การเงินเศรษฐกิจ

เงินค่าป่วยการ อสม 8,000 บาท เข้าแล้ว 15 พ.ค. 67 ก้อนเดียว

เตรียมเฮ โอนจ่าย เงิน อสม. 8,000 บาท ค่าป่วยการ (รวมเงินตกเบิกย้อนหลัง) ได้ก้อนเดียว 15 พฤษภาคม 2567

ความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าป่วยการ ให้กับอ อสม. น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาล ได้อนุมัติตั้งงบประมาณประจำปี 2567 ให้กับกระทรวงสาธารณสุข จ่ายค่าป่วยการ 8,000 บาท ให้กับ อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ ใช้งบประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาท

เดือนพฤษภาคม 2567 อสม.จะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท รวมเงินตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 อีก 6,000 บาท รวมเป็นเงินได้ 8,000 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

เงินค่าตกเบิก ป่วยการ อสม 8000 บาท

“รัฐบาลให้ความสำคัญต่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ถือเป็นกลไกสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ช่วยขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เป็นจิตอาสาที่เสียสละตนเองในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานได้อย่างเท่าเทียม โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะดูแลสวัสดิการต่างๆ ให้อย่างต่อเนื่อง“

เงิน อสม เดือนธันวาคม 2566
ภาพจากเว็บไซต์ : WHO

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button