ไลฟ์สไตล์

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ เช็กคุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

เปิดฐานเงินเดือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อัตราค่าตอบแทนเริ่มต้นที่เท่าไหร่ ทักษะใดบ้างที่จำเป็นต่อการทำงาน วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่ พร้อมเช็กคุณสมบัติอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือที่หลาย ๆ คนมักเรียกกันว่า รปภ. มีหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง และคอยรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ ผู้อ่านเคยสงสัยกันหรือไม่ว่า ค่าตอบแทนที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย และความมานะทุ่มเทของบรรดาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นมีอัตราเริ่มต้นที่เท่าใด คุณสมบัติของการทำงานในตำแหน่งนี้คืออะไร จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ ร่วมหาคำตอบไปพร้อม ๆ กันกับ Thaiger

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่

เงินเดือนรปภ. วุฒิการศึกษา และคุณสมบัติผู้สมัคร

ตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 11,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับเพิ่มเติมตามมาตรการของแต่ละองค์กร และจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบริษัทขึ้นอยู่กับทักษะความสามารถ ประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา รวมถึงขอบเขตและลักษณะงานขององค์นั้น ๆ ทั้งนี้การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานมีทั้งรูปแบบของค่าจ่างรายวัน และค่าจ้างรายเดือน

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)

รปภ. คือตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 11,000 – 15,000 บาท องค์กรส่วนใหญ่มักระบุคุณสมบัติผู้สมัครต้องมี วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และไม่ต้องมีใบอนุญาต
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมตรวจตราความเรียบร้อยระหว่างปฏิบัติงาน และจัดทำทะเบียนการเข้า-ออกภายในองค์กร เพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ เช็กคุณสมบัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความยืนหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobthai ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 11,000 – 15,000 บาท

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัส โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประจำ หรือต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

2. หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 17,000 – 18,000 บาท ทำหน้าที่เป็นผู้นำ คอยควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและบริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้ว่าจ้าง

ผู้ทำงานในตำแหน่งนี้ในบางองค์กรระบุว่า จำเป็นต้องผ่านการอบรมด้านเฝ้าระวังความปลอดภัย รวมถึงมีใบประกาศนียบัตรที่ยืนยันถึงความสามารถในการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และมีประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้บางรายอาจผ่านการฝึกทหารตำรวจหรือมีความชำนาญในการใช้อาวุธต่าง ๆ ร่วมด้วย

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ เช็กวุฒิการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความยืนหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ไม่มีประวัติอาชญากร หรือคดีความอาญา
 • ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobthai ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 17,000 – 18,000 บาท และจะปรับขึ้นโดยอิงจากค่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัส โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประจำ หรือต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

3. Security Officer

ตำแหน่งงาน Security Officer หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ หรือ จป.วิชาชีพ มีหน้าที่แตกต่างจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั่วไป (รปภ.) โดยจะเป็นผู้ที่จะทำงานเชื่อมต่อกับรปภ. ด้านการรักษาความปลอดภัยโดยรวม แต่จะมีหน้าที่เจาะลึกมากกว่า อัตราเงินเดือนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 17,000-20,000 บาท

ด้วยภาระงานที่หลากหลายกว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เป็นผู้ที่คอยตรวจสอบและดูแล พร้อมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายและอุบัติเหตุของการทำงานต่อผู้ที่เป็นพนักงานภายใน รวมไปถึงตัวของโรงงานและองค์กรต่าง ๆ และที่สำคัญต้องจัดการควบคุมการทำงานของเจ้าหน้าที่รปภ. คนอื่น ๆ นับเป็นตำแหน่งทางกฎหมายที่ถูกกำหนดและบังคับให้นายจ้างทุกสถานประกอบการต้องมีในองค์กร

สำหรับตำแหน่งงานนี้ ในบางองค์กรจะเปิดรับทุกวุฒิการศึกษา และก็อาจมีองค์กรที่กำหนดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ในด้านทักษะความสามารถอื่น ๆ อาทิ การสื่อสารภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง

Security Officer เงินเดือนรปภ.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 23 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีความยืนหยุ่นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นกะได้
 • ขยัน อดทน คล่องแคล่ว
 • มีความรับผิดชอบสูง ไม่หยุดงานบ่อย สุภาพ อัธยาศัยดี
 • ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobthai ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 17,000-20,000 บาท

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัส โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประจำ หรือต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

4. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 – 35,000 บาท โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ว่าจ้างจะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ที่ระดับปริญญาตรีทุกสาขา พร้อมกับต้องการผู้ที่มีทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาทิ การใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับใบอนุญาตนั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร ทั้งนี้การมีใบอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบคือ การวางนโยบาย จัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด การปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสานงานทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด ติดตามผลงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในปกครองอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงตรวจสอบและตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มียานพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่าง ๆ ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เพื่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
 • ปฏิบัติงานจัดกำลังพล รวมแถว อบรม ฝึกอบรม สรรหากำลังพล แก้ไขสถานะการณ์ ติดต่อต่อประสานงานกับผู้ว้าจ้าง

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobth ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 30,000-35,000 บาท และจะปรับขึ้นโดยอิงจากค่าประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

 • โบนัส โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประจำ หรือต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

5. ผู้จัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัย

ผู้จัดการหน่วยงานรักษาความปลอดภัยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 – 50,000 บาท ผู้ว่าจ้างจะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ที่ระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา รวมถึงต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสายงานนี้ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องความปลอดภัย พร้อมกับต้องมีทักษะอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และต้องมีใบอนุญาหรือเคยผ่านฝึกอบรมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

ตำแหน่งงานนี้ต้องรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการดูแลและควบคุมพนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัย จัดทำรายงาน บันทึกการทำงาน เอกสารต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อเสนอเซ็นและพิจารณาอนุมัติ เข้าหารือกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบแนวทาง ปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดตามความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงต้องสามารถจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ติดตามผลและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าให้มีความราบรื่น จัดการข้อร้องเรียนทั่วไปของลูกค้า และตรวจสอบและตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ ผู้จัดการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 35 – 50 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในทุกสาชาวิาชา
 • มีทักษาะการใช้งาน excel และ powerpoint
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้เรื่องการนำเสนอและจัดทำรายงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลและการให้ความปลอดภัย
 • มีความรู้เรื่องของงานความปลอดภัย

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobthai ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 30,000-50,000 บาท

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่ารักษาพยาบาล
 • โบนัส โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินช่วยเหลือกรณีประจำ หรือต้องปฏิบัติงานต่างจังหวัด
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

เงินเดือนรปภ. ฐานรายได้เริ่มต้นที่เท่าไหร่ เช็กคุณสมบัติและวุฒิการศึกษา

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนโดยเฉลี่ยข้างต้น รวมถึงขอบเขตและรูปแบบของการทำงานจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าจ้างและองค์กร สำหรับตำแหน่งงานเดียวกันในบางบุคคลอาจจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงสุดในเพดานเงินเดือนของตำแหน่งนั้น ๆ กลับกันในบางบุคคลอาจได้รับเพียงฐานค่าจ้าง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลย่อมขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และอาจพิจารณาจากการมีใบอนุญาตร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้อัตราต่าตอบแทนมีความแตกต่างกัน

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button