ข้อกำหนดการใช้งาน

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย The Thaiger Pte. Ltd. (“The Thaiger”) เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อตกลง”) และถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้เยี่ยมชม/ผู้ใช้ (“ผู้ใช้”)ของเว็บไซต์นี้กับ The Thaiger

ตามเงื่อนไขบังคับ ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถใช้เครื่องมือฟังก์ชันและข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ได้ ผู้ใช้จะต้องอ่านทำความเข้าใจและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแต่ละข้อที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ด้วยการกระทำเพียงแค่การเข้าถึงฟังก์ชันและเครื่องมือของเว็บไซต์นี้ รวมถึงการดูข้อมูล ข้อความ หรือกราฟิกใด ๆ ในที่นี้ถือว่าผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจและยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้แล้ว หากผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้ ผู้ใช้จะต้องออกจากเว็บไซต์นี้ทันที และหยุดใช้เครื่องมือฟังก์ชันและข้อมูลใด ๆ ที่ให้บริการไว้ในที่นี้

Thaiger ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้าถึงไซต์นี้ ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูข้อตกลงนี้ สำหรับการอัปเดต การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขใด ๆ จะถือว่าผู้ใช้ถูกผูกพันโดยอัตโนมัติ

ผู้ใช้ตกลงที่จะใช้ข้อมูลบริการและเครื่องมือที่มีอยู่บนไซต์เพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เชิงพาณิชย์

กฎการใช้งานเว็บไซต์

ผู้ใช้เว็บไซต์ต้องไม่:

 1. ละเมิดกฎหมายของเขตอำนาจศาลรัฐหรือประเทศใด ๆ ในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้เครื่องมือใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
 2. ก่อกวน ติดตาม หรือคุกคามผู้ใช้ทางไซเบอร์
 3. โพสต์ข้อมูล รายการข้อความค้นหา บันทึกย่อในสมุดเยี่ยม ฯลฯ ซึ่งเป็นดุลยพินิจและความคิดเห็นของ The Thaiger แต่เพียงผู้เดียวและโดยเด็ดขาด ที่เข้าข่ายสิ่งลามกอนาจาร ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง น่ารังเกียจ หรือแสดงความเกลียดชัง
 4. อัปโหลดไวรัสบนเซิร์ฟเวอร์ไม่ว่าไวรัสดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับ The Thaiger หรือ ผู้ใช้เว็บไซต์ The Thaiger หรือไม่
 5. ส่ง ขโมยหรือมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลข้อมูลหรือวัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านหรือเข้าสู่เว็บไซต์นี้ซึ่งอาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ในเขตอำนาจศาลใด ๆ
 6. ใช้สคริปต์อัตโนมัติหรือโรบ็อตเพื่อเข้าถึงคัดลอกหรือจัดการเนื้อหาใด ๆ ที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้
 7. ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด
 8. ใส่สื่อโฆษณาของคุณเองหรือของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาส่งเสริมการขายในเว็บไซต์นี้
 9. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ โดยมีเจตนาที่จะขัดจังหวะ สร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน สร้างภาระให้เว็บไซต์มากเกินไป ทำให้ไซต์เสียหายรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเซิร์ฟเวอร์ที่มีการร้องขอ
 10. จงใจหลีกเลี่ยง, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, ถอดรหัส, แก้ไขหรือแทรกแซงเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์
 11. ใช้เว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย, ปิดการใช้งาน, สร้างภาระให้เว็บไซต์หนักเกินไป หรือทำให้เว็บไซต์เสียหายในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหาย, ปิดการใช้งาน, สร้างภาระให้เว็บไซต์หนักเกินไป หรือรบกวนการใช้งาน หรือความเพลิดเพลินของบุคคลใด ๆ

ผู้ใช้ทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ต้องบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลหรือประเทศต้นทาง ผู้ใช้ทุกคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องออกจากเว็บไซต์ทันที และหยุดใช้เครื่องมือฟังก์ชันข้อมูลใด ๆ ที่ให้บริการในเว็บไซต์นี้ เว้นแต่ผู้ใช้จะได้รับการดูแลโดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีนี้พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจะต้องรับผิดชอบในการกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์นี้

The Thaiger อาจโพสต์กฎแนวทางปฏิบัติหรือนโยบายเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ เมื่อมีการโพสต์เนื้อหาใหม่หรือเพิ่มเติมข้อกำหนด เงื่อนไขดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ทันทีและจะถือว่ามีผลผูกพันกับผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

คำเตือน

 1. ผู้ใช้ทุกคนเห็นด้วยและยอมรับว่าบางส่วนของเนื้อหาที่เผยแพร่หรือโพสต์นั้นเขียนหรือทำโดยผู้ใช้ผู้โฆษณาหรือบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ เช่น เนื้อหาในฟอรัมห้องสนทนาบล็อกกระดานข้อความ หรือเครือข่ายสังคม หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ซื้อขายส่งมอบรับประกันหรือชำระค่าสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือทำการค้าหรือธุรกรรมใด ๆ หรือการติดต่อระหว่างผู้ใช้ เนื้อหาดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและอยู่นอกเหนือการควบคุมของ The Thaiger เราเป็นเพียงหนึ่งในช่องทางที่ให้พื้นที่ในการเผยแพร่โพสต์เนื้อหาดังกล่าว ดังนั้นเราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายจากการฟ้องร้อง การเรียกร้องการละเมิดอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์หรือความรับผิดชอบทางอาญาหรือทางแพ่งอื่นใด หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบหรือต้องรับผิดต่อการติดต่อใด ๆ ของการขาย การซื้อ การซื้อขายหรือการติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ บนหรือผ่านบริการใด ๆ ของเรา ผู้ใช้มีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น ผู้ให้บริการของบุคคลที่สามและบุคคลอื่น ๆ ที่คุณโต้ตอบผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ข้อจำกัดความรับผิดชอบเหล่านี้รวมถึงข้อผิดพลาดใด ๆ บนหรือโดยเนื้อหาโดยการให้ข่าวสารหรือบทความโดยการส่งข้อมูลและโดยการกระทำอื่นใดของ บริษัท หรือที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท
 2. Thaiger จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงผู้ที่สูญเสียหรือได้รับความเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลจากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การใช้บริการเนื้อหาและทางปัญญาใด ๆ ทรัพย์สินที่เผยแพร่หรือโพสต์บนบริการและสิ่งใดก็ตามที่เป็นผลมาจากสถานการณ์หรือเหตุผลใด ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง โดยการแฮ็ก, โดยเหตุสุดวิสัย, โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์, โดยการกระทำใด ๆ ที่ละเมิดกฎหมายโดยบุคคลที่สามหรือบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และเพื่อให้เราเป็นอิสระจากการเรียกร้องหรือการฟ้องร้องใด ๆ จากบุคคลใด ๆ และผู้นั้นต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอและข้อจำกัดความรับผิด

TheThaiger.com เป็นเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นสำหรับการบริโภคข่าวสารและเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เป็นหลัก แต่ไม่ จำกัดเพียงข่าวสาร กิจกรรม บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในราชอาณาจักรไทย Thaiger ดำเนินโครงการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการของพันธมิตร (“ผู้ให้บริการ”) ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บที่ระบุซึ่งผู้ใช้จะสามารถสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ให้บริการได้โดยการส่ง “แบบสอบถาม” ข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการที่เสนอบริการโดยตรงและแต่เพียงผู้เดียว

ไม่ได้ให้บริการ

 1. Thaiger ไม่ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการและจะไม่พูดคุยหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ กับผู้ใช้หรือผู้ให้บริการ
 2. Thaiger ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมใด ๆ ระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการที่ใช้เว็บไซต์ ความรับผิดชอบในการจัดการข้อซักถามและการส่งมอบบริการที่เกี่ยวข้องจะเป็นของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง แต่เพียงผู้เดียว
 3. Thaiger ไม่รับประกันผู้ให้บริการหรือบริการที่จัดหาหรืออ้างว่าจัดหาโดยผู้ให้บริการใด ๆ

บริการที่จัดให้

 1. นอกเหนือจากฟังก์ชั่นหลักในการให้บริการข่าวสารและไลฟ์สไตล์แล้ว The Thaiger เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงบริการประกันภัย, วีซ่า, กฎหมาย, การเดินทาง และอื่น ๆ จากผู้ให้บริการที่อยู่ในประเทศไทย Thaiger อำนวยความสะดวกในการแนะนำระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ การแนะนำทั้งหมดถูกกำหนดโดยความต้องการของผู้ใช้และผู้ให้บริการที่มีอยู่ในขณะนั้น Thaiger ไม่ใช่ผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและไม่มีความรับผิดชอบในการจัดการการนัดหมายและ / หรือส่งมอบบริการดังกล่าว
 2. Thaiger รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการในพื้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของตนตลอดจนจากเว็บไซต์สาธารณะจำนวนมาก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้จากเว็บไซต์และข้อมูลนี้มีไว้เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว The Thaiger จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการโดยการส่งต่อข้อมูลผู้ใช้ไปยังผู้ให้บริการหรือให้ข้อมูลการติดต่อของผู้ให้บริการแก่ผู้ใช้
 3. ผู้ใช้อาจต้องการเรียกดูเว็บไซต์เพื่อดูว่า The Thaiger มีอะไรให้บ้าง หากเป็นกรณีนี้จะมีเพียงข้อกำหนดบางส่วนของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับการใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดอื่น ๆ จะไม่เกี่ยวข้อง

การป้องกันข้อมูล

 1. สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ “ข้อมูล” หมายถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลทั้งหมดรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลปี 1988 และ 2003 และระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป GDPR 2018 (“DP Acts”) ที่ส่งมา โดยผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซต์และส่งต่อโดย The Thaiger ไปยังผู้ให้บริการการประมวลผลซึ่งจำเป็น เพื่อสรุปสัญญาระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ ผู้ใช้รับรู้และรับทราบว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ Thaiger จะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รวมถึงข้อมูลทางการแพทย์ใด ๆ ให้แก่ผู้ให้บริการที่ผู้ใช้เลือก ผู้ใช้ยินยอมอย่างชัดเจนในการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ให้บริการดังกล่าวแม้ว่าผู้ให้บริการดังกล่าวจะอยู่ในประเทศที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เข้มงวดเท่ากับประเทศในสหภาพยุโรปก็ตาม Thaiger อาจใช้รายละเอียดการติดต่อรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลเพื่อติดต่อผู้ใช้เป็นครั้งคราวเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ Thaiger ผู้ใช้ยินยอมให้ The Thaiger ติดต่อเขาในเรื่องนี้ เพื่อติดต่อผู้ใช้เป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรึกษาหารือกับผู้ให้บริการและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของ The Thaiger ผู้ใช้ยินยอมให้ The Thaiger ติดต่อเขา/เธอในเรื่องนี้
 2. Thaiger พยายามที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นที่เข้าถึงเว็บไซต์และใช้สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับรายละเอียดทั้งหมดของลักษณะที่ The Thaiger ใช้คุกกี้ ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม วิธีการใช้และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ The Thaiger เปิดเผยข้อมูลโปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ในที่นี้และเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้
 3. Thaiger ดำเนินการเซิร์ฟเวอร์นอกสหภาพยุโรป ดังนั้นผู้ใช้จึงยินยอมที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกสหภาพยุโรป ด้วยการใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับให้ The Thaiger ถือครองและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวเองทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์และด้วยตนเอง (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน) สำหรับการดำเนินการการจัดการการรักษาความปลอดภัยและการบริหารงานของ The Thaiger และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกสหภาพยุโรป
 4. การสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการทางอีเมลหรือ Instant Messenger อาจส่งผ่าน TheThaiger.com เนื้อหาของอีเมลและข้อความเหล่านี้อาจถูกเก็บไว้โดย The Thaiger เพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการในการติดตามการสื่อสารของพวกเขา
 5. การสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการทางโทรศัพท์อาจถูกส่งผ่าน The Thaiger เวลาและวัน ไม่ว่าติดต่อได้หรือไม่ได้ และหมายเลขโทรศัพท์อาจถูกจัดเก็บไว้โดย The Thaiger เพื่อช่วยในการติดตามการสื่อสารทางโทรศัพท์ระหว่างกัน อาจมีการจัดเก็บบันทึกเสียงของการโทร หากจะบันทึกเสียงการโทรผู้ใช้จะได้ยินข้อความเสียงแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มการโทร
 6. ในการสมัครเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ผู้ใช้ยอมรับว่า The Thaiger อาจส่งโฆษณาและ / หรือสื่อส่งเสริมการขายทางอีเมล ถ้าเขา / เธอไม่ต้องการให้ The Thaiger ติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เขา / เธออาจแจ้งต่อ The Thaiger โดยต่อไปนี้การกด “ยกเลิกรับสมัครข้อมูล” ในอีเมลสื่อสารของ The Thaiger และ / หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ info@thethaiger.com

การให้ข้อมูล

 1. หากผู้ใช้ต้องการขอคำปรึกษากับผู้ให้บริการ ระบบจะขอให้เขา / เธอให้ข้อมูลบางอย่างรวมถึงรายละเอียด เช่นรายละเอียดการติดต่อ (หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล) อายุ เพศ และข้อมูลผลิตภัณฑ์บางอย่างเพื่อให้ Thaiger นำเสนอข้อมูลต่อผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้รับประกันและรับปากว่าข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องในสาระสำคัญทุกประการ ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เป็นความลับของผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม และข้อมูลเพียงพอที่ The Thaiger จะอำนวยความสะดวก แม้ว่า Thaiger จะพยายามเคารพความเป็นส่วนตัวอยู่ตลอดเวลา แต่ผู้ใช้ไม่ควรให้ข้อมูลใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายส่วนบุคคลหากเปิดเผยต่อสาธารณะ
 2. ข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เนื่องจากอาจมีการสกัดกั้นสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้เข้าใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้โดยใช้เว็บไซต์ Thaiger ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตและจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ส่งไปยัง Thaiger หรือผู้ให้บริการหรือใด ๆ ข้อมูลที่ The Thaiger ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกส่งไปยังผู้ใช้ทางอินเทอร์เน็ต

การระงับ / การยุติ

Thaiger อาจระงับหรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้ในเว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อผู้ใช้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือหาก The Thaiger ไม่สามารถตรวจสอบหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Thaiger ไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับการระงับหรือยุติการเข้าถึงเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาต้นฉบับทั้งหมดที่ให้ไว้ภายในหรือผ่านทางไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ กฎหมายสิทธิบัตร ข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ ตลอดจนสนธิสัญญา และข้อตกลงระหว่างประเทศ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ ตีพิมพ์ หรือออกอากาศเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ ที่มีอยู่ภายในหรือผ่านทางไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก The Thaiger เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่นำเสนอบนหรือผ่านไซต์นี้เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้ห้ามนำไปใช้ในทางใดทางหนึ่ง

Thaiger deals