การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนพนักงานบิ๊กซี ปี 2566 รายได้แต่ละตำแหน่ง เช็กคุณสมบัติวุฒิการศึกษา

ไขข้อสงสัย “เงินเดือนพนักงานบิ๊กซี 2566” องค์กรธุรกิจค้าปลีกสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรู้จัก แต่ละตำแหน่งในองค์กรได้เงินเดือนเท่าไหร่ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาจำเป็นหรือไม่ เช็กเลย

หนึ่งในองค์กรธุกิจค้าปลีกที่มีสาขามากมายทั่วประเทศไทย ที่ไม่ว่าจะสินค้าอุปโภค หรือบริโภคประเภทใดก็ตาม ‘บิ๊กซี’ (Big C) ก็มีพร้อมให้บริการอย่างครบครัน แน่นอนว่าการให้บริการรอบด้านขององค์กรนั้นขับเคลื่อนด้วยแรงงานและทักษะความสามารถในการทำงานของ ‘พนักงาน’ วันนี้ The Thaiger จึงได้รวบรวมตำแหน่งงานในบิ๊กซี พร้อมไขทุกข้อสงสัย ตำแหน่งงานต่าง ๆ ได้ค่าตอบแทนอย่างไรบ้าง และคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ คืออะไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่ หาคำตอบพร้อมกันได้ที่นี่

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่
ภาพจาก : Big C

เงินเดือนพนักงานบิ๊กซี 2566

เงินเดือนหรือค่าตอบแทนพนักงานในบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือที่หลาย ๆ คนเรียกกันว่า บิ๊กซี (Big C) จพมีอัตราที่แตกต่างในแต่ละตำแหน่ง เนื่องด้วยค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับขอบเขตของเนื้องาน ประเภทของงาน รวมไปถึงยังสอดคล้องกับทักษะความสามารถในการทำงานของพนักงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ อีกด้วย โดยฐานอัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 10,000 บาทขึ้นไป/เดือน ไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับเพิ่มเติมในแต่ละเดือน (พนักงาน Part-time และ Full Time)

ด้วยความที่ ‘บิ๊กซี’ เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุมทุกความต้องการ แต่ละตำแหน่งจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรและจำเป็นต้องอาศัยทักษะความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ที่เหมาะสมกับงานในตำแหน่งนั้น ๆ โดยบทบาทหน้าที่และอัตราค่าจ้างในแต่ละตำแหน่งมีรายละเอียด ดังนี้

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

1. พนักงานจัดเรียงสินค้า

พนักงานจัดเรียงสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบคือ การเติมสินค้า การรักษามาตรฐานของ Plan-O-Gram การตรวจสอบและติดป้ายราคาสินค้า การตรวจนับสินค้าที่สั่งซื้อ และ RTV ทำความสะอาด Fixture และสินค้า รวมไปถึงการให้บริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • สามารถทำงานเป็นกะได

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

2. พนักงานแคชเชียร์

พนักงานแคชเชียร์จะต้องรับผิดชอบในด้านการรับชำระสินค้าและบริการลูกค้า การรักษาทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ รวมถึงยังต้องรักษามาตรฐานการให้บริการ

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ในระดับดี

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

3. พนักงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์

สำหรับตำแหน่งงานจัดเรียงสินค้าและการดูแลแคชเชียร์ มีขอบเขตงานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการขาย การจัดเรียงสินค้าและเติมสินค้า รวมถึงให้บริการลูกค้า โดยลักษณะเนื้องานเหล่านี้จะทำงานอยู่ภายใต้แผนกครัวร้อน แผนกหมู/เนื้อ/ไก่ แผนกจัดเรียงสินค้า แผนก New Business ขับรถ แผนกInventory แผนกแคชเชียร์ แผนกบริการลูกค้า

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีความอดทน และซื่อสัตย์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

4. พนักงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์

ตำแหน่งงานบริการลูกค้าและแคชเชียร์ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการรับชำระสินค้าและบริการลูกค้า รักษาทรัพย์สิน และควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนที่รับผิดชอบ รับผิดชอบในด้านการบริการลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในทุก ๆ ด้าน รวมไปถึงรับผิดชอบงานขายสินค้า การแลกซื้อ การแลกฟรี

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือหญิง อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป – ระดับปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

5. Kitchen Staff

ตำแหน่งงาน Kitchen Staff จำเป็นต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแปรรูปและการทำอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ดูแลเรื่องการใช้เครื่องมือเฉพาะทางได้อย่างถูกต้อง รวมถึงดำเนินการจัดเรียงและตัดแต่งสินค้านำเข้าได้อย่างสวยงามตามมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 22 ปีขั้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการจัดเรียงและตัดแต่งสินค้านำเข้าได้อย่างสวยงามตามมาตรฐาน
 • มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับสินค้านำเข้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
 • มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปและการทำอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
 • สามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางได้อย่างถูกต้องและชำนาญ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 14,000 – 18,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

6. พนักงานประจำแผนกอาหารสด (หมู เนื้อ ไก่)

พนักงานประจำแผนกอาหารสด ทั้งหมู เนื้อ และไก่ มีรายละเอียดงาน ดังนี้

 • ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ
 • จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการสูญเสีย จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ
 • ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 • ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า
 • รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • มีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

7. พนักงานแผนกผัก ผลไม้

พนักงานประจำแผนกอาหารผักและผลไม้ มีรายละเอียดงาน ดังนี้

 • ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ
 • จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการสูญเสีย และคัดแยกสินค้าที่ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน
 • ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 • ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า และจัดทำเอกสารต่าง ๆ
 • รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

8. พนักงานแผนกอาหารทะเล

พนักงานแผลกอาหารทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบคล้ายกับการทำงานในแผนกผักและผลไม้ โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

 • ตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพและลักษณะพิเศษเฉพาะ
 • จัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมการสูญเสีย และคัดแยกสินค้าที่ขาดคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน
 • ตัดแต่งสินค้า บรรจุหีบห่อ จัดเตรียมสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ดำเนินการขาย ให้บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ
 • ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง ควบคุมคุณภาพความสะอาดของสินค้า และจัดทำเอกสารต่าง ๆ
 • รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 20-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

9. ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด

ตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายอาหารสดจำเป็นต้องรับผิดชอบรายละเอียดงาน ดังนี้

 • การบริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ในแต่ละเดือน
 • ผลักดันการขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้มีผลกำไรสูงสุด
 • ลดหรือควบคุมอัตราการขาดสต็อกให้เหลือน้อยที่สุด
 • ควบคุมยอด Shrinkageและการ Adjust Code ต่าง ๆ ให้ต่ำกว่าเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ติดตามการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งทำการเคลมสินค้าที่มีปัญหาด้านคุณภาพ
 • ตรวจสอบ Ordering & Production Plan & Recipe เพื่อให้มีสินค้าครบและเพียงพอในการบริการลูกค้า
 • ดำเนินการระบบ ASR ให้มีประสิทธิภาพสูงสูด
 • ทำการจัดเก็บ Plan o gram Data ให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนด
 • ทำการปรับปรุงสต็อคสินค้าในระบบให้ตรงกับสินค้าจริง
 • วางแผนและติดตามสินค้า Promotion และเทศกาลให้มีสินค้าเพียงพอในการบริการลูกค้า
 • ควบคุม DOH สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
 • ควบคุมและรักษามาตรฐานการจัดเก็บสินค้าตามระบบ FIFO (First in First Out)
 • ตรวจสอบขั้นตอนการตรวจนับสต็อดสินค้าประจำงวดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงาน Food Safety / GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ กำหนด
 • ตรวจสอบ มาตรฐาน Cool Room ตามที่ GMP กำหนด
 • ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามหลัก Property Management ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ฝึกอบรมพนักงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลด Turn Over ในระดับพนักงาน
 • สร้างการบริการที่ดีให้กับลูกค้าโดยการ Smile & Wai
 • ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการปฏิบัติงาน ระเบียบวินัย
 • ควบคุมมาตรฐานให้ได้ตามมาตรฐานของ Store Audit / Internal Audit / Fresh Food Audit / GMP Audit / Mystery Shopper
 • วางแผนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายของ Operation Goal
 • รับผิดชอบการเป็น Duty Manager และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 28 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านสินค้าอาหารสด สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไปจากธุรกิจค้าปลีก หรือประเภทธุรกิจใกล้เคียง อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์งานระดับบริหารในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดี และรักในงานบริการ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

10. พนักงานแผนกเบเกอรี่

พนักงานแผนกเบเกอรี่มีรายละเอียดงาน ดังนี้

 • ควบคุมสต๊อคสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการทำความสะอาด
 • เตรียมส่วนผสม ชั่งน้ำหนักส่วนผสมในการผลิตสินค้าแต่ละประเภท
 • ควบคุมการสูญเสีย และจัดทำรายงานเอกสารต่าง ๆ
 • ดำเนินการผลิตสินค้าในแต่ละประเภทตามวิธีการมาตรฐานของบริษัทฯ และระบบ GMP
 • ตัดแต่ง ตกแต่ง บรรจุหีบห่อ สินค้าแต่ละประเภท
 • จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน เติมสินค้า ตรวจสอบราคาให้ถูกต้อง
 • ดำเนินการขาย บริการลูกค้า และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เก็บสินค้าที่หมดอายุ หรือเสียหายออกจากพื้นที่ขาย
 • ดูแลรักษาเตาอบ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • เป็นผู้มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 12,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

11. เภสัชกร

ตำแหน่งงานเภสัช มีรายละเอียดงานที่ต้องรับผิดชอบ ดังนี้

 • สามารถให้ความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการให้บริการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งด้านการขาย การให้บริการ และความครบครันของสินค้า ของแผนกผลิตภัณฑ์ยา
 • บริหารจัดการตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกผลิตภัณฑ์ยาสามารถเปิดให้บริการได้ตลอดเวลาในระหว่างเวลาทำการ
 • เป็นผู้นำและสนับสนุนทีมงานในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมของการให้คำแนะนำที่ดีเลิศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแก่ผู้ป่วย การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสุขภาพ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 25 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางด้านเภสัชศาสตร์บัณฑิต
 • มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 • บุคลิกดี มีใจรักบริการ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า ขึ้นอยู่กับการตกลงร่วมกัน

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

12. ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

ตำแหน่งงานช่างซ่อมบำรุงอาคารมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

 • ควบคุมดูแลระบบและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
 • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 • จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • บันทึกการใช้สาธารณูปโภคของอาคาร และเครื่องจักรหรืองานระบบประกอบอาคาร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ช่างอาคารอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความขยัน อดทน และรักการบริการ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 12,000 – 18,000 บาท

13. Trainer

ตำแหน่งงาน Trainer จะรับผิดชอบในส่วนของ Training & Re Training พนักงาน Audit Product & Service & Standard การจัดการพัฒนา New Product การจัดขาย Product ให้กลุ่มลูกค้าภายนอก รวมถึงให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือกลุ่มลุกค้าแฟรนไชส์

คุณสมบัติ

 • เพศชายและหญิง
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา Food Science ,Apply Food Science or food relevant
 • หากการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้าน Audit มากกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านกาแฟ
 • มีประสบการณ์ด้านการ Training
 • มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้ Ms.Word
 • มีความชำนาญด้านการใช้ Ms.PPT
 • สามารถทำงานในวันหยุดเสาร์/อาทิตย์/นขัตฤกษ์ (กรณีจัดกิจกรรมพิเศษและ Audit/Training เร่งด่วน)

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 25,000 – 35,000 บาท

ส่องเงินเดือน “พนักงานบิ๊กซี” 2566 ค่าตอบแทนเป็นอย่างไร วุฒิการศึกษาสำคัญหรือไม่

ทั้งนี้ บิ๊กซี (Big C) เป็นหนึ่งในองค์กรค้าปลีกในรูปแบบของ “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายภายใต้การบริหารงานของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยในปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาที่เปิดให้บริการมากกว่า 100 สาขาทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรกว่า 23,000 คน ซึ่งจะปฏิบัติงานในขอบเขตงานตามทักษะความสามารถที่แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเหตุที่อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งงานนั้นมีความหลากหลายที่สอดคล้องไปกับโครงสร้างของงาน ประสบการณ์ ระดับการศึกษา รวมถึงทักษะการทำงาน เพื่อให้เหล่าพนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button