ข่าวเศรษฐกิจ

ประกันสังคม ยืนยัน! ให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงาน สุดวิสัย

ประกันสังคม (สปส.) ได้ออกมายืนยันถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน ม.33 กรณีว่างงาน สุดวิสัย โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ประกันสังคม, ม.33, กรณีว่างงาน – สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ออกมายืนยันถึงการดำเนินการช่วยเหลือแก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกรณีที่ว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจต่าง ๆ

โดยทางหน่วยงานจะทำการช่วยเหลือตามเงื่อนไขในกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยดังนี้

  • ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนใน 15 เดือนย้อนหลังก่อนวันที่ว่างงานจากรัฐสั่งปิด
  • ไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่ง ให้ปิดสถานที่ หรือสถานประกอบการ และผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

ซึ่งผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ตรงกับกรณี และเงื่อนขดังกล่าวนั้น มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ให้นายจ้างยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ และรับรองกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้ผู้ประกันตน โดยทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนไม่ต้องมาที่สำนักงานฯ

โดยสามารถยื่นผ่านทางระบบ e-service และส่งแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนประเภทออมทรัพย์ เป็นเอกสารส่งให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ที่่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ e-service

นายจ้างนั้น มีหน้าที่ต้องยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 ทุกเดือน โดยในเดือนที่ไม่ได้จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามข้อเท็จจริง ที่มีคำสั่งรัฐสั่งปิดนั้น ในช่องค่าจ้าง และเงินสมทบ ต้องระบุจำนวนค่าจ้างที่จ่ายจริงให้แก่ลูกจ้าง จึงจะได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยตามเงื่อนไขข้างต้น ซึ่งหากลูกจ้างยังได้รับค่าจ้าง จะไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายสิทธิประโยชน์

ทั้งนี้ นายจ้างสามารถนำส่งแบบรายการแสดงการนำส่งเงินสมทบ สปส.1-10 ในระบบ e-service ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ที่สำนักงานประกันสังคม หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

แหล่งที่มาของข่าว : ฐานเศรษฐกิจ

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button