได้แค่ที่พึ่งเวลาเธอเหงา

16. ทำบุญกับทำใจ อันหนึ่งได้น้ำมนต์ ส่วนอีกอันได้น้ำตา

17. วันพระครั้งนี้ไม่ขออะไรมาก ขอให้ลืมคุณได้สักที

18. ถ้าศีลไม่เสมอกัน ต่อให้ทำบุญด้วยกันก็อาจจะไม่ได้เจอกันอีก

19. ในเมื่อดีไม่ได้ก็ไม่ต้องดี ใช้ชีวิตของเราต่อไป

20. ทำบุญแล้วสบายใจ ดีกว่าปันใจให้คนที่ไม่ได้รักเรา

แคปชั่นวันอาสาฬหบูชา 2566

แคปชั่นวันอาสาฬหบูชา 2566 ต้อนรับวันหยุด ตัวแม่ไม่ต้องทำงาน

1. วันอาสาฬหบูชา ฉันก็มีให้ทำนะ อ๋อ ทำงานไง

2. อยากให้ทุกวันเป็นอาสาฬหบูชา จะได้หยุดทุกวัน

3. คิดถึงนะ วันหยุดที่ไม่ต้องทำงาน

4. สุขไหนก็ไม่ดีใจกว่า อาสาฬหบูชานี้ไม่ต้องทำงาน

5. อาสาฬหบูชาเป็นวันหยุด แต่ฉันไม่เคยหยุดคิดถึงเธอ

6. ให้หยุดงานน่ะทำได้ แต่ให้หยุดคิดถึงเธอน่ะไม่ได้หรอก

7. ไม่อยากหยุดแค่วันอาสาฬหบูชา แต่อยากหยุดทั้งชีวิตไปกับเธอ

8. ไม่อยากหยุดแค่วันอังคาร แต่อยากหยุดทำงานทั้งสัปดาห์

9. วันอาสาฬหบูชานี้ ใครให้ฉันทำงาน ขอให้พระลงโทษอย่างหนัก

10. เจ็บกว่าการจากลา คือวันอาสาฬหบูชาต้องทำงาน

11. วันหยุดไม่รู้จะไปไหน ไปอยู่ในใจแกได้เปล่า

12. งานอาจจะหยุดวันเสาร์อาทิตย์ แต่รักเธอนั้นไม่มีวันหยุด

13. ไปเที่ยวต้องคิดถึงวันหยุด ไปกับเธอต้องคิดถึงวันไหนอ่ะ

14. แพลนเที่ยวมีอยู่เต็มหัว ทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่ร้อยเดียว

15. ต่อให้วันหยุดนานแค่ไหน ถ้าใจพังมันก็แย่อยู่ดี

16. ฉันจะรักงานที่ฉันทำ เมื่อวันนั้นมันหยุด

17. วันหยุดไปทำบุญไหว้พระ แล้วไปบ้านเรานะ จะพาไปไหว้แม่

18. ชีวิตที่มีความสุขคือ ชีวิตที่อนุญาตให้ตัวเองมีเวลา

19. สุขไหนไม่เท่า สุขใจในวันหยุด

20. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันหยุด คือร่างกายที่พักผ่อนเต็มที่

21. วันหยุดไปไหนบ้าง ขอไปยืนข้าง ๆ เธอได้ไหม

22. ถึงแม้วันหยุดจะสั้น แต่ก็ทำให้เราเป็นสุขได้จริง ๆ

23. วันหยุดทั้งที หาอะไรทำดี ๆ กันดีกว่า

24. หยุดยาวมีแค่ 5 วัน งั้นหยุดที่เธอจะกัน จะได้มีกันตลอดไป

25. วันหยุดยาวไม่รู้จะไปไหน มาอยู่ในใจเราได้นะ

26. วันหยุดสำหรับคนอื่น เที่ยว ปาร์ตี้ แต่สำหรับพี่ คือนอนตายอยู่บ้าน

27. ขอบคุณวันหยุด ที่ทำให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกัน นานขึ้นอีกนิดหนึ่ง

28. วันหยุดสุดขีด ขอกรี๊ดดัง ๆ

29. วันหยุดนี้ไปไหว้พระ จะได้รักกันนาน ๆ

30. วันหยุดแสนสุข อย่าหยุดที่จะออกไปเที่ยว

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button