ไลฟ์สไตล์

สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 ชวนทำบุญตักบาตร น้อมรับสิ่งดี ๆ

เปิดพิกัด สถานที่จัดงานเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ความสนใจ ซึ่งในทุก ๆ ปีจะมีการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญ ไหว้พระ เวียนเทียน ฟังธรรม วันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชาที่น่าสนใจมาฝากกัน ถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

แนะนำสถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา 2566 เข้าวัดทำบุญ อิ่มบุญ อิ่มใจ

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แก่ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ทำให้พุทธศาสนิกชนต่างให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต หากใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม เวียนเทียนที่ไหนดี ไทยเกอร์ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว ดังนี้

1. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนโมกข์กรุงเทพ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเพ็ญเดือนวิสาขะ “ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้” ทำบุญเดือนเกิด ฟังธรรม เวียนเทียน ดูหนังใต้ลานโพธิ์ และภาวนาในรูปแบบต่าง ๆ วันเสารที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 – 23.00 น. ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ภาคเช้า

 • 08.00 น. : ฟังธรรม บรรยนายเนื่องในวันวิสาขบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ
 • 08.30 น. : ทำวัตรสวดมนต์แปล บทพิเศษ “ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร”
 • 09.00 น. : ปรารภธรรม โดย พระภิกษุในเครือข่ายวัดวิถีใหม่
 • 09.30 น. : เวียนเทียน น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
 • 10.00 น. : ใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุ 9 รูป ร่วมถวายสังฆทาน และรับพร
 • 11.30 น. : บูชาพระรัตนตรัย กราบลาพ่อแม่ครูอาจารย์
 • 12.30 น. : ล้อมวงสวนโมกข์เสวนา : ความเพียรเป็น “กิจ” ที่ต้องทำวันนี้ ชวนมาสำรวจจะ “อยู่เป็น…ตายเป็น”

ภาคบ่าย

 • 13.00 – 17.00 น. : อานาปานสติภาวนา โดย พระอาจารย์จักรี จักกวโร วัดธารน้ำไหล จ.สุราษฎร์ธานี

ภาคค่ำ

 • 17.30 – 18.30 น. : Meditation in Motion by Supol Lohachitkul ฝึกความเคลื่อนไหวพร้อมกับการกำหนดรู้ลมหายใจ ผ่อนคลายจากภายใน ณ ลานโพธิ์
 • 18.30 – 19.00 น. : ฟังธรรมและเววียนเทียนในสวน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
 • 19.00 – 23.00 น. : Suanmokkh กลางแปลง เรื่อง Silence (ศรัทธาไม่เงียบ) ชวนดูโดย แพท วงเคลียร์ กับ อิสระ ฮาตะ ชวนคุยโดย ภัทร จึงกานต์กุล ณ ลานโพธิ์
สถานที่จัดงานวันวิสาขบูชา หอจดหมายเหตุพุทธทาส
ภาพจาก Facebook Page : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ – สวนโมกข์กรุงเทพ

2. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา สำคัญทางพระพุทธศาสนา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7) วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • 07.00 น. : รับบิณบาต ภิกษุสงฆ์สามเณร จำนวน 100 รูป ณ บริเวณรอบพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง)
 • 09.00 น. :พิธีแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ
 • 10.00 น. : พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทยมหาเถระ) และอุทิศถวายแด่ อดีตเจ้าอาวาส และบูรพาจารย์ ในวัดสระเกศ ณ ตำหนักสมเด็จฯ
 • 11.00 น. : ภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร จำนวน 200 รูป
 • 15.00 น. : ลงพระอุโบสถ ฟังพระปาฏิโมกข์
 • 18.30 น. : คณะสงฆ์วัดสระเกศ ทำวัตรค่ำ ณ พระอุโบสถ
 • 19.00 น. : พิธีแสดงพระธรรมเทศนา
 • 20.00 น. : พิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทั้งนี้ หากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจร่วมบุญออกโรงทานอาหาร – เครื่องดื่ม เพื่อถวายแก่พระภิกษุสามเณร และบริการผู้ที่มาร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ทำบุญวันวิสาขบูชา วัดสระเกศ
ภาพจาก Facebook Page : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

3. วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ร่วมทำบุญตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา ในวันเสารที่ 3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนตั้งแต่เวลา 18.00 น.

เนื่องในวันวิสาขบูชา วัดธาตุทอง เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมหาเจดีย์ 84 พรรษา ราชนครินทร์ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 มิถุนายน 2566

สถานที่ทำบุญวันวิสาขบูชา วัดธาตุทอง
ภาพจาก Facebook Page : วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

4. พุทธมณฑล สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา 2566

มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • พิธีเจริญพระพุทมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
 • พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป
 • การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา
 • พิธีทอดผ้าป่าพุทธมณฑล
 • พิธีเวียนเทียน
 • การบรรยายธรรม
 • การปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
วันวิสาขบูชา ทำบุญที่ไหนดี
ภาพจาก Facebook Page : สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

5. วัดธรรมมงคล

วัดธรรมมงคล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • 15.00 น. : สวดรัตนปริตร ณ อุโบสถ ชั้น 1
 • 18.00 น. : สวดพลจักรรัตนสูตร ณ อุโบสถ และเวียนเทียน
วัดธรรมมงคล ทำบุญวันวิสาขบูชา
ภาพจาก Facebook Page : วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

6. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมดังนี้

 • การรณรงค์เข้าวัดปฏิบัติธรรม
 • การจัดนิทรรศการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ) ประจำปี 2566
 • กิจกรรมเสวนาธรรม “ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธมฺโม ทเวรกฺขติ ธมฺม จารี”
 • พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
 • กิจกรรมฟังพระธรรมเทศนาไหว้พระสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา
 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • พิธีบูชาเวียนเทียน
 • พิธีกวนข้าวมธุปายาส
 • กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิวิสาขบูชา
วัดพระมหาธาตุ สถานที่ทำบุญวันวิสาขบูชา
ภาพจาก : Amazing Thailand

7. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ 2566 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสากลของโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พฤาภาคม – 11 มิถุนายน 2566 โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566

 • 17.00 น. : ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานและผ้าไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนได้ร่วมเดินขึ้นดอยพร้อมกันอีกด้วย

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566

 • 10.10 น. : พิธีถวายน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน

 

วัดดอยสุเทพ ทำบุญวันวิสาขบูชา 2566
ภาพจาก : Amazing Thailand

8. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก

สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตร บริเวณวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลกในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ตามกำหนดการต่อไปนี้

 • 05.30 น. : พร้อมกัน ณ หน้าพระวิหารพระพุทธชินราช
 • 05.40 น. : ฟังธรรมะยามเช้า
 • 06.00 น. : ตักบาตรพระสงฆ์
ทำบุญวันวิสาขบูชา 2566
ภาพจาก Facebook Page : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก phitsanulok culture

9. วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร สกลนคร

เชิญชวนพุทธศาสนิกชน จากทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 • 06.30 น. : พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
 • 12.30 น. : ขบวนแห่โคมบัวถวายเป็นพุทธบูชา เริ่ม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 • 17.30 น. : ถวายผ้าป่าโคมบัวบูชา สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ทำบุญ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ภาพจาก Facebook Page : ประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวเลือกที่เราได้ทำการรวบรวมมาให้ทุกท่านเก็บไว้ในลิสต์วัดที่จะออกไปทำบุญ เนื่องในวันวิสาขาบูชา ประจำปี 2566 หากใครสะดวกไปร่วมเข้าวัดทำบุญที่วัดใกล้บ้านก็สามารถเตรียมตัว เตรียมใจที่ใสสะอาดออกไปทำบุญกันได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมเผื่อเวลาไปเวียนเทียนด้วย เพราะการเวียนเทียนคือการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ช่วยสร้างบุญสร้างกุศลให้กับคุณและคนที่คุณรักได้เป็นอย่างดี

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button