การเงิน

ลงทะเบียนลดค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. เปิดให้ประชาชนที่ยืนยันตัวตนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 ซึ่งผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มแรกที่ใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด และ เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิลดค่าไฟ 315 บาทตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

สามารถดูวิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566 เพื่อรับเงินส่วนลดค่าไฟ 315 บาทที่นี่

เงื่อนไขรับสิทธิลดค่าไฟ 315 บาท มีอะไรบ้าง

เงื่อนไขรับสิทธิลดค่าไฟ 315 บาท จาก การไฟฟ้านครหลวง ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2566 มีดังนี้

  • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ผู้มีบัตรฯ ได้รับวงเงินสำหรับชำระค่าไฟฟ้า วงเงิน 315 บาทต่อครัวเตือนต่อเดือน (กรณีผู้มีบัตรฯ ใช้ค่าไฟเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟทั้งหมด)

ลงทะเบียนลดค่าไฟ 315 บาท ของการไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ประสงค์รับสิทธิ์มาตรการบรรเทาฯ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ใหม่ทุกคน โดยกำหนดสิทธิ์ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับเดือนแรกคือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเป็น 0 บาท

ลงทะเบียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใหม่ทุกราย โดยจะได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ์

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยหากลงทะเบียนก่อนวันที่ 8 เมษายน 2566 ได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน แต่หากลงทะเบียนหลังจากนั้นจะได้รับสิทธิในเดือนถัดไป

ทั้งนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการลงทะเบียน ให้เข้าไปดำเนินการด้วยตนเองผ่านหน้าเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th หรือ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยต้องเตรียมเอกสารและสิ่งของ ดังนี้

  • โทรศัพท์มือถือ
  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบแจ้งค่าไฟฟ้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

สำหรับสิทธิ์สวัสดิการของท่านจะได้รับการพิจารณาจากกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315.- บาท/เดือน/ครัวเรือน โดยใบแจ้งค่าไฟฟ้าจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องชําระเป็น 0.- บาท

หากมีการใช้ไฟฟ้าเกินจำนวนเงิน 315.- บาท ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชําระเงินตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อ 1129 PEA Contact Center

ลงทะเบียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาพจาก welfareregis.pea.co.th

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำและค่าไฟเมื่อไหร่

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ และได้ยืนยันตัวตนสำเร็จเพื่อรับสิทธิตามโครงการฯ ปี 2565 แล้ว สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้มีบัตรฯ รับบริการอยู่

ซึ่งหากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากัน กปน. หรือ กปภ. โดยสิทธิที่จะได้รับเดือนแรก คือ “ใบแจ้งนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566”

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ขั้นตอนการทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ 315 บาท

  1. เข้าเว็บไซต์ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
  2. กดยอมรับเงื่อนไข
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
  4. กดยืนยันข้อมูล
ลดค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566
ภาพจาก : การไฟฟ้านครหลวง
กฟน. ลดค่าไฟ
ภาพจาก Facebook Page : การไฟฟ้านครหลวง MEA

Wilasinee

นักเขียนที่ Thaiger เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงรู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ มีประสบการณ์เขียนบทความออนไลน์กว่า 2 ปี งานอดิเรกชอบติดตามข่าวเศรษฐกิจ การลงทุน ติดต่อได้ที่ wilasinee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button