ข่าวข่าวการเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวันเผยคำตัดสินกรณี นิพนธ์ สิ้นสุดความเป็น รมต. – 14 ก.ย.

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้เปิดเผยวันชี้ขาด/ตัดสินในกรณีนาย นิพนธ์ บุญญามณี ต้องสิ้นสุดสถานะความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ โดยจะเกิดขึ้นภายในวันที่ 14 ก.ย. 65

(24 ส.ค. 2565) ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการประชุมพิจารณาคำร้องในกรณีที่นาย นิพนธ์ บุญญามณี ต้องสิ้นสุดสถานะความเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ โดยเห็นพ้องว่าจะดำเนินการแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมเพื่อพิจารณาคำร้องกรณี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) และมาตรา 98 (8) หรือไม่

ผู้ร้องส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ กรณี นายนิพนธ์ บุญญามณี (ผู้ถูกร้อง) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนายก อบจ.สงขลา ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย เมื่อ 25 มิถุนายน 2564 เป็นกรณีที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้ถูกร้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องต้องสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (6) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82

ศาลรัฐธรรมนูญ อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา, ปรึกษาหารือ, ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟัง ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพิจารณาคดี ชั้น 3 ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา 5 ธันวาคม

 

แหล่งที่มาของข่าว : มติชนออนไลน์

สามารถติดตามข่าวการเมืองเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเมือง

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ
Back to top button