อีเว้นท์ไลฟ์สไตล์

คำกล่าวรายงาน เปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน รำลึกกวีเอกเมืองไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 วันคล้ายวันเกิดของ สุนทรภู่ เพื่อเฉลิมฉลองมรดกทางภาษาและวรรณกรรมอันล้ำค่าของชาติไทย ในบทความนี้จึงขอนำเสนอ ตัวอย่างคำกล่าวรายงานพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเรียน นักศึกษา องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล ในการถ่ายทอดความรู้สึกภาคภูมิใจในภาษาไทย ผ่านถ้อยคำที่สละสลวยเพื่อร่วมกันสืบสานคุณค่าของวรรณกรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป

ตัวอย่าง คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรม “วันสุนทรภู่”

สำหรับตัวอย่างการเขียนสคริปต์ คำกล่าวพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ ทีมงาน The Thaiger รวมแนวทางการเขียนมาให้แล้วทั้งหมด 2 ตัวอย่าง ดังนี้

ตัวอย่างที่ 1

(กราบเรียน) ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน… (ชื่อโรงเรียน) คณะครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนที่รักทุกท่าน

ดิฉัน/กระผม นางสาว/นาย… (ชื่อผู้รายงาน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กล่าวรายงานในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี พุทธศักราช 2567

วันสุนทรภู่ ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทย ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม ท่านสุนทรภู่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าไว้มากมาย เช่น นิราศภูเขาทอง พระอภัยมณี ขุนช้างขุนแผน และอีกหลายเรื่อง ซึ่งล้วนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย

ผลงานของท่านสุนทรภู่ ไม่เพียงแต่มีความไพเราะในเชิงภาษาและท่วงทำนองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีคุณค่าในการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และคติสอนใจต่างๆ อีกด้วย

โรงเรียน… (ชื่อโรงเรียน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสุนทรภู่ จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านสุนทรภู่ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และซาบซึ้งในคุณค่าของวรรณกรรมไทย อาทิเช่น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับชีวิตและผลงานของท่านสุนทรภู่ การจัดกิจกรรมอ่านทำนองเสนาะ การประกวดแต่งกลอน และการแสดงละครที่ดัดแปลงจากวรรณคดีของท่านสุนทรภู่

ดิฉัน/กระผม ขอเชิญชวนเพื่อนนักเรียนทุกคน ร่วมกันสืบสานมรดกทางวรรณกรรมของท่านสุนทรภู่ โดยการศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในคุณค่าของวรรณคดีไทย เพื่อให้วรรณกรรมไทยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ และเพื่อนนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานวันสุนทรภู่ในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านได้รับความสุข ความเพลิดเพลิน และความรู้จากกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันนี้

ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

example report speech Opening activities on Sunthorn Phu Day, 26 June

ตัวอย่างที่ 2

เรียน คณะครูอาจารย์ทุกท่านนักเรียนที่รักทุกคน

ข้าพเจ้า (ชื่อผู้กล่าว) +(ตำแหน่ง) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น

ดังที่ได้ทราบกันว่า วันสุนทรภู่ นั้น ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ กวีไทยที่มีชื่อเสียงใน รัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และมีผลงานที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งเป็นวรรณคดีเอกของโลก หรือนิราศภูเขาทองที่ได้รับยกย่องว่าเป็นยอดแห่งวรรณคดีประเภทกลอนนิราศ ด้วยผลงานดังที่ได้กล่าวมา องค์การยูเนสโกได้ยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม เมื่อพ.ศ. 2529

ขอขอบคุณคณะครูอาจารย์ทุกท่านขอบใจนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมนี้จัดขึ้นขอให้การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2567 จงประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ของ(ชื่อโรงเรียน) บัดนี้

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button