การเงินเศรษฐกิจ

วิธีรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท ยืนรับสิทธิ์ตามนี้

กรมกิจการผู้สูงอายุ ประกาศรายละเอียด วิธีรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3,000 บาท งบประมาณปี 2567 ยื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พิจารณาเป็นรายกรณี ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้

กระทรวงการพัฒนาคนและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ จำนวน 3,000 บาท จากการจัดสรรงบประมาณปี 2567 โควต้าช่วยเหลือ 1,107 ราย พิจารณาความเหมาะแต่ละรายกรณี ประชาชนสามารถ เช็กก่อนยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สูงอายุที่สามารถรับสิทธิ์ได้

ผู้สูงอายุจะต้องมีสัญชาติไทย ฐานะยากจน มีภาระพึ่งพิง และเข้าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่

– อยู่ลำพังคนเดียว และไม่มีคนดูแล

– มีผู้ดูล แต่ผู้ดูแลมีภาวะพึ่งพิง เช่น ว่างงาน พิการ ไม่มีรายได้ ดูแลกลุ่มเปราะบางหลายคน พ่อ-แม่เลี้ยงเดี่ยว และมีเด็กในอุปการะ เป็นต้น (ผู้ดูแลยื่นขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ได้)

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ผ่าน 2 ช่องทาง คือ กรุงเทพมหานคร กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 76 จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น

หมายเหตุ : ต้อนยื่นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

ส่วนเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ จะคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน

ขั้นตอนการคัดกรองความจำเป็นเร่งด่วน 4 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

2. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน/สอบข้อเท็จจริง โดยนักสังคมสงเคราะห์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

3. พิจารณาตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นเร่งด่วน

4. พิจารณาอนุญาตและอนุมัติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

เงื่อนไขผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์

1. สัญชาติไทย

2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. มีที่อยู่อาศัยที่เป็นหลักแหล่ง ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ

4. ได้รับความยินยอมจาสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์รับรองตนเอง และหัวหน้า สอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาคดีของศาล ครอบครัวอุปถัมภ์ได้

5. ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา หรือ อยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือ การพิจารราคดีของศาลโดยให้ผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์รับรองตนเอง และ หัวหน้าหน่วยงานลงนามในหนังสือส่งให้สถานีตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์

รับเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ 3000 บาท มีรายละเอียดการสมัครอย่างไรบ้าง

เงื่อนไข ผู้สูงอายุยื่นขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40000 บาท

สำหรับโครงการยื่นขอเงินซ่อมแซมบ้านได้ 40000 บาท ตามระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ มีข้อกำหนดดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในบ้านผู้สูงอายุ หากเป็นบ้านเก่าจะต้องสำรวจแต่ละส่วนว่ามีความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยหรือไม่

2. สภาพแวดล้อมในสังคม มีกฎหมายเกี่ยวกับการกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร ที่แต่ละอาคารสถานที่จะต้องมีการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ ทางลาด ราวจับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : กรมกิจการผู้สูงอายุ

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button