ไลฟ์สไตล์

ประวัติ ‘พระชาตรี เหมพันธ์’ พระธรรมทูตไทยหนึ่งเดียวในรัสเซีย

ประวัติ พระชาตรี เหมพันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระธรรมทูตไทยหนึ่งเดียวในรัสเซีย พระนักพัฒนาผู้สอนสมาธิให้ วลาดิเมียร์ ปูติน

พระชาตรี เหมพันธ์ นับว่าเป็นภิกษุรูปหนึ่งที่ทำคุณให้แก่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก โดยท่านได้ทำหน้าที่พระธรรมทูตในประเทศรัสเซีย ประเทศที่มีประชากรกว่า 73% นับถือศาสนาคริสต์ นิกายออร์ทอดอกซ์รัสเซีย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากมากในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต่างแดน

นับว่าเป็นการบุกเบิกวางรากฐานพระพุทธศาสนาที่ประเทศรัสเซียในรอบหลายร้อยปี ซึ่งพระชาตรี เหมพันธ์ ก็ทำสำเร็จตามเป้าหมาย มีชาวรัสเซียเข้าร่วมศึกษาวิปัสสนากรรมฐานกับท่านมากมาย โดยถ้านับถึงปัจจุบันก็อาจจะมีมากกว่า 2 หมื่นคนแล้ว

ประวัติ ‘พระชาตรี เหมพันธ์’ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร ประเทศรัสเซีย

พระชาตรี เหมพันธ์ หรือ รองศาสตราจารย์ ดร.พระชาตรี เหมพนฺโธ เป็นพระในสังกัด วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พื้นเพเป็นคนภาคใต้ ชาวจังหวัดพัทลุง เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันอายุ 52 ปี เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยก่อนหน้านั้นท่านเคบบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2520 โดยเป็นการบวชเณรเนื่องในวาระฉลงอกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

พระชาตรีมีนิสัยรักการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็ก มีครั้งหนึ่งที่ท่านนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตว่าตัวเองต้องไปโกยหิมะ จึงเชื่อมั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาว่าตนเองต้องได้เผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศแน่นอน ซึ่งนิมิตของพระชาตรีก็เป็นจริงในอีกหลายสิบปีต่อมา เนื่องจากพระชาตรีได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศรัสเซียในปี พ.ศ. 2539

พระชาตรี เหมพันธ์
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

ก่อนหน้าที่จะได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศรัสเซีย พระชาตรีได้ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยเลือกเรียนเอกภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าทักษะทางภาษาจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเผยแพร่ศาสนาพุทธในอนาคต

เป้าหมายแรกของพระชาตรีหลังสำเร็จการศึกษา คือการเลือกเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอินเดีย แต่ในขณะนั้นก็สอบได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเซน์ปีเตอร์สเบิร์กด้วย ท่านจึงได้ของคำปรึกษาจากหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระอาจารย์ของพระชาตรีในขณะนั้น

พระชาตรี (2)
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

และจากคำแนะนำของหลวงพ่อปัญญาก็ทำให้พระชาตรีตัดสินใจไปเรียนต่อที่ประเทศรัสเซีย ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อปี พ.ศ. 2540 จนกระทั่งจบปริญญาเอกใบแรก จากคณะประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียนแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก และปริญญาเอกใบที่สองจากคณะรัฐศาสตร์การทูต ภาควิชายุโรปศึกษา มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

หลังจากเรียนจบปริญญาเอกใบที่สอง พระชาตรีก็ได้รับอนุมัติให้เรียนในหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาเอก เรียกว่า Post Doctorate Programme นับว่าเป็นชาวไทยและชาวเอเชียคนแรกที่ได้เรียนในระดับนี้ จากคณะรัฐศาสตร์การทูต มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร รัสเซีย
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษา พระชาตรีก็เดินทางกลับประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นพระวิทยากรสอนตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่ก็มีความคิดว่าสิ่งที่ร่ำเรียนมาน่าจะทำคุณให้แก่พระพุทธศาสนาได้มากกว่านี้ พระชาตรีจึงตัดสินใจกลับไปยังประเทศรัสเซียในฐานะพระธรรมทูต ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พระชาตรีเริ่มทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซีย

และด้วยใจรักในการพัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาของพระชาตรี ก็ทำให้ท่านได้ครองตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร และมีลูกศิษย์ชาวรัสเซียมาปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบัน

พระชาตรี รัสเซีย
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

‘พระชาตรี เหมพันธ์’ พระไทยที่ได้สอนสมาธิ ‘ปูติน’

นอกจากความสามารถด้านวิชาการ และความสามารถด้านการเทศนาธรรมแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พระชาตรีถูกนับว่าเป็นพระนักการทูตที่มีประวัติไม่ธรรมดา คือการที่ท่านได้เป็นพระอาจารย์สอนสมาธิประธานาธิบดีของรัสเซียอย่าง “วลาดิเมียร์ ปูติน”

จากการที่พระชาตรีได้ศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี้เอง ก็ทำให้ได้มีโอกาสพบปะกับผู้นำประเทศรัสเซียอย่างปูติน โดยปูตินจะนิมนต์พระชาตรีไปพบเฉลี่ยปีละประมาณ 3 ครั้ง เพื่อสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย เหตุนี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระชาตรีได้สอนสมาธิให้แก่ปูติน

พระชาตรี
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

สำหรับสิ่งที่พระชาตรีสอนปูตินนั้น เป็นการทำสมาธิแบบง่าย ๆ เน้นที่การทำใจให้สงบ โดยพระชาตรีเคยกล่าวไว้ว่า คนที่เป็นผู้นำก็จะมีปัญหาในชีวิตต่างจากคนอื่น ดังนั้นการฝึกวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นทางออกให้กับปัญหาเหล่านั้นได้

ทั้งนี้ จากการได้เจอะเจอปูติน ก็ทำให้พระชาตรีรู้ถึงสัจธรรมของโลกใบนี้ว่าทุกคนต่างก็มีความสุขและความเศร้าไม่ต่างกัน แม้จะเป็นถึงผู้นำระดับโลกอย่างปูตินก็ตาม

พระอาจารย์ชาตรี
ภาพจาก : Facebook Chatree Hemapandha

อาจกล่าวได้ว่า พระชาตรี เหมพันธ์ เป็นเรี่ยวแรงหลักในการทำให้พระพุทธศาสนาในประเทศรัสเซียเบ่งบานมาจนถึงทุกวันนี้ ประกอบกับเสรีภาพในการให้ประชาชนนับถือความเชื่ออื่น ๆ ตามที่ตนเองศรัทธา จึงทำให้พระชาตรีได้โอกาสในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปสู่ชุมชนชาวรัสเซียอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

ถือได้ว่าพระชาตรีเป็นอริสงฆ์อีกองค์หนึ่งที่ทำให้คุณให้แก่พระพุทธศาสนามากมาย อีกทั้งยังเป็นพระสงฆ์ที่มีจริยวัตรงดงาม ประพฤติตนทำแต่ความดี มุ่งเผยแพร่ศาสนาเพียงอย่างเดียว นับเป็นความโชคดีที่ได้พระภิกษุสงฆ์ที่มีความสามารถอย่างพระชาตรีมาช่วยสานต่ออายุพระพุทธศาสนา

หากใครสนใจติดตามคำสอนดี ๆ จากท่าน ก็สามารถไปกดติดตามกันได้เฟซบุ๊ก Chatree Hemapandha

tangmo

SEO Content Writer ประจำ The Thaiger ทีมภาษาไทย จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิต สนใจเรื่องมนุษย์และสังคมเป็นพิเศษ เชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์สไตล์ และบันเทิงต่างประเทศ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้
Back to top button