Connect with us

เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร เดือน ก.ค. 2564

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ธ.ก.ส. คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร เดือน ก.ค. 2564 | Thaiger

ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกรกฎาคม (ก.ค.) 2564 เบื้องต้น มีสินค้าทางการเกษตรจำนวน 5 ประเภทที่จะเพิ่มขึ้นในเดือนนี้

ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. ชี้มาตรการล็อกดาวน์จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และความต้องการของตลาดโลก ทำให้ ราคาสินค้าเกษตร เดือนกรกฎาคม (ก.ค.) 2564 ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพาราแผ่นดิบ มันสำปะหลัง และสุกร มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้น

ด้านข้าวเปลือกหอมมะลิ น้ำตาลทรายดิบ ปาล์มน้ำมัน กุ้งขาวแวนนาไม และโคเนื้อ มีแนวโน้มราคาปรับลดลง

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรในเดือนกรกฎาคม 2564

โดยสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

 • ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาอยู่ที่ 8,623 -8,834 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 1.25 – 3.73 เนื่องจากคาดว่าความต้องการข้าวของผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ของโลกจะกลับมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มเผชิญกับพายุหลายลูกในช่วงฤดูฝนจนถึงเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวมีปริมาณน้อยลง และประเทศอินโดนีเซียที่มีการลงนามบันทึกความเข้าใจซื้อข้าวระหว่างรัฐบาลไทย ซึ่งจะทยอยส่งมอบข้าวจำนวนมากตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
 • ข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาอยู่ที่ 10,494 – 10,601 บาท/ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.38 – 1.41 เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นในเทศกาลวันเข้าพรรษา
 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาอยู่ที่ 8.11 – 8.17 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 0.30 – 1.00 เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย คาดว่าในเดือนนี้จะมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ร้อยละ 1.30 ของผลผลิตทั้งหมด ขณะที่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์มีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่น ๆ อาทิ ถั่วเหลือง ปรับตัวสูงขึ้นตามคำสั่งซื้อของประเทศจีน
 • ยางพาราแผ่นดิบ ชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 56.45 – 57.45 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.02 – 1.79 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณยางพาราที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 0.436 ล้านตัน ลดลงจากเดือนก่อน (0.440 ล้านตัน) ประกอบกับดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index : PMI) ของประเทศคู่ค้าสำคัญอยู่เหนือระดับ 50 ได้แก่ สหรัฐฯ (62.1) จีน (51.0) ญี่ปุ่น (53.0) และ ยูโรโซน (63.1) ที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในการลงทุนและเป็นโอกาสในการนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยอัตราค่าเงินบาท ณ 24 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 31.801 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนที่ 31.4898 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ และการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ เพื่อเพิ่มอุปทานการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของโลก ซึ่งเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมรถยนต์
 • มันสำปะหลัง ราคาอยู่ที่ 1.92 – 1.95 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.52 – 2.09 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 2564 ส่งผลดีต่อคุณภาพผลผลิต ทำให้มีเชื้อแป้งอยู่ในระดับสูง และปัจจัยด้านค่าเงินบาทที่มีสัญญาณอ่อนค่าลงจะเป็นผลดีต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย
 • สุกร ราคาอยู่ที่ 72.40-73.31 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.70 – 1.96 เนื่องจากพบการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ในคลัสเตอร์โรงฆ่าสัตว์ของพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายเนื้อสุกรสำคัญของประเทศ ส่งผลให้เนื้อสุกรออกสู่ตลาดลดลง และการเจรจาทางการค้าของภาครัฐกับเวียดนาม เพื่อชี้แจงการไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของไทย ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการส่งออกสุกรขุนมีชีวิตจากไทยไปเวียดนามได้

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง ได้แก่

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาอยู่ที่ 10,544 -10,641 บาท/ตัน ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.03 – 2.93 เนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ จึงเป็นอุปสรรคในเรื่องการขนส่งสินค้าและค่าระวางเรือไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิสำคัญ ทำให้เกิดปัญหาการส่งมอบข้าวของไทย
 • น้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ราคาอยู่ที่ 16.40-17.18 เซนต์/ปอนด์ (11.48 – 12.02 บาท/กก.) ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 2.00 – 6.50 เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลของประเทศอินเดียที่เพิ่มขึ้น โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งอินเดีย รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลของอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 27.1 ล้านตัน มาอยู่ที่ 30.7 ล้านตัน (ช่วงเดือนตุลาคม 2563 – กลางเดือนมิถุนายน 2564) จากการ หีบอ้อยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีข้อมูลว่าผลผลิตน้ำตาลของบราซิลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นจากปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้คลายกังวลจากภัยแล้ง ส่งผลให้กองทุนและนักเก็งกำไรเร่งขายตั๋วน้ำตาลมากขึ้น
 • ปาล์มน้ำมัน ราคาอยู่ที่ 5.47-5.73 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.17 – 4.70 เนื่องจากประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มได้เพียงบางส่วน ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียยังคงอยู่ในระดับที่สูง จึงกดดันราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกให้ลดลง
 • กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 140.58 – 141.29 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.50 – 1.00 เนื่องจากมีมาตรการห้ามนั่งรับประทานอาหารที่ร้านในพื้นที่เข้มงวดสูงสุด และมาตรการเข้มงวดในการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งจะกระทบต่อความต้องการบริโภคในประเทศให้ลดลง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การส่งออกกุ้งแปรรูปของไทยที่ขยายตัวได้ดี ตามทิศทางการค้ากุ้งโลกที่ฟื้นตัว อาจทำให้ราคากุ้งมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้
 • โคเนื้อ ราคาเฉลี่ยจะปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน ร้อยละ 0.03 -0.34 อยู่ที่ราคา 95.80 – 96.10 บาท/กก. เนื่องจากความกังวลในโรคลัมปีสกินที่ระบาดในโคเนื้อ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อโค ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนควรส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคลัมปีสกินให้ประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจอย่างทั่วถึง

ธ.ก.ส. คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร เดือน ก.ค. 2564 | ข่าวโดย Thaiger

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

ธ.ก.ส. คาดการณ์ ราคาสินค้าเกษตร เดือน ก.ค. 2564 | ข่าวโดย Thaiger

หนุ่ม กรรชัย ลั่น ‘สภาพ’ หลังเห็น ชมพู่ อารยา แต่งเป็น ลิซ่า BLACKPINK | Thaiger
บันเทิง8 mins ago

หนุ่ม กรรชัย ลั่น ‘สภาพ’ หลังเห็น ชมพู่ อารยา แต่งเป็น ลิซ่า BLACKPINK

สรุปดราม่า #นรกบนดิน วัดท่าพุ รักษาคนติดยา สุดท้ายตาย 3 ศพ! | Thaiger
บันเทิง11 mins ago

สรุปดราม่า #นรกบนดิน วัดท่าพุ รักษาคนติดยา สุดท้ายตาย 3 ศพ!

ธนกร ยืนยัน ‘ประยุทธ์’ และ ‘ประวิตร’ รักกันดี หลังทั้งคู่แยกลงพื้นที่ | Thaiger
ข่าว12 mins ago

ธนกร ยืนยัน ‘ประยุทธ์’ และ ‘ประวิตร’ รักกันดี หลังทั้งคู่แยกลงพื้นที่

ลือ! เกมส์ใหม่จากจักรวาล Star Wars จะถูกพัฒนาโดย Quantic Dream | Thaiger
เกมส์22 mins ago

ลือ! เกมส์ใหม่จากจักรวาล Star Wars จะถูกพัฒนาโดย Quantic Dream

ตำรวจข้องใจคดีอดีตผู้กำกับโจ้ อยู่ปราบยาเสพติด แต่จับรถหรู 400 กว่าคัน | Thaiger
ข่าว24 mins ago

ตำรวจข้องใจคดีอดีตผู้กำกับโจ้ อยู่ปราบยาเสพติด แต่จับรถหรู 400 กว่าคัน

โค้ชยุ่น นำทัพ นักวอลเลย์บอลชาย U21 บินแข่งชิงแชมป์โลก อิตาลี | Thaiger
วอลเลย์บอล24 mins ago

โค้ชยุ่น นำทัพ นักวอลเลย์บอลชาย U21 บินแข่งชิงแชมป์โลก อิตาลี

มีน พิมพ์ชนก ควงแฟนหนุ่มเข้าวิวาห์เรียบง่าย ลั่น ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเค้าสักที | Thaiger
บันเทิง27 mins ago

มีน พิมพ์ชนก ควงแฟนหนุ่มเข้าวิวาห์เรียบง่าย ลั่น ในที่สุดก็ได้แต่งงานกับเค้าสักที

ดูบอลสด ฟิออเรนติน่า พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา29 mins ago

ดูบอลสด ฟิออเรนติน่า พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล)

‘ไฟเซอร์’ เผยผลทดลองกับ เด็ก 5-11 ชี้วัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ | Thaiger
ข่าว32 mins ago

‘ไฟเซอร์’ เผยผลทดลองกับ เด็ก 5-11 ชี้วัคซีนปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

มาแล้ว สมาร์ทโฟนรุ่นท็อป รีวิว Motorola Edge (2021) จอลื่น 144 Hz | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต45 mins ago

มาแล้ว สมาร์ทโฟนรุ่นท็อป รีวิว Motorola Edge (2021) จอลื่น 144 Hz

แท็บเล็ตไร้ขอบ รีวิว Microsoft Surface Pro X บางกว่าสมาร์ตโฟน เบากว่าแล็ปท็อป | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต46 mins ago

แท็บเล็ตไร้ขอบ รีวิว Microsoft Surface Pro X บางกว่าสมาร์ตโฟน เบากว่าแล็ปท็อป

บอล เปิดวาร์ปลูกสาว กระรอก สวยจน ซี ต้องเรียกว่าพ่อบอล | Thaiger
ข่าวดารา48 mins ago

บอล เปิดวาร์ปลูกสาว กระรอก สวยจน ซี ต้องเรียกว่าพ่อบอล

เริ่มแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครกลุ่มผปค. ยื่นขอฉีดซิโนฟาร์มให้เด็ก 10-18 ปี | Thaiger
ข่าว1 hour ago

เริ่มแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครกลุ่มผปค. ยื่นขอฉีดซิโนฟาร์มให้เด็ก 10-18 ปี

สั่งย้าย ผู้บำบัดยาเสพติด ไปเขาชนไก่ หลัง หมอปลา บุกตรวจสอบพื้นที่ นรกบนดินวัดดัง | Thaiger
ข่าว1 hour ago

สั่งย้าย ผู้บำบัดยาเสพติด ไปเขาชนไก่ หลัง หมอปลา บุกตรวจสอบพื้นที่ นรกบนดินวัดดัง

พิมรี่พาย เซย์เยส LINE MAN นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก | Thaiger
ข่าวดารา1 hour ago

พิมรี่พาย เซย์เยส LINE MAN นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ครั้งแรก

หวยฮานอย 20 9 64 ตรวจหวยฮานอย 20 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย22 hours ago

หวยฮานอย 20 9 64 ตรวจหวยฮานอย 20 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 days ago

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว22 hours ago

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว17 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 hours ago

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

Trending