การเงิน

จับตาเคาะเยียวยากลุ่มคนขับแท็กซี่ – จักรยานยนต์สาธารณะ วันนี้

เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม. วันนี้ เงินเยียวยา กลุ่มคนขับแท็กซี่ จักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี

เยียวยาแท็กซี่ – นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ต.ค.นี้ สศช.ในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ทั้ง 29 จังหวัด ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยรายละเอียด จะเปิดเผยอีกครั้งหลังจากผ่าน ครม.แล้ว

ที่ผ่านมา ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่อายุเกิน 65 ปี ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ให้ได้รับความช่วยเหลือมาเสนอ ครม.อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว จากนั้นได้ส่งมาให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯจัดทำเป็นข้อเสนอให้กับ ครม.พิจารณาตามขั้นตอน

ด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ข้อมูลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบหมายให้ไปพิจารณาช่วยเหลือกลุ่ม ผู้ขับขี่รถสาธารณะอายุเกิน 65 ปีข้างต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม :

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button