ข่าวข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศเลื่อน ปลื้ม สุรบถ เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อปชป.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเลื่อน ปลื้ม สุรบถ ลูกชาย นายชวน หลีกภัย เป็น ส.ส. บัญชีรายชื่อแล้วอย่างเป็นทางการ

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ มีข่าว่า นายสุรบถ หลีกภัย หรือ ปลื้ม ลูกชายของ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จ่อจะได้เป็นผู้แทนฯ สมัยแรก ในช่วงท้ายของสภาฯ ชุดปัจจุบัน ซึ่งจะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 23 มี.ค. 66 นั้น

ล่าสุด วันที่ 24 มกราคม 2566 ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีรายชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีรายละเอียดระบุว่า

ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศให้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ ลำดับที่ 23 ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

บัดนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส้ินสุดลง ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน ดังน้ี ลำดับที่ 33 คือ สุรบถ หลีกภัย

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษา สุรบถ

 

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *