การเงิน

เช็กลิสต์ 8 เงื่อนไข ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 เดือนสิงหาคม

อัปเดต 8 หลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับ “ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565” ที่มีแผนจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ในเดือนสิงหาคม 2022 นี้ผ่าน 4 ธนาคารของรัฐ ทั้งรายใหม่และรายเก่า ปรับเกณฑ์พิจารณาเรื่องรายได้อะไรบ้าง รวบรวมมาให้แล้ว

หลังจากไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่มาหลายปี กระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 ก็ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละคอยช่วยเหลือทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือในอีกหลายด้านทุก ๆ เดือน

ล่าสุด มีรายงานอัปเดตมาว่า ทางกระทรวงการคลังมีแผนจะเปิดให้ประชาชนไทย ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ ประมาณกลางเดือน โดยเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งรายใหม่และรายเก่าเพื่อพิจารณาสิทธิจากหลักเกณฑ์เงื่อนไขด้านรายได้ที่เปลี่ยนไป

จากรายงานก่อนหน้า สามารถสรุปเงื่อนไขหลักเกณฑ์ 8 ข้อที่จะใช้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครบัตรคนจน 2565 และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณควรรู้ทั้งจุดลงทะเบียน แบบฟอร์มการสมัคร รวมถึงวันที่เปิดให้ลงทะเบียน

เตรียมความ เปิดหลักเกรณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565

ก่อนเปิดให้ลงทะเบียน The Thaiger ชวนคุณตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน รอบใหม่ เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ 8 ข้อ ดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 2. มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. ไม่เป็น ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช/ผู้ต้องขัง/ผู้ถูกกักกัน/ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ/ข้าราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน/ ลูกจ้าง/เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน/ ผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สส. สว.
 4. บุคคลที่มีรายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท และครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิด 100,000 บาท
 5. บุคคลที่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และครอบครัวที่มีทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท
 6. ไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ คือ วงเงินกู้บ้านน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.5 ล้านบาท และวงเงินกู้รถน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท
 7. ผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต
 8. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

8.1 กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

 • หากมีห้องชุดจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • หากมีที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย กรณีไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ และกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. หากใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

8.2 กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

 • หากมีห้องชุด กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม. ต่อคน กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตร.ม.
 • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย หากไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่
 • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องแถว และตึกแถว กรณีเป็นเจ้าของแยกจากกันจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. ต่อคน กรณีเป็นเจ้าของร่วมกันจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว. กรณีใช้อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ กรณีไม่ได้ใช้เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2565
ภาพจาก Youtube : tv11

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่?

ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่กำหนดวันเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนอย่างเป็นทางการ ยังคงต้องรอประกาศกันต่อไป แต่ไทม์ไลน์กว้าง ๆ คือ ประมาณกลางเดือนสิงหาคมม 2565 หากมีข้อมูลออกมาเมื่อไหร่ ทีมงาน The Thaiger จะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบอย่างแน่นอน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่ไหนได้บ้าง เปิดลงทะเบียนออนไลน์ไหม?

สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ คาดว่าสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ Walk-in ไปลงทะเบียนตามหน่วยงานต่าง ๆ และออนไลน์ ดังนี้

ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส.
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา

รวมถึงอีกช่องทางหนึ่งคือลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางกรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ท่านที่สนใจสมัครบัตรจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน ดังนี้

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2565

หากใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครบัตรคนจน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 และ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

นี่เป็นรายงานข่าว ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 เบื้องต้น หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป โปรดติดตามข่าวสารกับ Thaiger อย่างใกล้ชิด

อ้างอิงจาก 1.

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button