การเงินเศรษฐกิจ

สินเชื่อออมสิน 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนยาว สูงสุด 5 ปี กู้ได้ทุกอาชีพ

เปิดรายละเอียดวิธีการสมัครผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธนาคารออมสิน กู้ได้สูงสุด 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยต่ำ เพียง 0.75 เปอร์เซ็นต์ ผ่อนชำระขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 5 ปี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

ธนาคารออมสิน (GSB) เปิดโครงการสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชน หวังช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้พี่น้องชาวไทย ภายใต้เงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายกู้ ผ่อนได้นานสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน สมัครได้ทุกอาชีพ ขอเพียงมีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 ต่อเดือน ผู้ที่สนใจสมัครสามารถเช็กรายละเอียดสินเชื่อ การสมัคร หลักประกันเงินกู้ และเอกสารสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

รายละเอียดกู้เงินธนาคารออมสิน สินเชื่อธนาคารประชาชน

จุดเด่นสินเชื่อ : เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

รายละเอียดสินเชื่อ

จำนวนเงินให้กู้ : ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริงและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อภายใต้โครงการ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบทุกประเภทรวมกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ต้องไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ : ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

วิธีการชำระคืน : ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน, การคำนวณชำระหนี้แบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) เริ่มต้นร้อยละ 0.75 – 1.00 ต่อเดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)) ร้อยละ 16.20 – 21.60 ต่อปี

ค่าธรรมเนียม : ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

กู้สินเชื่อธนาคารออมสิน 50,000 บาท 2567
ภาพจาก: ธนาคารออมสิน

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
 2. สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 3. มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 5. มีความสามารถในการผ่อนชำระคืนธนาคาร
 6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทใดประเภทหนึ่งของธนาคาร
 7. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

1.1 อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกัน กับระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 65 ปี มีที่อยู่แน่นอน ติดต่อได้

1.2 บุคคลน่าเชื่อถือ อาชีพ รายได้แน่นอน ดังนี้ รายได้ตั้งแต่เดือนละ 7,000 บาทขึ้นไป ใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน หรือ รายได้ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไปใช้ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน

1.3 ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

2. สมุดฝากเงินธนาคารออมสินและหรือสลากออมสินพิเศษ

3. อสังหาริมทรัพย์

4. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)*

โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย. กำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา *หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันได้เฉพาะผู้กู้ที่มีสาเหตุของการเป็นหนี้นอก ระบบเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ หรือหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ และ ปัจจุบันมีอาชีพเป็นผู้ประกอบการ เพื่อช่วยลดปัญหาจากการกู้ยืมเงินนอกระบบ

5. กรณีผู้กู้เป็นผู้มีรายได้ประจำ กู้วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean loan)

เอกสารประกอบการขอกู้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
 • เอกสารรายรับ/รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเริ่มสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 1115 และเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง: ธนาคารออมสิน

yo

First jobber Gen z ใหม่แกะกล่องส่งตรงจาก อักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา มศก. งานอดิเรกชอบท่องโลกออนไลน์ เล่นกับแมว เที่ยวกับครอบครัว อ่านมังงะ เล่นเกม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button