การเงินข่าวเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม 2566 รวมทุกข้อมูล ใช้เอกสารอะไรบ้าง ได้เงินตอนไหน

เปิดขั้นตอนวิธี ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 อัปเดตปี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง กี่วันได้เงิน ทำออนไลน์ได้ไหม เช็กได้เลยที่นี่

ส่งเงินประกันสังคมมาหลายปี เห็นได้ใช้จริงจังในช่วงโควิด 19 สถานการณ์พิษทางเศรษฐกิจ ทำให้มีคนว่างงานหรือตกงานเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัว ดังนั้นเดอะไทยเกอร์จึงมาพามาเปิดวิธี ลงทะเบียนว่างงานของสำนักงานประกันสังคม 2566 เพื่อให้คนว่างงานรู้สิทธิประกันสังคม ม.33 ที่ตนเองได้จ่ายเบี้ยประกันสังคมในทุกเดือน โดยการลงทะเบียนว่างงานในปี 2565 จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ได้เงินภายในกี่วัน และได้เงินเท่าไหร่ วันนี้ทีมงานเดอะไทยเกอร์มีคำตอบมาให้ผู้อ่านทุกท่านแล้ว

ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม มาตรา 33 ทำอย่างไร ? เงินเข้าวันไหน ?

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานประจำปี 2565 เพื่อรับสิทธิประกันสังคม มาตรา 33 ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตัวเองอีกต่อไปแล้ว เพราะในปีนี้สามารถดำเนินการลงทะเบียนว่างงานได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามขั้นตอนด้านล่างนี้เลย

ขึ้นทะเบียนว่างงานออนไลน์ 2566

ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ออนไลน์ เป็นระบบที่ให้บริการแก่คนหางานที่เป็น ผู้ประกันตน กรณีว่างงาน จากการถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ซึ่งคนหางานที่จะได้รับสิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

ระบบจะอำนวยความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวของผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งข้อมูล จะได้รับการตรวจสอบข้อมูลจากกรมการปกครอง

ขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงานกับสำนังานประกันสังคม

การลงทะเบียนว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน ม.33 ที่ลาออกจากงานประจำ มีวิธีการดังนี้

1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน เงื่อนไขการว่างงานคือ

 • กรณีลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน
 • กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม
ภาพจาก empui.doe.go.th

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สปส.2-01/7 หรือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน (คลิกที่นี่)

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน ดังนี้
  • ชื่อสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  • ยื่นคำร้องในฐานะผู้ประกันตน หรือผู้มีสิทธิ์ กรณีออกจากงาน หรือเหตุสุดวิสัย
  • กรอกชื่อสถานประกอบการสุดท้ายที่ว่างงาน
  • วันเดือนปีที่ออกจากงาน
  • กรอกสาเหตุที่ออกจากงาน
ลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม
ภาพจาก e-service.doe.go.th

วิธีเข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนและรายงานตัวกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ตครั้งแรก ดังนี้

 1. เข้ามาที่ห้าเว็บ empui.doe.go.th เลือก “กรณีใช้บริการจากที่บ้านหรือสถานที่อื่นที่ไม่ใช่สำนักงาน” หรือ “กรณีเดินทางมาใช้บริการที่สำนักงาน”
 2. เลือก “ลงชื่อเข้าใช้งาน”
 3. อ่านรายละเอียด และกดยอมรับและเข้าใช้งาน
 4. กรอกข้อมูลจากบัตรประชาชน ใช้ข้อมูลด้านหน้า และด้านหลังบัตรประชาชน
 5. อัปโหลดรูปและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 6. คลิกดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
 7. เลือกเมนูขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานทางด้านซ้ายของจอ ได้แก่ สถานที่ทำงานล่าสุด วันที่ออกจากงาน สาเหตุที่ออกจากงาน ข้อมูลนายจ้างหรือสถานประกอบการ ตำแหน่ง เงินเดือนล่าสุด
 8. เมื่อกรอกข้อมูลหมดแล้ว คลิกข้อมูลขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขคลิกที่ “ข้อมูลส่วนตัว”
 9. รับเอกสาร “หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน” และ “วันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน” สามารถพิมพ์ออกมาเก็บไว้ได้ และตรวจสอบวันรายงานตัวว่างงาน 8 ครั้ง
 10. หากต้องการหางาน สามารถคลิกค้นหาตำแหน่งเพิ่มเติม ที่ช่อง “งานแนะนำ” และกด “สมัครงาน Smart Job”

เอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน ใช้อะไรบ้าง ?

ในการยื่นลงทะเบียนว่างงาน ประกันสังคม ม.33 ผู้ประกันตนต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนดังนี้

 1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) หรือ สปส.6-09 หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา
 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาติ, ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

วิธียื่นว่างงานประกันสังคม 2565

ลงทะเบียนว่างงาน กี่วันได้เงินชดเชย

หลังจากลงทะเบียนว่างงานแล้วนั้น กรมการจัดหางานจะกำหนดวันที่นัดรายงานตัวว่างงาน 6 ครั้ง โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบมากดรายงานตัวก่อนได้ ส่วนเงินจะได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรอบการโอนเข้าบัญชี

วิธีคำนวณเงินที่จะได้รับ กรณีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคม

1. กรณีลาออกจากงาน หรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง ได้รับเงินทดแทน 30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วันต่อรอบปฏิทิน ยกตัวอย่างเช่น

ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.30 x 90) / 30 = 150 บาทต่อวัน ไม่เกิน 90 วัน

2. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วันต่อรอบปฏิทิน ยกตัวอย่างเช่น

ค่าจ้าง 15,000 บาท (จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน) จะได้รับเงินทดแทนวันละ = (15,000 x 0.50 x 180) / 30 = 250 บาทต่อวัน ไม่เกิน 180 วัน

ขอบคุณข้อมูล : empui.doe.go.th

วิธียื่นว่างงานประกันสังคม 2565

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ