Connect with us

ข่าวธุรกิจ

ซัพพลายเชน ที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ซัพพลายเชน ที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์ | Thaiger

องค์กรด้าน ซัพพลายเชน จะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง และโลจิสติกส์ รวมถึงงานทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเหล่านี้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าความกดดันจะเกิดจากระบบซัพพลายเชนของโลกมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือต้องการสร้างความแตกต่างในตลาดด้วยอัตรากำไรที่ลดลงก็ตาม เครื่องมือในการบริหารจัดการซัพพลายเชนรุ่นเก่าก็ไม่สามารถสนองตอบต่อเป้าหมายขององค์กรด้านซัพพลายเชนในปัจจุบันได้

ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนี้การ์ทเนอร์ได้ระบุไว้ว่าคือ “ต้องมั่นใจได้ว่า ซัพพลายเชน จะมีประสิทธิผลที่ดี คล่องตัว และตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ถึงแม้จะมีความท้าทายจากความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือก็ตาม”

เทคโนโลยีได้พัฒนาไปถึงจุดที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลอย่างกว้างขวางระหว่างสมาชิกที่อยู่ในระบบนิเวศซัพพลายเชนด้วยกัน รวมถึงช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกัน และตีความข้อมูลนั้นเพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจได้ดีขึ้น แพลตฟอร์มที่ทันสมัยต่าง ๆ เช่น คลาวด์ และเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตออฟธิงค์ (IoT)

ช่วยเสริมศักยภาพให้องค์กรด้านซัพพลายเชนสามารถประเมินและตัดสินใจดำเนินงานด้านต่าง ๆ ที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดได้

พัฒนาจากการตั้งรับเป็นซัพพลายเชนเชิงรุก

ถึงแม้ว่าระบบนิเวศซัพพลายเชนจะประกอบไปด้วยเครือข่ายของซัพพลายเออร์, พันธมิตรทางการค้า, ผู้ให้บริการด้านการเงิน และลูกค้าทั่วโลก แต่ซัพพลายเชนจำนวนมากก็ยังคงดำเนินงานไปทีละขั้นตอนงานใครงานมันตามแนวทางที่เคยทำกันมา โดยต่างก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกฎข้อบังคับขององค์กรตน

แต่เนื่องด้วยกระบวนการและข้อมูลต่าง ๆ ของซัพพลายเชนมากกว่า 80% เกิดขึ้นภายนอกองค์กรแต่ละแห่ง การใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้องค์กรสามารถแบ่งปันข้อมูลและทำงานร่วมกันได้ (ที่ไม่ได้ร่วมงานกันโดยตรง และเป็นการทำงานนอกองค์กร) จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเชนทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้กับพันธมิตรและลูกค้า

นอกจากนี้ ปริมาณการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมธุรกิจปัจจุบัน มักจะเกินขีดความสามารถของระบบและซอฟต์แวร์รุ่นเก่าที่จะรองรับได้ แต่การใช้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นและที่ได้รับการอัปเดตแล้วนั้นจะต้องมีการอัปเกรดที่ดีและมีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งยากที่จะจัดการเองภายในองค์กรโซลูชั่นที่ทำงานบนคลาวด์จะช่วยขจัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุน ที่องค์กรอาจต้องรับภาระเพื่อให้ได้ฟังก์ชั่นที่จำเป็นต้องใช้งาน

ระบบและซอฟต์แวร์รุ่นเก่ายังหมายถึงการที่องค์กรต่าง ๆ มักต้องพึ่งพากระบวนการที่ล้าสมัย เช่น การใช้สเปรดชีทและอีเมลเพื่อคัดเลือกและแบ่งปันข้อมูล กระบวนการแบบแมนนวลเช่นนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการตัดสินใจได้ การบริหารจัดการซัพพลายเชนในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติ ต้องมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน

เครื่องมือที่ทำงานบนคลาวด์ เช่น แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML), AI, IoT และดิจิทัลทวินส์ (Digital Twins) มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่องค์กรต้องการใช้เพื่อเก็บรวบรวมและดำเนินการตามการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซัพพลายเชน

Photo by ThisIsEngineering from Pexels

การใช้มุมมองแบบองค์รวมของซัพพลายเชนเช่นนี้ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานซัพพลายเชนจากแบบ “ดั้งเดิม” ไปเป็นแนวทางที่ “ทำงานเชื่อมโยงกันทั้งระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล (value chain orchestration)” ซึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนจากงานแบบแมนนวลไปเป็นกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกำจัดการทำงานแบบไซโลออกไปด้วยแอปพลิเคชั่นคลาวด์ที่ทันสมัยสามารถมอบสมรรถนะในการมองเห็น และควบคุมซัพพลายเชนได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง

เมื่อองค์กรสามารถตัดสินใจเชิงรุกได้มากขึ้นก็จะตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือต่าง ๆ บนระบบคลาวด์สามารถเปลี่ยนซัพพลายเชนรุ่นเก่า ให้กลายเป็นซัพพลายเชนที่มีความยืดหยุ่นและคล่องตัว พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อต้องการและก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งได้

ค้นหาพันธมิตรด้านคลาวด์ที่เหมาะสม

การปรับใช้โซลูชั่นซัพพลายเชนบนระบบคลาวด์ที่ทันสมัยมักจะสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยโซลูชั่นใหม่ที่พร้อมใช้งานภายในไม่กี่สัปดาห์ แทนที่จะต้องใช้เวลานานหลายปีเหมือนกับการใช้งานแบบ on-premises โดยปกติโซลูชั่นบนคลาวด์จะรวมเครื่องมือทั้งหมดที่องค์กรจำเป็นต้องใช้ในการจัดการ value chain ดิจิทัลไว้ทั้งหมด แต่การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลของการจัดการซัพพลายเชนองค์กรไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากมายรอบด้านขนาดนั้น

ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอาจบรรจุอยู่ในกระบวนการด้านกลยุทธ์ และแผนงานที่ได้วางไว้อย่างดี เช่น โครงการเล็ก ๆ ที่ปรับให้เหมาะกับแบนด์วิดท์ งบประมาณ และความต้องการที่เกิดขึ้นทันทีทันใดขององค์กร องค์กรต่าง ๆ ยังสามารถใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยแบ่งเป้าหมายที่ใหญ่กว่าออกเป็นส่วนเป็นช่วง ๆ ที่สามารถจัดการได้สะดวก ผลกำไรที่ได้จากแต่ละช่วงยังอาจนำไปเป็นทุนให้กับการทำงานช่วงต่อไป นอกจากนี้ความสำเร็จในช่วงแรก ๆ จะสร้างแรงกระเพื่อมและช่วยให้ได้รับการสนับสนุนระหว่างการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลได้

เมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงซัพพลายเชนให้ทันสมัยได้แล้ว องค์กรต่าง ๆ ควรร่วมมือกับผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถช่วยให้องค์กร “go lives” ระบบได้เร็วขึ้น เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนแปลงระบบและการหยุดชะงักของธุรกิจให้เหลือน้อยที่สุด และถึงแม้จะมีการใช้งานโซลูชั่นใหม่แล้วก็ตาม แต่ผู้ให้บริการคลาวด์ควรให้บริการการอัปเดทฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ที่ราบรื่น โดยมีดาวน์ไทม์เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ซึ่งจะช่วยให้องค์กรได้ใช้นวัตกรรมที่เสถียร และมีการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจที่ดีที่สุด

ซัพพลายเชน ที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์ | ข่าวโดย Thaiger

Photo by Nataliyahora – www.canva.com

ทรานส์ฟอร์มซัพพลายเชน

การยึดติดอยู่กับเทคโนโลยีและระบบแมนนวลที่ผ่านการพิสูจน์และใช้งานมานานแล้ว เป็นเรื่องท้าทายที่อาจทำให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรได้ยาก การเพิกเฉยไม่ใส่ใจต่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพียงเพราะองค์กรเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้รับการรับรองหรือยังมีความเสี่ยงสูง จะทำให้องค์กรไม่สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ โซลูชั่นที่ใช้ระบบคลาวด์นำเสนอวิธีการต่าง ๆ สำหรับองค์กรที่จะทรานส์ฟอร์มซัพพลายเชนของตน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ ๆ ของระบบซัพพลายเชนที่กำลังพัฒนาทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน

ซัพพลายเชน ที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์ | ข่าวโดย Thaiger

 

สามารถติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวธุรกิจ

 

ติดตามข่าวสารจาก Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

11 ผู้เล่นตัวจริง แมนฯ ยูไนเต็ด ปะทะ ฟูแล่ม | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

11 ผู้เล่นตัวจริง แมนฯ ยูไนเต็ด ปะทะ ฟูแล่ม

จอห์น บาจโจ้ เปิดตัวกับ การท่าเรือ พร้อมลุยเอซีแอลเดือนหน้า | Thaiger
ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

จอห์น บาจโจ้ เปิดตัวกับ การท่าเรือ พร้อมลุยเอซีแอลเดือนหน้า

บรูโน่ ซิวนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | Thaiger
ข่าวกีฬา3 ชั่วโมง ago

บรูโน่ ซิวนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Switch It Up ซิงเกิ้ลใหม่ Jay B GOT7 ติดชาร์ทโหลดทั้งสหรัฐและยุโรป | Thaiger
เพลง6 ชั่วโมง ago

Switch It Up ซิงเกิ้ลใหม่ Jay B GOT7 ติดชาร์ทโหลดทั้งสหรัฐและยุโรป

ปรับปรุงแอป MyMo ธนาคารออมสิน 18 พ.ค. ถึงบ่ายสาม | Thaiger
การเงิน7 ชั่วโมง ago

ปรับปรุงแอป MyMo ธนาคารออมสิน 18 พ.ค. ถึงบ่ายสาม

ปิด ‘สะพานกรุงเทพ’ 4 ทุ่ม- ตี 4 20 พ.ค. แนะใช้เส้นทางเลี่ยง 2 สะพาน | Thaiger
ข่าวกรุงเทพ7 ชั่วโมง ago

ปิด ‘สะพานกรุงเทพ’ 4 ทุ่ม- ตี 4 20 พ.ค. แนะใช้เส้นทางเลี่ยง 2 สะพาน

เผยภาพแรก แบคฮยอน EXO ยืนยิ้มชู 2 นิ้ว หลังเข้ากรมฯ | Thaiger
ข่าวดารา7 ชั่วโมง ago

เผยภาพแรก แบคฮยอน EXO ยืนยิ้มชู 2 นิ้ว หลังเข้ากรมฯ

โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย V1 กลับมาแล้ว! หลังกู้กลุ่มคืนมาได้สำเร็จ | Thaiger
ข่าวการเมือง7 ชั่วโมง ago

โยกย้าย มาส่ายสะโพกโยกย้าย V1 กลับมาแล้ว! หลังกู้กลุ่มคืนมาได้สำเร็จ

นอนคุก! ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ ชวด ประกันตัว | Thaiger
ข่าว7 ชั่วโมง ago

นอนคุก! ‘ประสิทธิ์ เจียวก๊ก’ ชวด ประกันตัว

มาไว! อาร์ต พศุตม์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้เรือนจำ 2 แห่ง | Thaiger
ข่าวดารา7 ชั่วโมง ago

มาไว! อาร์ต พศุตม์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้เรือนจำ 2 แห่ง

รู้จัก ครูพร้อม.com 6 ฟังก์ชั่นเรียนรู้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม | Thaiger
ข่าว8 ชั่วโมง ago

รู้จัก ครูพร้อม.com 6 ฟังก์ชั่นเรียนรู้ เตรียมพร้อมก่อนเปิดเทอม

‘ประยุทธ์’ ไม่พบ ผลข้างเคียงรุนแรง หลัง ปชช. ฉีดวัคซีนโควิด | Thaiger
ข่าว8 ชั่วโมง ago

‘ประยุทธ์’ ไม่พบ ผลข้างเคียงรุนแรง หลัง ปชช. ฉีดวัคซีนโควิด

จี๊บ เทพอาจ ฉลอง MV เพลงหมายความว่าอะไร วง MEAN 100 ล้านวิว แจกของที่ระลึกแฟนคลับ | Thaiger
เพลง8 ชั่วโมง ago

จี๊บ เทพอาจ ฉลอง MV เพลงหมายความว่าอะไร วง MEAN 100 ล้านวิว แจกของที่ระลึกแฟนคลับ

ทัวร์ลง! ชมพู่ อารยา หลังรีวิวการ ฉีดวัคซีน Sinovac | Thaiger
ข่าวดารา8 ชั่วโมง ago

ทัวร์ลง! ชมพู่ อารยา หลังรีวิวการ ฉีดวัคซีน Sinovac

5 มือถือเล่นเกมชิปเซตแรง น่าใช้ ที่เกมเมอร์ไม่ควรพลาด | Thaiger
เทคโนโลยี8 ชั่วโมง ago

5 มือถือเล่นเกมชิปเซตแรง น่าใช้ ที่เกมเมอร์ไม่ควรพลาด

หวยฮานอย 18 5 64 ตรวจหวยฮานอย 18 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย9 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 18 5 64 ตรวจหวยฮานอย 18 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 10 5 64 ตรวจหวยฮานอย 10 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 10 5 64 ตรวจหวยฮานอย 10 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 8 5 64 ตรวจหวยฮานอย 8 พ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 17 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 พ.ค. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 วัน ago

หวยลาววันนี้ 17 5 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 พ.ค. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 17 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 17 5 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 พ.ค. 64 ผลหวยลาว 13 5 64

ตรวจหวย 16 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ตรวจหวย 16 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564

ตรวจหวย 2 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

ตรวจหวย 2 5 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 16 5 64 | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 16 5 64

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ดงวด 2 5 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 สัปดาห์ ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ดงวด 2 5 64

เลขเด็ด2 5 64 เลขท้าย 2 ตัว 10 อันดับขายดีบนแผงลอตเตอรี่ | Thaiger
เลขเด็ด3 สัปดาห์ ago

เลขเด็ด2 5 64 เลขท้าย 2 ตัว 10 อันดับขายดีบนแผงลอตเตอรี่

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 พฤษภาคม 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 2 พฤษภาคม 2564

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64 | Thaiger
เศรษฐกิจ5 วัน ago

เงินส่วนต่างข้าว งวด 27 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

Trending