ข่าวข่าวภูมิภาคไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เช็กกฎหมาย สิทธิคุ้มครองแรงงานที่ควรรู้

ส่องประวัติ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม คือวันสำคัญที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องและให้ความสำคัญของแรงงาน เตรียมเช็กกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และสิทธิประโยชน์ที่จะต้องได้รับจากนายจ้างหรือบริษัท สรุปรายละเอียดให้ชัด ๆ วันแรงงานแห่งชาติ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานบริษัทหยุดไหม ตรงกับวันอะไร เช็กคำตอบได้เลยที่นี่

เนื่องในวันสำคัญ เทศกาลวันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ แรงงาน ที่ไม่ว่าจะตำแหน่งไหน อาชีพอะไร ก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไปอีก แต่กว่าจะมีวันนี้ได้ต้องผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้าง อ่านประวัติ ที่มา วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 กันได้เลย

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 คืออะไร ข้าราชการ หยุดไหม

เปิดประวัติน่าสนใจ วันแรงงานแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ Mayday) ที่มีความสำคัญต่อผู้ที่เป็นแรงงาน ลูกจ้าง และพนักงานต่าง ๆ โดยวันนี้ 1 พ.ค. 65 วันแรงงานแห่งชาติ ในประเทศไทย เริ่มต้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2475 ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานกระบวนการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง นายจ้าง และ ลูกจ้าง

โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงาน ที่ระลึกแรงงาน ได้มีการจัดประชุมขึ้นและมีความเห็นว่า ควรกำหนดให้ วันที่ 1พฤษภาคม เป็นวันระลึกวันแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอให้ทางราชการรับรอง วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติ และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันแรงงานแห่งชาติ

นับจากนั้นเป็นต้นมา รัฐบาลไทย ได้ทำการขยายกิจการ ด้านแรงงานสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติ กำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานปี พ.ศ. 2500 มีพระราชบัญญัติแรงงาน ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน ประจำปี ในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม เป็นต้นมา

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง วันแรงงาน แห่งชาติ 1 พฤษภาคม ก็เพื่อให้ประชาชน ตระหนักรู้ถึง ผู้ใช้แรงงาน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม ที่พวกเขาเหล่านั้นได้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้เติบโตยิ่งขึ้น

วันแรงงานแห่งชาติ คือวันหยุดชดเชยประจำปีของแรงงาน โดยในปีนี้จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 (หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565) ซึ่งพนักงานในบริษัทเอก หรือผู้ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการชนส่วนมากจะได้หยุดชดเชยในวันนี้ แต่ผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือทำงานในหน่วยงานรัฐจะไม่ได้หยุด แต่ข้าราชการและผู้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐ จะเริ่มหยุดอีกครั้งในวันฉัตรมงคล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 และวันพืชมงคล ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 (ซึ่งพนักงานบริษัทเอกชนไม่ได้หยุดในวันนี้)

สรุป วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการหยุดไหม

สำหรับ วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2565 ลูกจ้าง แรงงาน หรือพนักงานในบริษัทเอกชนจะได้หยุดชดเชยในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ส่วนข้าราชการ หรือผู้ที่ทำงานในรัฐวิสาหกิจ จะไม่ได้หยุดชดเชยในวันแรงงานแห่งชาติ

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2022
ภาพจาก freepik

วันแรงงาน แห่งชาติ 1 พฤษภาคม กับกฎหมายแรงงานที่ควรรู้

วันแรงงานแห่งชาติ นอกจากจะเป็นวันสำคัญ ของแรงงานไทยทุกคน ก็ยังมีเรื่องของ สิทธิแรงงาน และความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างแรงงานที่ควรรู้ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน ทั้งอัตราจ้างงาน จำนวนชั่วโมงในการทำงานในแต่ละวัน สภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในที่ทำงาน จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ สิทธิแรงงานตามกฎหมายไทย ที่มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

เวลาในการทำงาน | วันแรงงานแห่งชาติ

สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ในวันแรงงานแห่งชาติคือ กฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ซึ่งในส่วนของการทำงานของแรงงาน กำหนดให้ทำงานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่หากเป็นงานเสี่ยงอันตราย กำหนดให้ทำไม่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

เวลาในการพักระหว่างทำงาน | วันแรงงานแห่งชาติ

อีกสิ่งหนึ่งที่วันแรงงานแห่งชาติให้ความสำคัญ คือ การตระหนักรู้ว่า ลูกจ้าง แรงงาน มีสิทธิพักติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 5 ชั่วโมงแรกของการทำงาน

วันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดประจำปี | วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65

สำหรับวันหยุดประจำสัปดาห์ แรงงาน ลูกจ้าง ต้องมีวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 วัน ต่อสัปดาห์ โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน ส่วนวันหยุดตามประเพณี เทศกาลต่าง ๆ ลูกจ้างแรงงาน ต้องได้รับวันหยุดตามประเพณี ไม่ต่ำกว่า 13 วัน ต่อปี โดยต้องรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วย

วันหยุดพักผ่อนประจำปี | วันแรงงานแห่งชาติ

หากลูกจ้าง แรงงาน ผู้นั้น ทำงานติดต่อกันจนครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า 6 วัน ต่อปี

การทำงานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา และการทำงานในวันหยุด | วันแรงงานแห่งชาติ

ในกรณีสุดวิสัยที่งานมีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป หากหยุดการทำงานอาจส่งผลให้งานเสียหาย นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุดเท่าที่จำเป็นได้ ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า สองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่ายี่สิบนาที ก่อนที่ลูกจ้างเริ่ม

และหากทำงานเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวน ชั่วโมงที่ทำหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน ส่วนลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

ถ้าต้องทำงานในวันหยุด จนเกินเวลาทำงานปกติของวันทำงานนายจ้างจะต้องจ่าย ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือตามจำนวนผลงานที่ทำได้

ค่าชดเชย ลูกจ้าง แรงงาน | วันแรงงานแห่งชาติ

ลูกจ้าง แรงงาน มีสิทธิได้รับค่าชดเชย หากนายจ้าง หรือบริษัททำการเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีความผิด ซึ่งมีเกณฑ์รายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน
  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน
  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี ค่าชดเชย 180 วัน
  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ได้ค่าชดเชย 240 วัน
  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้ค่าชดเชย 300 วัน
  • ลูกจ้าง แรงงาน ทำงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย 400 วัน

อ้างอิงจาก : 1 2 3 4

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *