การเงินเศรษฐกิจ

เปิดเงินเดือนพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท แต่ละตำแหน่งได้เท่าไร พร้อมเช็กคุณสมบัติ

เปิดเงินเดือน พนักงานซีพีเฟรชมาร์ท ตั้งแต่ตำแหน่งผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน พนักงานขายประจำร้าน และพนักงานส่งสินค้า รายได้ต่อเดือนเท่าไร พร้อมเช็กคุณสมบัติ

ร้านขายอาหารสดแบรนด์ดังที่ในตอนนี้ขยายสาขาไปทั่วประเทศอย่าง ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Freshmart) นอกจากอาหารสดจากแบรนด์ CP แล้ว ยังจำหน่ายอาหารอุ่นร้อนพร้อมทาน เครื่องปรุงรส ผักผลไม้ ของใช้ในบ้าน และสินค้าตามเทศกาล เรียกว่ามาร้านเดียวครบ

หลายท่านอาจสงสัยว่า CP Freshmart จำหน่ายสินค้ามากมายขนาดนี้ พนักงานซีพี เฟรชมาร์ท จะได้รับเงินเดือนเท่าไร แล้วพนักงานในร้านมีตำแหน่งใดบ้าง วันนี้ทีมงาน Thaiger รวบรวมข้อมูลอัตราค่าตอบแทน พร้อมเช็กคุณสมบัติหากต้องการสมัครงานมาให้ทุกท่าน

เปิดเงินเดือนพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท แต่ละตำแหน่งได้เท่าไร พร้อมเช็กคุณสมบัติ
ภาพจากเว็บไซต์ : we are cp

เงินเดือนพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท เช็กคุณสมบัติ

เงินเดือนของพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท ประจำปี 2566 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานประจำจะอยู่ที่ 10,000 – 20,000 บาทต่อเดือน ส่วนอัตราค่าจ้างของพนักงานรายชั่วโมง (Part-Time) เฉลี่ยชั่วโมงละ 50 บาท ทำงานวันละ 4 ชั่วโมง ตำแหน่งพนักงานร้าน CP Freshmart มี 4 ตำแหน่ง ได้แก่ พนักงานขายประจำร้าน พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน และผู้จัดการร้าน มีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานขายประจำร้าน

พนักงานขายประจำร้าน จะทำหน้าที่แนะนำสินค้า และให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในสาขา รวมถึงดูแลสต๊อกสินค้า จัดเรียง เติมสินค้า และดูแลพื้นที่ร้านให้พร้อมจำหน่ายสินค้าตลอดเวลา สามารถเป็นแคชเชียร์ รับชำระเงินหรือชำระบิลได้ และสามารถดูแลยอดขาย พร้อมจัดกิจกรรมหน้าสาขา

คุณสมบัติเฉพาะ

  • เพศชายและหญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (ร้านเปิด ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น. แบ่งเป็น 2 กะ)
  • มีใจรักงานบริการและงานขาย
  • สามารถทำงานเป็นทีมได้
  • หากเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงาน

เงินช่วยเหลือพิเศษ 1,000 บาทต่อเดือน (กรณีทำงานในสาขาเพชรบุรี 38, เพชรบุรี 38/1 และสาขาเพชรบุรี 5)

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ JopTH ระบุอัตราเงินเดือน เริ่มต้น 10,600 – 12,000 บาท

2. พนักงานจัดส่งสินค้า (รถจักรยานยนต์)

พนักงานจัดส่งสินค้าของซีพี เฟรชมาร์ท ทำหน้าที่จัดส่งสินค้าแบรนด์ซีพีให้กับลูกค้า เช่น อาหารสด อาหารแช่แข็ง ที่จำหน่ายผ่านร้าน CP Freshmart รับผิดชอบสินค้าให้สามารถส่งถึงมือลูกค้าได้อย่างปลอดภัย ถูกต้องครบถ้วน และรวดเร็วตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ

  • เพศชาย (เนื่องจากลักษณะงานต้องยกสินค้าที่มีน้ำหนักมาก)
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปี
  • วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ม.3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่ถูกต้อง
  • รู้จักเส้นทาง หรือชำนาญเส้นทางในพื้นที่ของสาขาที่จะสมัครเป็นอย่างดี
  • สามารถทำงานกะดึกได้ (ช่วงเวลาประมาณกะ 01.00 – 10.00 น. / 02.00 – 11.00 น. / 03.00 – 12.00 น.)
  • หากมีประสบการณ์ด้านการจัดส่งสินค้ามาก่อน บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากเริ่มงานได้ทันที บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการพนักงานจัดส่งสินค้า

  • ค่าเที่ยวในการจัดส่งสินค้า เที่ยวละ 25 บาท (เฉลี่ย 3,000 – 5,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป)
  • บริษัทฯ จัดทำประกันภัย ชั้น 1 และ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ให้พนักงาน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน เฉลี่ยวันละ 80 บาท (เป็นไปตามแต่ละสาขากำหนด)

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ JopTH ระบุอัตราเงินเดือน เริ่มต้น 12,000 – 15,000 บาท

เปิดเงินเดือนพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท แต่ละตำแหน่งได้เท่าไร พร้อมเช็กคุณสมบัติ
ภาพจากเว็บไซต์ : we are cp

3. ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านจะทำหน้าที่วิเคราะห์ วางแผนการขาย บริหารจัดการร้านซีพี เฟรชมาร์ท รวมถึงวิเคราะห์และวางแผนยอดสูญเสีย บริหารกำลังคน และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณสมบัติเฉพาะ

  • เพศชายและหญิง
  • อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำสูง
  • รักงานบริการ กระตือรือร้น
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
  • หากมีประสบการณ์ร้านค้าปลีก (Retail Store) บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

เงินช่วยเหลือปฏิบัติงาน และการเดินทางทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ JopTH ระบุอัตราเงินเดือน เริ่มต้น 12,000 – 15,000 บาท

4. ผู้จัดการร้าน

ผู้จัดการร้านทำหน้าที่ดูแลยอดขาย วิเคราะห์ยอดขาย คู่แข่งขัน และผู้บริโภค ติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาประยุกต์ใช้วางแผนการขาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ควบคุมจัดการบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่สาขา รวมถึงบริหารบุคลากร ดูแล และให้คำแนะนำในการปฎิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัท

คุณสมบัติเฉพาะ

  • อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ และรักในงานขาย
  • หากมีประสบการณ์ร้านค้าปลีก (Retail Store) บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีประสบการณ์ผู้จัดการร้าน สามารถต่อรองเงินเดือนได้

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงจากเว็บไซต์ JopTH ระบุอัตราเงินเดือน เริ่มต้น 15,000 – 20,000 บาท

สวัสดิการสำหรับพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท ทุกตำแหน่ง

  • โบนัสประจำปี
  • ปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
  • กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ 50,000 บาทต่อปี
  • สวัสดิการประกันอุบัติเหตุ (200,000 – 600,000 บาท)
  • สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการซื้อบ้านดอกเบี้ยราคาพิเศษ
  • ส่วนลดการซื้อสินค้าในเครือ CP
  • น้ำดื่มฟรี และยูนิฟอร์มฟรี

ช่องทางการสมัครพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท

หากท่านใดสนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ท สาขาใกล้บ้าน ยื่นใบสมัครได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ พร้อมเตรียมเอกสารการสมัครงาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา รูปถ่าย และใบผ่านงานหรือหลักฐานการเกณฑ์ทหาร ใช้เอกสารอย่างละ 1 ใบ และรับรองสำเนาถูกต้อง

อัตราค่าตอบแทนของพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท และค่าตอบแทนการปฏิบัติงานรายวันอื่น ๆ เป็นไปตามแต่ละสาขากำหนด รวมถึงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ท่านใดที่กำลังมองหางานบริการ สามารถสมัครงานที่ซีพี เฟรชมาร์ทใกล้บ้านได้เลยค่ะ

เปิดเงินเดือนพนักงานซีพี เฟรชมาร์ท แต่ละตำแหน่งได้เท่าไร พร้อมเช็กคุณสมบัติ

อ้างอิง : 1

Kamonlak

นักเขียนข่าวประจำ Thaiger ผู้มีความสนใจที่หลากหลาย มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเขียนข่าวการเงิน เศรษฐกิจกว่า 2 ปี จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานอดิเรก ติดตามข่าวสารความบันเทิงม โดยเฉพาะภาพยนตร์และแอนิเมชัน เขียนงานโดยมีแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดมุมมองของตัวเองและถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ช่องทางติดต่อ kamonlak@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button