อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

รวมคำถามวันต่อต้านยาเสพติด 2567 พร้อมเฉลย ทดสอบเชาวน์ปัญญา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2567 ร่วมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงภัยร้ายของยาเสพติด ทีมงานไทยเกอร์ไม่พลาดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ครั้งนี้ จึงได้รวบรวมคลังคำถามเกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติดพร้อมเฉลยคำตอบ มาให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้เตรียมตัวสำหรับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล หากพร้อมแล้วเข้าไปอ่านกันได้เลย

คำถาม : เหตุการณ์สำคัญใดที่นำไปสู่การกำหนดวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คำตอบ : การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 138 ประเทศ และได้มีมติให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คำถาม : หน่วยงานใดในประเทศไทยที่ทำหน้าที่หลักในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คำตอบ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

คำถาม : คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลกของประเทศไทยในปี 2567 คืออะไร

คำตอบ : “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

แนวทางตอบคำถามวันต่อต้านยาเสพติด 2567

คำถาม : วันต่อต้านยาเสพติดโลก เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด

คำตอบ : วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531

คำถาม : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ถูกจัดตั้งขึ้นในปีใด

คำตอบ : ป.ป.ส. ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519

คำถาม : เห็ดขี้ควาย ถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทไหน

คำตอบ: เห็ดขี้ควาย ถูกจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพราะอยู่ในกลุ่มพืชที่ให้สารแอลเอสแอลไซไบน์ (Psilocybine) ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผู้เสพมีอาการเคลิบเคลิ้ม และมึนเมา

คำถาม : ปัจจุบันใครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ป.ป.ส.

คำตอบ: นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 5 โดยเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

คำถาม พร้อมเฉลยวันต่อต้านยาเสพติด 2567

รู้หรือไม่ วันต่อต้านยาเสพติดโลก ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี กำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยมีที่มาจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและการค้ายาเสพติดผิดกฎหมาย ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2530

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button