การเงิน

บัตรคนจน ได้เฮ ครม.เคาะเพิ่มเงิน กลุ่มเปราะบาง 200 บาท นาน 2 เดือน

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 ครม. เคาะ เพิ่มเงินบัตรคนจน โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 5 และ กลุ่มเปราะบาง เฟส 3 200 บาทต่อคน นาน 2 เดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด – ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ระยะที่ 5 วงเงิน 5,336.8304 ล้านบาท และ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ “กลุ่มเปราะบาง” ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท นาน 2 เดือน

ข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 5 และ กลุ่มเปราะบาง เฟส 3

สำหรับช่วยเหลือ เยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ “กลุ่มเปราะบาง” ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 จำนวน 200 บาท/คน ในระยะเวลา 2 เดือน

โครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤตในภาวะเศรษฐกิจที่ราคาสินค้าและค่าครองชีพปรับสูงขึ้นนี้

รูปแบบการดำเนินการโครงการ เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่งเฟส5

รูปแบบการดำเนินการโครงการฯ จะเป็นการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านค้าหรือผู้บริการที่เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งเฟส5” จำนวน 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน

โดยมีกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ระยะที่ 5 จำนวนไม่เกิน 13,342,076 คน (ข้อมูล ณ 1 มิถุนายน 65) และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ “กลุ่มเปราะบาง” ระยะที่ 3 จำนวนไม่เกิน 2,227,204 คน (ข้อมูล ณ 1 เมษายน 65)

ส่วนเรื่องฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่าจะต้องมีการปรับปรุง ให้เป็นฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 65 เพื่อให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายของทั้ง 2 โครงการ สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบันให้มากที่สุด

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button