การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท เช็กข้อมูลบัตรคนจนล่าสุดที่นี่

ทวนอีกครั้ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท บัตรคนจนวงเงินซื้อสินค้า ได้รับเงินเข้าสูงสุดเท่าไหร่ ถอนเป็นเงินสดและสะสมในรอบเดือนถัดไปได้ไหม มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เช็กคำตอบที่นี่

ตอบข้อสงสัย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท เข้ารอบแรกวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 300 บาท/เดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จำนวน 200 บาท/เดือน

ใครบ้างมีสิทธิได้เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหากได้รับเงินเข้าแล้วสามารถถอนเป็นเงินสดแล้วสะสมในเดือนถัดไปได้หรือไม่ อ่านรายละเอียดเงินบัตรคนจนได้เท่าไหร่กี่บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายค่าอะไรได้บ้าง ที่นี่

บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 สิงหาคม ได้กี่บาท วงเงินซื้อสินค้า เช็กเงื่อนไขล่าสุด

สำหรับวงเงินซื้อสินค้าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้ ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 300บาทต่อเดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 บาทต่อเดือน

เป็นวงเงินซื้อสินค้า ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม และค่าใช้จ่ายสำหรับใช้บริการขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบขส. ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS MRT ARL และรถประจำทาง ขสมก. ได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 1,900 บาทต่อเดือนต่อคน มีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

ผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท

– จะได้รับเงินเข้าบัตรคนจน วงเงินซื้อสินค้า จำนวน 200 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท

– เงินเข้าบัตรคนจน สำหรับวงเงินซื้อสินค้า จำนวน 300 บาทต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการขนส่งสาธารณะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่

– เงินค่าโดยสารรถ บขส. จำนวน 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อเดือน

– ค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ARL BTS และขสมก. จำนวน 500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้เงินเข้าบัตรคนจน วงเงินซื้อสินค้ารอบนี้ ผู้มีสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปได้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565

ปฏิทินเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนสิงหาคม 2565

สามารถเช็กปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมด 4 รอบต่อเดือน มีตารางเงินเข้าประเภทต่าง ๆ ได้แก่

  • วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 – บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเข้าค่าก๊าซหุงต้ม
  • วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 – เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเข้าบัตรคนจน
  • วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 – รับเงินคืนค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
  • วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 – เงินเข้าเบี้ยความพิการ

1 ส.ค. เงินเข้าบัตรคนจน เงินซื้อสินค้า ปฏิทินเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หายสงสัยกันหรือยังเอ่ยว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม 2565 ได้กี่บาท มาทบทวนกันอีกครั้ง กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จำนวน 300 บาท/เดือน และกลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จำนวน 200 บาท/เดือน ได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 1,900 บาท/เดือน/คน

อย่างไรก็ตาม สำหรับความคืบหน้าว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ สมัครบัตรคนจนรอบใหม่ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2565 หรือไม่นั้น ก็ต้องรออัปเดตจากคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการอีกครั้งว่าจะมีการประกาศ วัน เวลา และช่องทางการลงทะเบียนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในเดือน ส.ค. นี้ในช่วงไหนบ้าง.

อ้างอิง : 1 2

Mothana

นักเขียนข่าวที่ Thaiger การศึกษาทางด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงรับหน้าที่เขียนบทความไลฟ์สไตล์บันเทิง เศรษฐกิจ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้ ติดต่อได้ทาง tangmo@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button