การเงิน

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 เข้าวันไหนบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2565 เข้าวันไหน วันที่เท่าไหร่บ้าง เช็กปฏิทินกรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตรคนจนได้แล้วที่นี่

เตรียมรับสิทธิเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนเดือนกันยายน 2565 วันที่ 1 กันยายน วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าเดินทางขนส่งสาธารณะ วันที่ 15 กันยายน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

วันที่ 18 กันยายน รัฐคืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า และวันที่ 22 กันยายน โอนเงินเพิ่มเบี้ยความพิการให้กับผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ เช็กเลยว่าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละแบบเข้าบัญชีวันไหน และสามารถใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 เข้าวันไหนบ้าง วันที่ 15 กันยายน

1. วันที่ 1 กันยายน วงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กรมบัญชีกลางกำหนดให้วันที่ 1 กันยายน 2565 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค โครงการเพิ่มกำลังซื้อ และเงินค่าโดยสารขนสงสาธารณะ สูงสุดประมาณ 1,800 บาทต่อเดือน แต่จะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

โอนเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับเงินจำนวน 300 บาทต่อเดือน และกลุ่มผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับเงินเข้า 200 บาทต่อเดือน

โครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่ 3

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 นอกจากจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคแล้ว สำหรับผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับเงินช่วยเหลือโครงการเพิ่มกำลังซื้อในวันนี้ เป็นจำนวน 200 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ

ส่วนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับค่ารถเมล์ 500 บาทต่อเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม นอกจากนี้จะได้รับค่าโดยสารรถขนส่ง บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือน และค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือนด้วยเช่นกัน

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 เข้าวันไหนบ้าง วันที่ 22 กันยายน

2. วันที่ 15 กันยายน 2565 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ หรือเงินยังชีพผู้สูงอายุ โอนเข้าบัตรคนจนวันที่ 15 กันยายน 2565 สามารถใช้ชำระสินค้าหรือบริการได้ผ่านเครื่องชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์อีดีซี หรือชำระผ่านแอปถุงเงินที่ร้านธงฟ้า หรือร้านค้าที่เป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นอกจากนี้ย้งสามารถถอนเป็นเงนสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีเงื่อนไขการรับเบี้ยผู้สูงอายุตามนี้

  • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 100 บาทต่อเดือน สำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี.
  • รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 50 บาทต่อเดือน ในผู้สูงอายุที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี.

waterworks บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน 2022 ค่าประปา ค่าน้ำ

3. วันที่ 18 กันยายน 2565 คืนเงินค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำต่อครัวเรือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้คืนเงินค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า วันที่ 18 กันยายน 2565 โดยแบ่งออกเป็นเงินค่าไฟฟ้า ได้รับไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน และคืนเงินค่าประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้เงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำที่ได้รับการคืนจากกรมบัญชีกลางสามารถถอนเป็นเงินสดพร้อมสะสมในเดือนถัดไปได้เหมือนกันครับ

  • เงื่อนไขคืนเงินค่าไฟฟ้า

หากผู้ถือบัตรคนจนท่านใดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน สามารถใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี แต่ถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

  • เงื่อนไขคืนเงินค่าน้ำ

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้ค่าน้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกินวงเงิน 315 บาท จะได้รับเงินคืน 100 บาท และชำระส่วนที่เกินด้วยตนเอง แต่ถ้าใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องชำระค่าน้ำประปาเองทั้งหมดครับ

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 เข้าวันไหนบ้าง วันที่ 18 กันยายน

4. วันที่ 22 กันยายน 2565 รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ

รับเงินช่วยเหลือผู้พิการในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 22 กันยายน 2565 โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุเกิน 18 ปี มีบัตรประจำตัวผู้พิการและบัตรคนจน จะได้รับเงินเบี้ยความพิการ เพิ่มอีก 200 บาท จากเดิมรับเพียง 800 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ครับ.

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง.

เช็กบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกันยายน 2565 เข้าวันไหนบ้าง กรมบัญชีกลาง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button