การเงิน

เงินเข้าบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565 วันไหนบ้าง เช็กปฏิทินที่นี่

เช็กให้แน่ใจ บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565 เงินเข้าวันไหน ค่าอะไรบ้าง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องดู รู้ไว้ไม่เสียสิทธิ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เตรียมตัวให้พร้อมเช็กเลยว่า เดือนสิงหาคม 2565 จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าอะไรบ้าง อ่านรายละเอียดไปพร้อมกันเลย เพราะทีมงาน The Thaiger รวบรวมมาไว้ให้คุณแล้วที่นี่

เงินเข้าบัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565 วันไหนบ้าง ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในมือต้องดู

สำหรับเงินที่จะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในเดือนสิงหาคมนี้ จะถูกโอนมาทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ เงินซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เงินคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา และเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 1 ของทุกเดือน – เงินเข้าบัตรคนจน วงเงินซื้อสินค้า

สำหรับวันจันทร์ที่จะถึงนี้ เงินที่โอนเข้ามาในบัตรคนจนจะเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้า โดยจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุก ๆ วันที่ 1 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และจะไม่สะสมในเดือนถัดไป ดังต่อไปนี้

  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินซื้อสินค้า 200 บาท/เดือน.
  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท จะได้รับวงเงินซื้อสินค้า 300 บาท/เดือน.
  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท/3 เดือน (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2565).
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางบริการขนส่งสาธารณะ ได้แก่.

– ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน

– ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

– ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และขสมก. 500 บาทต่อเดือน

บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 15 ของทุกเดือน – เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ เข้าบัตรคนจน

ผู้สูงอายุ หรือผู้ถือบัตรคนจนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพเพิ่มเติม (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2565) โดยเงินส่วนนี้สามารถสะสมฝนเดือนถัดไป หรือถอนเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงไทย และตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย รวมถึงสามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ ผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง EDC) หรือแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0 – 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาท/เดือน.
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 50 บาท/เดือน.

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 18 ของทุกเดือน – เงินคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา

ผู้ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยเงินส่วนนี้สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน หรือใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน/เดือน.
  • ผู้ถือบัตรคนจนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน/เดือน.

บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 22 ของทุกเดือน – เงินเพิ่มเบี้ยความพิการเข้าบัตรคนจน 200 บาท

ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือได้รับเงินเบี้ยความพิการ จะได้รับเงินจำนวน 200 บาทต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565 โดยสามารถสะสมยอดเงินในเดือนถัดไป หรือจะถอนออกมาเป็นเงินสดก็ได้

บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565

บัตรคนจน เดือนสิงหาคม 2565
ภาพจาก Facebook : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button