การเงิน

มาแล้ว ประกันรายได้ข้าว 64/65 งวดที่ 16 เช็คเงินส่วนต่างข้าว ล่าสุด

เงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 งวดที่ 16 เช็คเงินส่วนต่างข้าว เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ล่าสุด งวดที่ 16 ออกมาแล้ว โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 30/2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 16 ) สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 21-27 ม.ค. 64 ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประกันราคาให้เกษตร ชาวนา งวดที่ 16

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,277.37 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,302.60 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,545.50 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,375.77 บาท

เช็คเงินส่วนต่างข้าวปี 64 65 ล่าสุด

ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับจ่ายเงินงวดที่ 16 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 2,722.63 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 697.40 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,454.50 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 1,624.23 บาท

เงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าว งวด 16

ประกันรายได้ข้าวงวดที่ 16

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. หากได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่ขึ้นข้อมูล โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเช็คเงินส่วนต่างข้าวว่าได้รับแล้วหรือไม่ ผ่านแอป Farmbook ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย

ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

หรือสามารถตรวจสอบว่าโอนเงินประกันราคาข้าวเข้าบัญชีแล้วหรือยังได้ที่ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ที่มา : กรมการค้าภายใน DIT

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button