ข่าว

เผยกำหนดการรับปริญญาจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการวันซ้อม

เผยกำหนดการรับปริญญาจุฬาฯ ปีการศึกษา 2562 และกำหนดการวันซ้อม

เมื่อวานนี้ (16 กรกฎาคม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผย กำหนดการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 และวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมจุฬาฯ พร้อมด้วยกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รวมถึงวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดคณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ภาษาอังกฤษ คลิก)

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

รอบเช้า รอบบ่าย
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับปริญญาบัณฑิต) 1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2. คณะเภสัชศาสตร์ 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 3. รางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช
(อาจารย์และนักวิจัย)
4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 4. คณะครุศาสตร์
5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 5. สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
6. วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 7. คณะนิติศาสตร์
8. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับบัณฑิตศึกษา) 8. คณะแพทยศาสตร์
9. คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563

รอบเช้า รอบบ่าย
1. คณะวิทยาศาสตร์ (ระดับปริญญาบัณฑิต) 1. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (ระดับปริญญาบัณฑิต)
2. คณะอักษรศาสตร์ 2. คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. คณะรัฐศาสตร์ 3. คณะเศรษฐศาสตร์
4. คณะนิเทศศาสตร์ 4. คณะสัตวแพทยศาสตร์
5. คณะสหเวชศาสตร์ 5. คณะจิตวิทยา
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระดับบัณฑิตศึกษา)
7. บัณฑิตวิทยาลัย 7. สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
8. วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
  • ผู้แทนขึ้นรับพระราชทานอนุปริญญาบัตร
  • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลเงินทุนวิจัยรัชดาภิเษกสมโภช (นิสิตขั้นดุษฎีบัณฑิต)
  • ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
  • ผู้ได้รับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาใน “เงินทุนภูมิพล”

 

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ (ภาษาไทย คลิก) (ภาษาอังกฤษ คลิก)

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียน www.reg.chula.ac.th

เมนู : ประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ: กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

https://www.facebook.com/ChulalongkornUniversity/posts/3361655733879084?__xts__%5B0%5D=68.ARAFCRMr-PTnxTp8cmUPq34NDhN8SEHMsBZxuxZnn0CFn0AhmeAv2-dZohH18m5CGMrY2Q-jEnIIR0iiSlCizKMaa6PJ3VKoF5FTlJCwU-dzbfiCvhbZcPbMYPsHmy70ZMfPGn-pPm3oKfryafrAXaW9Ib3LiN8YJd9at0uxNiI6zbAxC5N1QpWtXG3P8FfOAK3GgseT5qiYRHhVjw3UnVwtUvMifsGqsiW0KeRaFo6kUEsrj6ez0nNl6e8wX2jIZ4pEQ-4Xs9KklpSI4VH1YaS46WaA8e5huZNEeoK2Bwwi9YrQzqku0OBzn6FYE6C07erzqH9Ikope6xIWDiKw3_Szmw&__tn__=-R

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button