การเงิน

ช่องทางส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 จ่ายได้หลายที่ -ไม่มีค่าบริการ

เช็กเลย ช่องทางส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 กลุ่มอาชีพอิสระ จ่ายที่ไหนได้บ้าง มีให้เลือกหลายรูปแบบ สะดวกที่ไหนไปที่นั่น

ไขข้อข้องใจให้กลุ่มอาชีพอิสระ หากต้องการสมัครและส่งเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 40 สามารถส่งทางไหนได้บ้าง มีกี่ตัวเลือกให้สมัคร แม้ไม่มีสวัสดิการ แต่คุณสามารถรับผลประโยชน์จากภาครัฐได้ รักษาผลประโยชน์ให้ตนเอง มาดูเงื่อนไขการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รวมถึงช่องทางในการชำระเงินกันเลย

ทางเลือกการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

ประกันสังคมมาตรา 40 มีขึ้นเพื่อกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงผู้ที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง เช่น พ่อค้า แม่ค้า ฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ คนขับรถ วินมอเตอร์ไซค์ ไปจนถึงกลุ่มเกษตรกร โดยมีตัวเลือกในการสมัคร 3 ทางเลือก โดยแต่ละตัวเลือกจะให้ผลประโยชน์ที่ต่างกัน ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน ครอบคลุมผลประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ เงินชดเชยรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, รับเงินชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพ และเงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน ครอบคลุมผลประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ เงินชดเชยรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, รับเงินชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพ, เงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต และเงินก้อนพร้อมดอกผลกรณีชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน ครอบคลุมผลประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ เงินชดเชยรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, รับเงินชดเชยรายได้กรณีทุพพลภาพ, เงินค่าทำศพกรณีเสียชีวิต, เงินก้อนพร้อมดอกผลกรณีชราภาพ และเงินรายเดือนเพื่อสงเคราะห์บุตร
ช่องทางส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40
ภาพจาก : Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ต้องการสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ต้องทำอย่างไร

ประกันสังคมมาตรา 40 สมัครได้ฟรี ไม่มีค่าบริการ โดยมีเงื่อนไขคือ เป็นคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่ช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หลักฐานที่ต้องใช้มีเพียงแค่บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ใช้สำหรับกรอกข้อมูล

ช่องทางส่งเงินสมทบสังคมมาตรา 40

สำหรับช่องทางการส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 สามารถเลือกชำระได้หลายช่องทาง ทั้งทางแพลตฟอร์มสำหรับชำระเงินต่าง ๆ รวมถึงช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชันธนาคาร ดังนี้

 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้ โลตัส
 • เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม
 • ตู้บุญเติม
 • แอปพลิเคชัน Shopee/Shopee Pay
 • แอปพลิเคชัน Mobile Banking wallet ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และธนาคารออมสิน
ช่องทางส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40
ภาพจาก : Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายหลังชำระเงินแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบใบเสร็จรับเงินได้ที่ www.sso.go.th/erc โดยควรส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง.

ขอบคุณข้อมูลจาก : 1 2.

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้
Back to top button