อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

ประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2567 ตัวอย่างคำขวัญ กระตุ้นจิตสำนึก

โรงเรียนมักจัดกิจกรรม ประกวดคำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2567) เพื่อกระตุ้นนักเรียน เยาวชนให้ตระหนักอันตรายจากพิษร้าย ทำลายอนาคต ไม่ตกเป็นทาสยาจนกลายเป็นปัญหาสังคม

ทีมงานไทยเกอร์ ได้คิดรังสรรค์ คำคล้องจองผ่านการร้อยเรียงอย่างพิถีพิถันมาเป็น คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 แจกให้ทุกคนกัน 40 ตัวอย่างกันแบบฟรี ๆ โดยสามารถนำชุดคำขวัญเหล่านี้ไปประกวด หรือปรับใช้กันได้อย่างเต็มที่

ตัวอย่าง คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567 ฉบับนักเรียน

1. ยาเสพติดทำลายชีวิต พาจิตว้าวุ่น หันมาปลูกผักทำสวน

2. ยาเสพติดภัยร้าย ใกล้ตัวทำลาย กีฬาคือทางสว่าง สร้างกายแข็งแรง

3. ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตปลอดภัย หันมาใส่ใจพระธรรม นำสุขมาให้

4. ยาเสพติดมีโทษ ทำลายทุกอย่าง หันมาทำอาหาร สร้างสรรค์สุขใจ

5. ยาเสพติดมืดมน พาคนหลงผิด หันมาคิดดีทำดี ชีวิตสดใส

6. ยาเสพติดไม่ดี ทำลายสมอง หันมาอ่านหนังสือ เพิ่มพูนความรู้

7. ยาเสพติดพาจน พาคนตกต่ำ หันมาทำงานดี มีเงินเก็บใช้

8. ยาเสพติดขวางกั้น ความฝันพังทลาย หันมาวาดรูปเล่นดนตรี ค้นพบความหมาย

9. ยาเสพติดนำพา สู่ความเสียใจ หันมาออกกำลังกาย สร้างกายสุขภาพดี

10. ยาเสพติดมอมเมา พาชีวิตพัง หันมาปลูกต้นไม้ สร้างโลกสวยงาม

11. ยาเสพติดเลิกได้ หากใจตั้งมั่น หันมาช่วยเหลือผู้อื่น สร้างกุศลผลบุญ

12. ยาเสพติดทำร้าย ทั้งกายและใจ หันมาทำความดี สร้างสังคมใหม่

13. ยาเสพติดทำลายอนาคต หันมาศึกษาธรรมะ สร้างชีวิตใหม่

14. ยาเสพติดเป็นภัย สังคมเสื่อมทราม หันมาทำสมาธิ สร้างจิตสงบสุข

15. ยาเสพติดไม่คุ้มค่า เสียทั้งเงินทอง หันมาปลูกพืชผักสวนครัว มีกินมีใช้ตลอดปี

16. ยาเสพติดไม่ใช่เพื่อน ทำลายชีวิต หันมาคบเพื่อนดี มีแต่สิ่งดีดี

17. ยาเสพติดไม่ใช่ทางออก นำไปสู่ความตาย หันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคมสดใส

18. ยาเสพติดไม่ใช่ของเล่น ทำลายชีวิต หันมาเรียนรู้สิ่งใหม่ พัฒนาตนเอง

19. ยาเสพติดไม่ใช่คำตอบ นำพาชีวิตตกต่ำ หันมาสร้างครอบครัวอบอุ่น มีความสุข

20. ยาเสพติดไม่ใช่ทางเลือก นำไปสู่หายนะ หันมาสร้างอนาคตที่สดใส ด้วยสองมือเรา

21. ยาเสพติดภัยร้าย ทำลายหัวใจไร้ความฝัน

22. ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตปลอดภัยไร้กังวล

23. รู้ทันยาเสพติด หยุดชีวิตติดกับดักมืดมน

24. ยาเสพติดไม่ดี มีแต่เสียกับเสียไม่มีเหลือ

25. เยาวชนไทยร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดทั่วไทย

26. ร่วมแรงแข็งขัน พ้นภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน

27. เลือกสุขภาพดี ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด

28. ยาเสพติดทำลายชีวิต เลิกได้ชีวิตก็สดใส

29. ยาเสพติดภัยสังคม หยุดยั้งร่วมกันด้วยใจมั่น

30. รู้รัก รู้คิด รู้ทัน ไม่พึ่งยาเสพติดที่มืดมน

ตัวอย่างคำขวัญต่อต้านยาเสพติด 2567

31. ยาเสพติดทำลายกาย ทำลายใจ ทำลายฝัน

32. อย่าหลงผิดคิดลองยา ชีวิตพังพินาศ

33. ยาเสพติดไม่ใช่เพื่อน อย่าติดกับดักมืดมน

34. เยาวชนไทยหัวใจแกร่ง ร่วมแรงต้านยาเสพติด

35. รู้เท่าทันภัยยาเสพติด ชีวิตปลอดภัยไร้ทุกข์ภัย

36. ห่างไกลยาเสพติด สร้างชีวิตที่สดใส

37. ยาเสพติดไม่ใช่ทางออก มีแต่จะยิ่งจมปลัก

38. เลิกยาเสพติดได้ ชีวิตใหม่รออยู่

39. ยาเสพติดทำลายอนาคต อย่าหลงผิดคิดลองยา

40. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตที่ดีของเราทุกคน

ไอเดีย คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด 2567

หลักการเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพติด เขียนยังไงให้ชนะการประกวด

คำขวัญต่อต้านยาเสพติดที่ดี ต้องกระตุ้นความคิด สร้างความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน เพื่อให้สังคมไทยห่างไกลจากภัยร้ายของยาเสพติดอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. ความกระชับและชัดเจน คำขวัญที่ดีควรมีความยาวไม่มากนัก โดยทั่วไปไม่ควรเกิน 10-15 คำ เพื่อให้จดจำง่าย และสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้สะดวก

2. สื่อถึงโทษตรงประเด็น คำขวัญต้องสื่อสารข้อความหลักเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด หรือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้อย่างชัดเจน ไม่คลุมเครือ ตีความได้หลายทาง

3. ความน่าสนใจและดึงดูดใจ การใช้ภาษาที่สละสลวย คล้องจอง หรือเล่นคำ จะช่วยให้คำขวัญน่าสนใจมากขึ้น และดึงดูดให้ผู้คนอยากอ่านและจดจำ

4. ความสร้างสรรค์และแตกต่างไม่ซ้ำซากจำเจ เพื่อให้โดดเด่นและแตกต่างจากคำขวัญอื่น ๆ ที่มีอยู่

5. คำขวัญควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงและสื่อสารกับทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. นำไปใช้ได้จริง ในการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย เช่น ใช้เป็นสโลแกนในโปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือสื่อสังคมออนไลน์

นอกจากนี้ การเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพติดยังควรพิจารณาถึงประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด การเสนอทางเลือกในการใช้ชีวิตที่ปราศจากยาเสพติด การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นต่อสู้กับยาเสพติด หรือการส่งเสริมให้ผู้คนเข้าถึงบริการช่วยเหลือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเขียนคำขวัญต่อต้านยาเสพติดที่ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การเรียบเรียงถ้อยคำให้สวยหรู แต่เป็นการสร้างสรรค์ข้อความที่มีพลัง สามารถกระตุ้นความคิด สร้างความตระหนัก และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน เพื่อให้สังคมไทยห่างไกลจากภัยร้ายของยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking หรือ World Drug Day) ถูกกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 เนื่องจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของผู้คนทั่วโลก โดยมีการจัดการประชุมครั้งแรกที่กรุงเวียนนา ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน พ.ศ. 2530 เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานี้ และกำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button