โควิด-19 วันนี้ล่าสุดไทย โควิด-19

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 26 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

  โควิด-19 26 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 25 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 25 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 24 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 24 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 23 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

  โควิด-19 23 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 22 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

  โควิด-19 22 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 21 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 21 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 20 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 20 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 19 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

  โควิด-19 19 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 18 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย

  โควิด-19 18 มิ.ย. ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในป…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 17 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 3

  โควิด-19 17 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อเป็นวันที่ 3 ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 16 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ 2 วันติด

  โควิด-19 16 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ 2 วันติด ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 15 มิ.ย. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

  โควิด-19 15 มิ.ย. ไทยไม่พบติดเชื้อเพิ่ม ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 14 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 14 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 13 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย

  โควิด-19 13 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 12 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

  โควิด-19 12 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 11 มิ.ย. ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อ

  โควิด-19 11 มิ.ย. ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อ ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 10 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

  โควิด-19 10 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 9 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

  โควิด-19 9 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 8 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย

  โควิด-19 8 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 7 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 7 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย

  โควิด-19 7 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 8 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 6 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

  โควิด-19 6 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 5 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 5 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไ…

 • ข่าวภูมิภาค

  โควิด-19 4 มิ.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย

  โควิด-19 4 มิ.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 17 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโค…

 • ข่าว

  โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 3 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2563 โควิด-19 3 มิ.ย. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,084 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผู้ต…

 • ข่าว

  โควิด-19 2 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย

  โควิด-19 2 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 โควิด-19 2 มิ.ย. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,083 ราย (ในสถานกัก…

 • ข่าว

  โควิด-19 1 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 1 มิ.ย. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 โควิด-19 1 มิ.ย. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,082 ราย (ในสถานกักกันตัวของรัฐ พบผ…

 • ข่าว

  โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย

  โควิด-19 31 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 31 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,081 ราย ในสถานกักกันตัวของรัฐ (พบ…

 • ข่าว

  โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย

  โควิด-19 30 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 30 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,077 ราย ในสถานกักกันตัวของรัฐ (พบผู…

 • ข่าว

  โควิด-19 29 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย

  โควิด-19 29 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 29 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,076 ราย ในสถานกักกันตัวของรัฐ (พบผ…

 • ข่าว

  โควิด-19 28 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย

  โควิด-19 28 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 11 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 28 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,065 ราย ใน 68 จังหวัด (พบผู้ติด…

 • ข่าว

  โควิด-19 27 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย

  โควิด-19 27 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 27 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,054 ราย ใน 68 จังหวัด (พบผู้ติดเชื้อเ…

 • ข่าว

  โควิด-19 26 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

  โควิด-19 26 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 26 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,045 ราย ใน 68 จังหวัด (พบผู้ติดเชื…

 • ข่าว

  โควิด-19 25 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ตาย 1 ศพ

  สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 โควิด-19 25 พ.ค. 63 – ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,042 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 2 ราย) เสียชีวิตรวม 57 ราย (เพิ่มขึ้น 1 ร…

 • ข่าว

  โควิด-19 24 พ.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

  โควิด-19 24 พ.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3,040 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวัน…

 • ข่าว

  โควิด-19 23 พ.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย

  โควิด-19 23 พ.ค. ไทยพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3,040 ราย ใน 68 จังหวัด (พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี…

 • ข่าว

  โควิด-19 22 พ.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ

  โควิด-19 22 พ.ค. ไทยไม่พบผู้ติดเชื้อ รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3,037 ราย ใน 68 จังหวัด (ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในวันนี…

 • ข่าว

  โควิด-19 21 พ.ค. ไทยติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย

  รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 3,037 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย) เสียชีวิตรวม 56 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ…