ข่าวท่องเที่ยว

แจกเงินเที่ยวไต้หวัน 28 เม.ย. ลงทะเบียนวันแรก ทำยังไงเช็กเลย

ชูโรงการท่องเที่ยว ไต้หวันแจกเงินเที่ยว จำนวน 5,000 NT$ หรือประมาณ 5,600 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มทัวร์ เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. ผ่านเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw มีขั้นตอนอย่างไรบ้างเช็คเลยที่นี่

แนะนำกิจกรรมดี ๆ สำหรับสายเที่ยว หลังจากที่การท่องเที่ยวแห่งไต้หวัน ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊ค Taiwan Tourism Bureau TH ชวนร่วมกิจกรรมแคมเปญ “ไต้หวันแจกเงินเที่ยว” เป็นจำนวนเงินมากถึง 5,000 NT$ (ดอลลาร์ไต้หวัน) หรือราว ๆ 5,600 บาท ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีเวลาพำนักในไต้หวันระหว่าง 3-90 วัน โดยต้องเป็นการเดินทางที่ไม่ใช่กลุ่มทัวร์ พร้อมเปิดลงทะเบียนวันแรกศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw ส่วนช่วงเวลาการจับรางวัลคือ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2568

อย่งไรก็ตาม ท่านที่สนใจร่วมแคมเปญ ไต้หวันแจกเงินนักท่องเที่ยว สามารถเช็กรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ ไต้หวันแจกเงินนักท่องเที่ยว 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน พร้อมเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ กำหนดการ และข้อกำหนดเพิ่เติมต่าง ๆ ได้ที่นี่

วิธีลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “แจกเงินเที่ยวไต้หวัน”

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ แจกเงินเที่ยวไต้หวัน ประจำปี 2566 จะแบ่งออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย ขั้นตอนการลงทะเบียน, ขั้นตอนการลุ้นรางวัล, ขั้นตอนการแลกรางวัล และวิธีการใช้เงินรางวัล โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ไต้หวันแจกเงินเที่ยว 5000

1. การลงทะเบียน (Registration) ลุ้นรับเงินเที่ยว

ในส่วนของ ขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วัน ก่อนเดินทางมาไต้หวัน โดยท่านจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw (เว็บไซต์เปิดใช้งาน 28 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.) เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้ว จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น

 • ชื่อ-นามสกุล
 • สัญชาติ
 • เลขหนังสือเดินทาง
 • เที่ยวบิน วันที่เข้าและออกจากไต้หวัน
 • ที่อยู่อีเมล

ซึ่งท่านสามารถเลือกวิธีการรับเงินสนับสนุนในกรณีที่เป็นผู้โชคดี โดยจะมีการเลือกรับเป็น บัตรแทนเงินสด มูลค่า 5,000 NTD (EasyCard/iPASS card) หรือ เลือกเป็นคูปองโรงแรมเท่านั้น ระยะเวลาการใช้ 90 วันหลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง เมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะส่ง QR code สำหรับลุ้นรับเงินรางวัล ไปที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง การนับเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า : หากเที่ยวบินเดินทางถึงไต้หวัน วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 23:59 สามารถลงทะเบียนสำหรับการจับรางวัลเป็นผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 23:59:59

ไต้หวันแจกเงินเที่ยว 5000 วิธีเข้าร่วม

2. ขั้นตอนการลุ้นรางวัล (Lucky Draw)

เมื่อท่านเดินทางถึงไต้หวัน ท่านสามารถใช้ QR code ที่ได้รับจากระบบ เพื่อนำไปจับรางวัลได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรม บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้าภาย ในวันที่ท่านเดินทางไปถึง โดยท่านสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่

 • ท่าอากาศยานเถาหยวน (อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2)
 • ท่าอากาศยานไทเปซงซาน
 • ท่าอากาศยานไถจง
 • ท่าอากาศยานเกาสง

3.ขั้นตอนการแลกรางวัล (ในกรณีเป็นผู้โชคดี) Redemption

หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล กรุณาแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อรับรางวัล โดยเอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่

 • ตราประทับเข้าเมือง
 • บอร์ดดิ้งพาส (boarding pass)
 • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทั้งขาไป-ขากลับ ให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัล
 • เซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล รูปแบบของการรับเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ท่านเลือกตอนลงทะเบียนในระบบ ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรับเงินรางวัลได้
 • ท่านสามาถรับเงินรางวัลได้เฉพาะภายในวันที่ท่านมาถึงไต้หวันเท่านั้น

4. รายละเอียดของเงินรางวัลและวิธีการใช้ (Details on prizes and their use)

เงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์ไต้หวัน จะแจกในรูปแบบของบัตรแทนเงินสด pre-paid card หรือ คูปองโรงแรมเท่านั้น และมีระยะเวลาการใช้ 90 วันหลังจากที่ออกบัตรหรือคูปอง

1. รางวัลในรูปแบบบัตรแทนเงินสด pre-paid card

(1) บัตรนี้สามารถใช้ซื้อของในร้านที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดยอดซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 1,500 ดอลลาร์ไต้หวัน และไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อวัน

(2) ผู้โชคดีสามารถเลือกรับบัตรแทนเงินสด pre-paid card เป็น EasyCard หรือ iPASS card

(3) รายละเอียดของบัตร :

A. EasyCard : https://www.easycard.com.tw/en/use-range

B. iPASS : https://www.i-pass.com.tw/en

2. Pre-paid (E-ticket) cards:

(1) These cards can be used, where accepted, by stores that provide for small-value purchases. No more than NT$1,500 can be used per visit, and the daily limit is NT$3,000.

(2) Lucky draw winners can choose either an EasyCard or an iPASS card.

(3) Use Range

A. EasyCard: https://www.easycard.com.tw/en/use-range

B. iPASS: https://www.i-pass.com.tw/en

ไต้หวันแจกเงินเที่ยว 5000 เงื่อนไขรางวัล

สำหรับผู้ที่เลือกรับคูปองโรงแรมจะได้ คูปอง 5 ใบ แต่ละใบมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และคูปองสามารถใช้ได้ในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยจะต้องเป็นโรงแรมที่ถูกกฏหมาย ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ 5000.taiwan.net.tw (เว็บไซต์เปิดให้ใช้บริการ วันที่ 28 เมษายนนี้)

เมื่อลงทะเบียนเพื่อจับรางวัล ผู้สมัครมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องและเป็นจริงของข้อมูล ผู้จัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับรางวัลได้ เนื่องจากข้อผิดพลาดใด ๆ บุคคลใดก็ตามที่พบว่าเป็นการยักยอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ จะต้องรับผิดและรับผิดชอบตามกฎหมายที่บังคับใช้

วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและจับรางวัลเป็นอย่างไร

สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติในการร่วมกิจกรรม ลุ้นรับเงินเที่ยวไต้หวัน มีขั้นตอนการรับรางวัล มี 3 ข้อดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม ต้องไม่ใช่ผู้เดินทางสัญชาติไต้หวัน และต้องพำนักในไต้หวันเป็นจำนวน 3-90 วัน โดยผู้เดินทางต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 1-7 วันก่อนเดินทางมาไต้หวัน โดยท่านต้องเข้าสู่ระบบลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ 5000.taiwan.net.tw และท่านต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ เลขหนังสือเดินทาง เที่ยวบิน วันที่เข้าและออกจากไต้หวัน และอีเมลให้เรียบร้อย ท่านต้องเลือกวิธีการรับเงินสนับสนุนในกรณีท่านเป็นผู้โชคดี โดยจะมีการเลือกรับเป็นเป็นบัตรแทนเงินสด (EasyCard/iPASS card) หรือ คูปองโรงแรมเท่านั้น เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะส่ง QR code ไว้สำหรับลุ้นรับเงินรางวัลไปที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้กับระบบ

ไต้หวันแจกเงินเที่ยว 5000 วิธีลงทะเบียน

2. เมื่อท่านเดินทางถึงไต้หวัน ท่านสามารถใช้ QR code ที่ได้รับจากระบบ นำไปจับรางวัลเป็นผู้โชคดีได้ที่บริเวณบูธจัดกิจกรรม ณ โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในวันที่ท่านเดินทางไปถึง ท่านสามารถเข้าร่วมจับรางวัลได้ที่ท่าอากาศยานเถาหยวน (อาคารผู้โดยสาร 1 และ 2) ท่าอากาศยานไทเปซงซาน ท่าอากาศยานไถจง และท่าอากาศยานเกาสง

3. หากท่านเป็นผู้โชคดีได้รับเงินรางวัล กรุณาแสดงหนังสือเดินทางและเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมเช่น ตราประทับเข้าเมือง บอร์ดดิ้งพาส ตั๋วเครื่องบินไปกลับให้แก่เจ้าหน้าที่บริเวณบูธจับรางวัล และท่านจะต้องเซ็นเอกสารรับรองการรับเงินรางวัล รูปแบบของการรับเงินรางวัลจะเป็นไปตามที่ท่านเลือกเมื่อลงทะเบียนในระบบ โดยจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรับเงินรางวัลได้

ทั้งนี้ สาเหตุที่การท่องเที่ยวไต้หวันได้จักทำโครงการนี้เป็นเพราะว่า หลังจากที่ตลาดการท่องเที่ยวทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ไต้หวันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ได้รับผลกระทบนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ทางรัฐบางไต้หวันจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เที่ยวด้วยตนเอง ให้เดินทางมาเที่ยวที่ไต้หวันเพื่อจับจ่ายใช้สอย

อ้างอิง : 1

 

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button