การเงิน

สมัคร ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ ออมสิน กู้สูงสุด 3 ล้าน เพื่อข้าราชการวัยเกษียณ

ลงทะเบียน สินเชื่อออมสิน “สินเชื่อสวัสดิการ” เหมาะสำหรับ ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้างประจำ เพื่อวางแผนออมเงินเตรียมรอชีวิตแฮปปี้ตามใจในวัยเกษียณ กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อคน กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และกู้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สามารถสมัครสินเชื่อสวัสดิการ เพื่อข้าราชการ จากธนาคารออมสินได้แล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ GSB หรือติดต่อได้ที่เคาท์เตอร์ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ 1 มิถุนายน ถึงภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เช็กรายละเอียดเงินกู้สินเชื่อออมสิน สินเชื่อสวัสดิการ ข้าราชการ ได้แล้วที่นี่

รายละเอียด สินเชื่อออมสิน ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ กู้สูงสุด 3 ล้านบาท

สำหรับรายละเอียดของ “สินเชื่อสวัสดิการ” ผลิตภัณฑ์น่าสนใจจากธนาคารออมสิน (GSB Bank) เพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจลูกจ้าประจำ ที่อยากลงทุนการเงินในยามเกษียณอายุราชการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารออมสินกำหนดครับ

สินเชื่อสวัสดิการ เพื่อข้าราชการ กู้สูงสุดเท่าไหร่

ในกรณีการให้จำนวนเงินกู้จะจัดสรรตามความจำเป็นและความสามารถของผู้กู้ในการชำระหนี้เงินคืน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน และ กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

1.1 กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร (ส่วนกลาง) ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

1.2 กรณีหน่วยงานทั่วไป ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่า ของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 3,000,000 บาท

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

2.1 ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคาร หรือไม่เกิน ร้อยละ 85 ของราคาประเมินห้องชุด ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินที่ดิน และไม่เกิน 3,000,000 บาท

2.2 ให้สามารถกู้ตาม 1. และ 2. รวมกันได้ ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้ “สินเชื่อสวัสดิการ” ข้าราชการ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ถ้าเป็นการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 20 ปี โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ยกเว้น กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 15 ปี นั่นเองครับ

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อข้าราขการ สินเชื่อสวัสดิการ กู้ 3 ล้านบาท

การสมัคร สินเชื่อออมสิน “สวัสดิการ” เพื่อข้าราชการ

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการสมัครหรือลงทะเบียน สินเชื่อสวัสดิการ สินเชื่อออมสินเพื่อข้าราชการ คือคุณสมบัติของผู้สมัครมีเกณฑ์กำหนดอย่างไร และหลักประกันที่ผู้ค้ำประกันต้องมี ระบุเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อสวัสดิการ 3 ข้อ

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน กู้สินเชื่อสวัสดิการ

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นบุคลากรตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติผู้กู้

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

3. ทำงานมาแล้วครบ 3 ปี หรือในกรณีที่ทำงานไม่ครบ 3 ปี ต้องใช้ผู้ค้ำประกันที่ทำงานมาแล้วครบ 1 ปี จำนวน 2 คน แทน

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน กรณีใช้หลักประกัน ให้ใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด อย่างหนึ่งอย่างใด โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นของผู้กู้และ / หรือของบุคคลอื่น

2. ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็นและมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งมีรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นการไถ่ถอนและชำระหนี้เดิมที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องนำหลักทรัพย์ที่ไถ่ถอนมาเป็นหลักประกันในการกู้ครั้งนี้ด้วย โดยผู้มีอำนาจอนุมัติตามวงเงินสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงจำนวนหลักประกันที่มีหลายแปลงให้เหมาะสมกับจำนวนเงินกู้ได้

หากสนใจสามารถติดต่อได้ผ่านทางธนาคารออมสิน โทร. GSB Contact Center 1115

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button