ตลาดหุ้นไทย

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 5/4/64 : SET ปิดตัวจม

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (5/4/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดจมดิ่ง – ดัชนี SET ได้ลดลงไป -16.61 จุด (-1.04%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,579.66 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ใน ช่วงบ…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 5/4/64 : SET ปิดตัวลงล่าง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (5/4/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวในระดับล่าง – ดัชนี SET ลดลงไป -17.10 จุด (-1.07%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,579.17 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ใน …

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 5/4/64 : Set เปิดตัวหล่น

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (5/4/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวร่วงลง– ดัชนี SET ลดลงไป ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,593.63 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (5/4/64) ได้ทำการเปิดตัวแล…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 2/4/64 : SET ปิดตัวหวิด

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (2/4/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดแบบฉิวเฉียด – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +1.15 จุด (+0.07%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,596.27 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ SET ตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 2/4/64 : Set เปิดตัวระแวง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (2/4/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวน่าระแวง – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,600.78 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (2/4/64) ได้ทำการเ…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 1/4/64 : SET ปิดอิ่มตัว

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (1/4/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +7.91 จุด (+0.50%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,595.12 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 1/4/64 : SET ปิดตัวทะยาน

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (1/4/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวพุ่งทะยาน – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา +10.98 จุด (+0.16%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,598.19 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) …

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 1/4/64 : Set เปิดตัวพุ่งต่อเนื่อง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (1/4/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวไต่ขึ้นเรื่อย ๆ – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,597.02 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (1/4/64) ได…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 31/3/64 : SET ปิดตัวไม่นิ่ง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (31/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวเพิ่มขึ้น – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา +2.51 จุด (+0.16%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,592.04 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) …

 • เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ SET ตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 31/3/64 : Set เปิดตัวผันผวน

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (31/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวผันผวน – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,592.09 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (31/3/64) ได้ทำการเ…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 30/3/64 : SET ปิดตัวประคอง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (30/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +5.64 จุด (+0.36%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,589.53 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 30/3/64 : SET ปิดตัวพอง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (30/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวเพิ่มขึ้น – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา +8.92 จุด (+0.95%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,592.81 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) …

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 29/3/64 : SET ปิดตัวประคอง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (29/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +9.03 จุด (+0.57%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,583.89 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 29/3/64 : SET ปิดตัวคงตัว

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (29/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวรักษาระดับ – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา +14.95 จุด (+0.95%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,589.81 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET…

 • เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ SET ตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 29/3/64 : Set เปิดตัวพุ่ง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (29/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวพุ่งขึ้น – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,585.78 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (29/3/64) ได้ทำกา…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 26/3/64 : SET ปิดตัวประคอง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (26/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +3.82 จุด (+0.24%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,574.86 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 26/3/64 : Set เปิดตัวไหล

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (26/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวไหลลง – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,573.06 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (26/3/64) ได้ทำการเป…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 25/3/64 : SET ปิดตัวแผ่ว

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (25/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +0.21 จุด (+0.01%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,571.04 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 25/3/64 : SET ปิดตัวยังดี

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (25/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวในระดับที่ดี – ดัชนี SET ยังเพิ่มขึ้นมา +4.43 จุด (+0.28%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,575.26 บาท ตลาดหุ้นไทย …

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 25/3/64 : Set เปิดตัวประคอง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (25/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวรักษาระดับ – ดัชนี SET เพิ่มขึ้นมา ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,575.63 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (25/3/64) ได้ทำ…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 24/3/64 : SET ปิดตัวไต่หนีตาย

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (24/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวไต่เพิ่มขึ้น – ดัชนี SET ยังลดลงไป -0.31 จุด (-0.02%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,563.94 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ SET ตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 24/3/64 : Set เปิดตัวปีนขึ้น

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (24/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวร่วง – ดัชนี SET ลดลงไป ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,562.03 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (24/3/64) ได้ทำการเปิดตัวแ…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 23/3/64 : SET ปิดตัวไหลลบ

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (23/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับลบ – ดัชนี SET ได้ลดลงไป -2.11 จุด (-0.13%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,564.25 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ใน ช่…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 23/3/64 : SET ปิดตัวประคอง

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (23/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวรักษาระดับ – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +1.15 จุด (+0.07%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,567.51 บาท ตลาดหุ้นไทย (S…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 22/3/64 : SET ปิดตัวสวย

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (22/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับบวก – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +2.40 จุด (+0.15%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,566.36 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET)…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 22/3/64 : SET ปิดตัวไต่ขึ้น

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงเช้า วันนี้ (22/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวไต่เพิ่มขึ้น – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +1.87 จุด (+0.12%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,565.83 บาท ตลาดหุ้นไทย …

 • เศรษฐกิจตลาดหลักทรัพย์ SET ตลาดหุ้นไทย

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 22/3/64 : Set เปิดตัวร่วง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (22/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวร่วงลง – ดัชนี SET ลดลงไป ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,562.36 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (22/3/64) ได้ทำการเปิดตั…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 19/3/64 : SET ปิดตัวสไลด์

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (19/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดในระดับลบ – ดัชนี SET ได้ลดลงไป -4.86 จุด (-0.31%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,563.96 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ใน ช่…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงเช้า 19/3/64 : Set เปิดทิ้งดิ่ง

  ตลาดหุ้นไทย ในช่วงเช้า วันนี้ (19/3/64) ได้มีการเปิดตัวไปในวันนี้ โดยเปิดตัวลงล่าง – ดัชนี SET ลดลงไป ซึ่งระดับล่าสุดอยู่ที่ 1,565.78 บาท ตลาดหุ้นไทย (SET) ในช่วงเช้าของวันนี้ (19/3/64) ได้ทำการเปิดตั…

 • เศรษฐกิจตลาดหุ้นไทย SET

  ตลาดหุ้นไทย ช่วงบ่าย 18/3/64 : SET ปิดตัวสไลด์

  ตลาดหุ้นไทย ใน ช่วงบ่าย วันนี้ (18/3/64) ได้ทำการปิดตัวลงไปเรียบร้อย โดยภาพรวมนั้นได้ปิดตัวอย่างผันผวน – ดัชนี SET ได้เพิ่มขึ้นมา +2.06 จุด (-0.11%) ทำให้ปิดตัวในระดับมูลค่า 1,568.82 บาท ตลาดหุ้นไทย (…

Back to top button