ข่าว

แพรรี่ ฝากถึง ภิกษุณีปลาย ศาสนาไม่ใช่ที่ชุบตัว จะขายของก็ควรออกมา

แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาพูดถึง กรณี ภิกษุณปลายโพสต์ขายสบู่แล้ว หลัง พระพยอม อยากให้อดีตพระนักเทศน์แสดงความเห็น เจ้าตัวฟาด ศาสนาไม่ใช่ที่ชุบตัว ถ้าจะขายของก็ควรออกมา ไม่ควรใช้สถานะนักบวชแสวงหาลาภปัจจัยในทางที่ไม่ถูกต้อง

วันที่ 29 กันยายน 2565 ไพรวัลย์ วรรณบุตร หรือ แพรรี่ ไพรวัลย์ ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข่าวที่กำลังเป็นที่วิจารณ์ร้อนแรงของสังคม กรณีของ ภิกษุณีสุทัสสนา หรือ “ภิกษุณีปลาย” ทำการโพสต์ขายสบู่ ขณะที่อยู่ในสมณะของนักบวช โดยฝ่ายหญิงซึ่งเข้าพิธีบวชเป็นภิกษุณีที่ประเทศศรีลังกาก็ออกมาชี้แจงภายหลังถึงข้อเท็จจริง สเหตุความจำเป็นที่ต้องขายสบู่น้ำมนต์ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แพรรี่ ไพรวัลย์ ฟาดความเห็นของตัวเองลงบัญชขีโซเชียลทันที โดยก่อนเข้าเนื้อาหลักของโพสต์ แพรรี่นั้นได้อธิบายว่า การออกมาใส่ความเห็นถึง ภิกษุณีปลาย เที่ยวนี้ ส่วนหนึ่งก็เพราะ แบ่งเบาภาระให้ความเห็นทางพระศาสนาแทนเจ้าคุณอาจารย์ท่าน พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ที่ก่อนหน้าก็ออกมากล่าวถึงเรื่องภิกษุณีปลายโพสต์ขายสบู่แล้วเช่นกัน

“ถึงท่านภิกษุณีปลาย”

“ดิฉันขออนุญาตพูดถึงประเด็นของภิกษุณีปลายหน่อยนะคะ ด้วยเห็นว่า ท่านเจ้าคุณอาจารย์พยอม อยากให้ดิฉันพูด ถือเป็นการแบ่งภาระในให้ความเห็นทางพระศาสนาแทนเจ้าคุณอาจารย์ท่าน”

“ในความเห็นของดิฉัน ต่อให้ภิกษุณีปลาย จะไม่ได้อยู่ในสังกัดหรือความดูแลของคณะสงฆ์ไทย แต่ท่านก็ถือว่าเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาค่ะ”

“เมื่อเป็นแบบนี้ ดิฉันคิดว่า ถ้าท่านอยากจะทำธุระกิจหรือค้าขายอะไรโดยอาศัยความเชื่อ ท่านควรทำอย่างตรงไปตรงมานะคะ สัมมาอาชีวะ เป็นเรื่องพื้นฐานที่แม้แต่ฆราวาสก็ควรต้องรู้”

“คำว่า ทำอย่างตรงไปตรงมา ในความหมายของดิฉัน คือดิฉันอยากให้ท่านทำในฐานะของฆราวาสค่ะ ของหมอปลาย พลายกระซิบ หรืออะไร ก็ว่ากันไป แต่ไม่ใช่ในฐานะของภิกษุณี ของนักบวชในพระพุทธศาสนา แบบนี้ดิฉันไม่ติดค่ะ”

“ในความเห็นของดิฉัน การที่ท่านตัดสินใจออกบวชแล้ว นั่นควรหมายความว่า ท่านมีศรัทธาต่อพุทธศาสนาจริงๆ ต่อคำสอนที่มุ่งเน้นเรื่องการใช้สติปัญญาในการดับทุกข์ ท่านควรประพฤติตนตามหลักการข้อนี้ และสอนคนอื่นที่มีความนับถือในตัวท่านด้วย”

“ศาสนาไม่ได้สถานที่ชุบตัว ผ้าเหลืองไม่ได้มีไว้สำหรับเป็นเครื่องหมายทางการค้า หรือเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ใครใช้ประกอบอาชีพนะคะ
ท่านคิดว่า สิ่งที่ท่านทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือเปล่าคะ ไม่ว่าเรื่องการทำนาย การขายสบู่อวดอ้างสรรพคุณต่างๆ ทุกวันนี้ มีสตรีหลายคนบวชเป็นภิกษุณี และพวกเธอพยายามศึกษาเคร่งครัด เพื่อยืนยันให้เห็นว่า ผู้หญิงเมื่อเข้าไปบวชก็สามารถเป็นนักบวชที่ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบได้”

“ดิฉันมองว่า การที่ท่านอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงต่างประเทศ หาลู่หาทางในการบวชจนเป็นภิกษุณีได้ แล้วกลับเอาผ้าเหลืองที่ตนเองได้มา มาทำเรื่องไม่เหมาะสมแบบนี้มันน่าเสียดายนะคะ เรียกว่าไม่คุ้มค่าหรือเปล่าประโยชน์ก็ว่าได้”

“ดิฉันขอถือวิสาสะถวายคำแนะนำให้ท่าน คือท่านควรต้องเลือกค่ะ ถ้าจะขายของก็ควรออกมา ไม่ควรใช้สถานะนักบวชแสวงหาลาภปัจจัยในทางที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้ามีท่านศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงๆ ท่านก็ควรทิ้งวิถีแห่งไสยศาสตร์หรือแม้แต่ความเป็นแม่ค้าที่ท่านทำนะคะ”

“อันนี้ดิฉันพูดด้วยความจริงใจในฐานะของน้องสาว ของคนที่เคยออกรายการสัมภาษณ์กับท่าน และพูดในฐานะที่เจ้าคุณอาจารย์พยอม ท่านขอให้ดิฉันพูด หวังว่าท่านจะรับฟังและไม่โกรธเคืองดิฉันนะคะ” ข้อความจากโพสต์เฟซบุ๊ก ไพรวัลย์ วรรณบุตร

แพรี่ ไพรวัลย์ ล่าสุด
ภาพ Facebook ไพรวัลย์ วรรณบุตร
แพรรี่ วันพุธสีเขียว
ภาพ Facebook ไพรวัลย์ วรรณบุตร

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”