อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 ย้อนประวัติความเป็นมาวันก่อตั้ง

เปิดข้อมูล คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2567 แห่งประเทศไทย และรายชื่อคำขวัญย้อนหลัง 33 ปี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที 26 มิถุนายน 2024 พร้อมประวัติวันก่อตั้ง

เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “World Drug Day” ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ดังนั้นในบทความนี้ทีมงาน Thaiger ขอพาผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักกับคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน พร้อมประวัติความเป็นมาของวันก่อตั้งนี้โดยองค์การสหประชาชาติ

วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ 67

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2534 – 2567

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 : “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2566 : “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2565 : “ไม่มีประกาศคำขวัญในปี 2565”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2564 : “ไม่มีประกาศคำขวัญในปี 2564”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2563 : “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2562 : “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2561 : “ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2560 : “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ทรงครองราชย์”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2555 : “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชินี”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2553 : “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2552 : “ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2551 : “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2550 : “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2549 : “60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2548 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2546 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2545 : “พลังมวลชน พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2544 : “รวมพลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2543 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2542 : “รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2541 : “ร่วมใจเล่นกีฬา ใช้ชีวิตอย่างรู้ค่า ไม่พึ่งพายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2540 : “เล่นกีฬา ใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2539 : “มุ่งทำความดี มีวินัย หลีกไกลยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2538 : “ล้อมรักให้ครอบครัว เหมือนล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2537 : “ยาเสพติดป้องกันได้ ด้วยความเข้าใจจากครอบครัว”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2536 : “ผิดกฎหมาย ทำลายชีวิต หากติดสารระเหย”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2535 : “สมองฝ่อ รักษาไม่หาย คือพิษร้ายจากยาเสพติด”

คําขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2534 : “ประสาทหลอน เป็นโรคจิตวิกลจริต เพราะกินยาบ้า”

คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดประเทศไทย 67 ประวัติ

ประวัติวันต่อต้านยาเสพติดสากล

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking หรือ World Drug Day) ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 เนื่องจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยมีการจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงเวียนนา ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มประกาศให้วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหานี้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง

รวมคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก 67 พร้อมประวัติความเป็นมา

อ้างอิง : สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button