Connect with us

เลือกตั้ง 62

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562

The Thaiger

Published

 on

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562 | The Thaiger

6 พรรคการเมืองฝั่งประชาธิปไตยลงนามสัตยาบัน รวม 255 เสียงตั้งรัฐบาล สะกัดการสืบทอดอำนาจ : เลือกตั้ง 2562

 

เมื่อเวลาประมาณ 10 นาฬิกา 45 นาที พรรคฝั่งประชาธิปไตย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) พรรคเสรีรวมไทย (สร.) พรรคประชาชาติ (ปช.) พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) ร่วมกันแถลงและร่วมลงสัตยาบันรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลและสร้างรัฐบาลประชาธิปไตย เพื่อหยุดการสืบทอดอำนาจ โดยมีเนื้อหาคำแถลงโดยสรุปดังนี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย

-มี 7 พรรคแถลงจัดตั้งรัฐบาล ทำสัญญาประชาคม ยืนยันอุดมการณ์ที่ให้ไว้ระหว่างเลือกตั้ง ว่าต้องการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช

-ได้พูดคุยกัน ยืนยันว่าจะร่วมกันทำตามสัญญาประชาคมและเจตนารมณ์ของประชาชน

-ตอนนี้ได้เสียงข้างมาก ส.ส. ไม่ต่ำกว่า 255 เสียง (ยังไม่เป็นทางการ)

-ทำตามความคาดหวังของประชาชน คือหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ และจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยได้

-การเลือกตั้งครั้งนี้ยาก เพราะมีการเขียนกติกา มุ่งเน้นสืบทอดอำนาจ คสช ไว้ เช่น การนับคะแนนคนแพ้ 250 สว การซื้อเสียง การใช้อำนาจรัฐกกดกัน

– มีความผิดปกติของการนับคะแนน เป็นการเลือกตั้งที่มีข้อกังขามากที่สุด

-มีเวลาอีก 2 เดือนที่จะรับรอง ส.ส. พรรคได้เก็บคะแนนเสียงไว้แล้ว เพื่อป้องการถูกบิดเบือน

-ต้องรอดูต่อไป เรื่องการใช้ใบเหลืองใบแดงตัดสิทธิ์ ส.ส.

-หวังจะมีพรรคการเมืองที่เห็นแก่บ้านเมือง ประชาชน ว่าบ้านเมืองต้องกลับสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และทำตามเจตนารมณ์ของประชาชน

-หลังจากวันนี้ จะมีการพูดคุยกันกับพรรคอื่น

.

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

-มองว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยพยายามจะมีบทบาทหลังการเลือกตั้ง ไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในระยะยาว

-ต้องการทำให้เสียงประชาชนเป็นจริง จึงร่วมกับพรรคการเมืองอื่นเพื่อหยุดยั้งอำนาจ คสช ซึ่งเราได้รับฉันทามติของประชาชน

พรรคอนาคตใหม่มีจุดยืน 5 ข้อ

  1. จะร่วมพรรคการเมืองที่แถลง สกัดการสืบทอดอำนาจของ คสช แม้ว่าจะยากลำบาก
  2. อนาคตใหม่อยากเชิญชวนพรรคการเมืองอื่น ที่เคยสัยญาประชาชนไว้ ว่าจะไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจคสช
  3. ยืนหยัดว่านายกต้องมาจากพรรคที่มี ส.ส.อันดับ 1 สนับสนุน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เหมาะสมเป็นนากฃยกที่สุด
  4. ขอเรียกร้องพรรคที่พยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย แล้วใช้ สว สนับสนุน รังแต่จะสร้างความวุ่นวายให้กับสังคม ทำให้สังคมไปสู่ทางตัน การพัฒนาการเมืองเป็นไปไม่ได้
  5. เรียกร้องให้ กกต ทำหน้าที่อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม 2 วันแล้วยังไม่เห็นผลคะแนน เรียกร้องให้เปิดเผยตัวเลขคะแนนเสียงในทุกหน่วย เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปตรวจสอบได้

.

เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวศ หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย

-เสรีรวมไทย เป็นพรรคใหม่ เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของบ้านเมือง ต้องยึดความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลัก

-มีการพยายามสืบทอดอำนาจ ออกกคำสั่ง ออกกฎหมาย มีการสร้างพรรคการเมือง เพื่อเสนอชื่อหัวหน้าปฏิวัติมาเป็นนายกพรรค

– เราต้องคำนึงถึงที่มาที่ไปเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้าง การวางกลเกมเพื่อสืบทอดอำนาจ และเอาเปรียบพรรคต่างๆ

เสรีรวมไทยยังยืนหยัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตย ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร

-ของให้พรรคการเมืองไม่ว่าเล็กใหญ่ ให้คำนึง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อย่าไปหวังผลประโยชน์ที่พรรคสืบทอดอำนาจมาเสนอให้ ไม่งั้นเท่ากับว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย

-ผมทราบดีว่า กกต ที่มาอย่างไรและยืนหยัดเคียงข้างฝ่ายไหน

-ขอให้กกต จัดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ อย่าให้ต่างชาติดดูถูกเหยียดหยาม ให้คำนึงถึงศักดิ์ศรี อย่าเอาตำแหน่งหน้าที่ของท่านมาทิ้ง ยังมีเวลากลับตัวกลับใจ

-เรียกร้องให้พล.อ.ประยุทธ์ เสียสละ ลาออก บ้านเมืองจะได้สงบเรียบร้อย

.

พรรคประชาชาติ

– คนไทยและทั่วโลกให้ความสนใจการเลือกตั้งประเทศไทยและการทำงานของกกต มีการติดตามอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลที่ขึ้นมาจะเป็นประชาธิปไตยหรือการสืบทอดอำนาจ

-พรรคอยากเห็นรัฐบาลที่จะมาจัดตั้ง ต้องเคารพในสิทธิของปชชและต้องการจะพัฒนาปชต ของประเทศนี้อย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ควรเป็นรัฐบาลที่เห็นแก่พวกพ้องและพยายามสานต่ออำนาจ ทำให้ประเทศบอบช้ำต่อไปอีก

-มีปัญหามากมายที่รอแก้ไข ถ้าได้รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตย จะเป็นการซ้ำเติมประเทศและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

-รัฐบาลควรเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากในสภา เพราะต้องบริหารโดยอาศัยสภาผู้แทนเป็นหลัก ในการออกกฎหมาย ต่างๆ สว เป็นแค่พี่เลี้ยงเท่านั้น ใครจะคิดเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยโดยอาศัย สว เป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพ เชื่อว่าหุ้นคงตกระนาว

– นักลงทุนใครจะกล้าเสี่ยงมาลงทุนในประเทศที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพ

– พรรคประชาชาติ อยากเห็นรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย เคารพประชาชน มีเสถียรภาพ (มีเสียงมากกว่า 251 เสียง)

-หวังว่า กกต ต้องเป็นตัวของตัวเอง และทำตามกฎข้อบังคับ ความน่าเชื่อถือจะมีได้ต้องปฏิบัติให้เห็นว่าเป็นกลางอย่างแท้จริง กกต ยังมีเวลาที่จะแก้ไขตัวเองเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นกลางอย่างแท้จริง

-ทำไมต้องไปรอประกาศผลวันที่ 9 พ.ค. ในเมื่อคะแนนดิบมาแล้ว

-ต้องชี้แจงคะแนนกับประชาชนได้

-ไม่จำเป็นต้องรอประกาศผลวันที่ 9 พ.ค. วันสุดท้าย สามารถประกาศก่อนได้ ทำให้คนระแวงสงสัย ไม่สมควรอย่างยิ่ง

-ควรรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นกกต. ความกลัวต่ออำนาจคือความเสื่อม ผมกลัวประเทศจะเสื่อม

.

หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ

-การมาร่วมทำ MOU เพราะมีจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย มีสำนึกในคำพูด ศักดิ์ศรี อุดมการณ์ประชาธิปไตย ร่วมมือกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจ

-อยากเห็นการตั้งรัฐบาลทำตามหลักสากล คือเสียงส่วนใหญ่ ใครคิดจะใช้เล่ห์กลต่างๆ ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ถูกต้องตามหลักสากล

– ตอนแรกประชาชน ให้อภัยที่พล.อ.ประยุทธ์ยึดอำนาจ เพราะหวังให้เข้ามาสร้างความปรองดอง แก้ไขปัญหาความแตกแยก แต่ตอนนี้ท่านจะเข้ามาปรองดองหรือสร้างความแตกแยก

-ฝากถึง กกต. ที่เลือกตั้งไปนั้น อยากจะถามว่าประชาชน เชื่อมั่นในตัวกกตหรือไม่ พวกท่านมีศักดิ์ศรี ตำแหน่งหน้าที่มาก่อน ถ้าท่านทำดี ก็เป็นศักดิ์ศรีของท่านและวงศ์ตระกูล โดยเฉพาะประเทศไทย สิ่งที่ท่านทำเป็นประวัติศาสตร์ชั่วลูกชั่วหลาน

.

หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

– พรรคมีอุดมการณ์แต่เริ่มแรก ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย

– แม้เป็นพรรคน้องใหม่ ได้เสียงส.ส. 1 ที่

-นับไป 93% คะแนนหลักแสนพอนับครบ คะแนนลดเหลือหลักหมื่น

-มั่นใจว่าพรรคตัดสินใจถูกต้องในการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย

-ประเทศไทยช้าหรือเร็วก็ต้องเป็นประชาธิปไตย ฝากถึงพรรคที่ลังเลอยู่

– ขอสนับสนุนคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เป็นนายกรัฐมนตรี ตามหลักการสากล

-ฝากสื่อมวลชน ช่วยกันตรวจสอบคะแนนเสียงที่หายไป

.

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

-พรรคเศรษฐกิจใหม่ยืนยันคำกล่าววันที่ 3 มี.ค. ว่าไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ แต่ที่ไม่มาร่วมแถลงเพราะติดภารกิจ

-ต้องการคำชัดเจนจาก กกต ยืนยันผลคะแนน 100 % ทันที

-การเก็บ 5 %ไว้ ทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย

-ยืนยันไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ

-จะทำให้ชีวิตประชาชนดีขึ้น และคืนประชาธิปไตยสู่ประชาชน

.

-อ่านแถลงการณ์ร่วมลงสัตยาบันเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช

หัวหน้าพรรคทั้ง 7 ร่วมลงสัตยาบัน

-หลังจากนี้ทั้ง 7 พรรค จะเดินทางไป กกต เพื่อเรียกร้องให้เปิดเผยผลคะแนนครบ 100 % รวมถึงความไม่ชอบมาพากลต่างๆ ระหว่างการเลือกตั้ง

-ต้องการสร้างประชาธิปไตยให้แข็งแรง สร้างสรรค์ และไม่ทำอะไรที่ไร้มารยาท ผิดกติกาทางการเมือง

-เรียกร้องให้พรรคอื่นๆ ร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย สร้างระบอบประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และหยุดยั้งการสืบทอดอำนาของคสช

 


ช่วงคำถาม บางส่วน

-250 สว มีผลต่อการโหวตเลือกนายกไหม

คุณหญิงสุดารัตน์ : สว250 ควรทำตามเจตนารมณ์ของพี่น้องประชาชน โหวตตามเสียงของประชาชน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มาจากประชาชนก็ตาม แต่ได้รับเงินค่าตอบจากภาษีประชาชน

-มั่นใจไหมว่า สส 255 เสียง จะจัดตั้งรัฐบาลได้

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย : เรายังไม่ได้เสนอให้คุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ทำตอนนี้คือพาประเทศสู่ประชาธิปไตย ต้องการให้สังคมเดินหน้ามากกว่าการใช้ตำแหน่งนายกเป็นเงื่อนไข

 

ฟัง Live พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแถลงจับมือตั้งรัฐบาล (The standard)

สด! พรรคเพื่อไทยจับมือ 6 พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาล

สด! พรรคเพื่อไทยจับมือ 6 พรรคการเมืองแถลงตั้งรัฐบาล .นำโดยพรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. 6 พรรค ได้แก่ อนาคตใหม่ เสรีรวมไทย ประชาชาติ เศรษฐกิจใหม่ เพื่อชาติ พลังปวงชนไทย ร่วมกันแถลงข่าว ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ ชั้น 2 ห้องสยามบอลรูม.#TheStandardLive #TheStandardElection #คู่มือเลือกตั้ง62 #เลือกตั้ง62 #อนาคตใหม่ #เสรีรวมไทย #ประชาชาติ #เพื่อชาติ #พลังปวงชนไทย

Posted by THE STANDARD on Tuesday, March 26, 2019

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

If you have story ideas, a restaurant to review, an event to cover or an issue to discuss, contact The Thaiger editorial staff.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ

The Thaiger & The Nation

Published

on

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ ประวิตร นั่งรองนายกฯ | The Thaiger

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ‘แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี’ 2562 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โผล่นั่งรองนายกรัฐมนตรี

โปดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรี – วันที่ 10 ก.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จัทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามที่ลงประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น

บัดนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบต่อไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger ราชกิจจาฯ ประกาศ 'แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี' ประวิตร นั่งรองนายกฯ | News by The Thaiger

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน

The Thaiger

Published

on

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน | The Thaiger

ธนาธรส่งทนาย ขอศาลรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาแจงถือหุ้นสื่อ อีก 15 วัน : ข่าวการเมือง ส.ส.ถือหุ้นสื่อ

คดีหุ้นสื่อธนาธร – วันที่ 21 มิ.ย. คืบหน้าคดีถือหุ้นสื่อ วี-ลัคของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวานนี้ ทีมกฎหมายได้ยื่นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอขยายเวลาในการส่งเอกสารคำชี้แจงคดีอีก 15 วัน นับจากวันที่ 8 กรกฎาคมซึ่งเป็นวันครบกำหนด 30 วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตให้ขยายเวลายื่นคำชี้แจงครั้งที่ 1

คดีนี้ศาลมีมติรับคำร้องและสั่งนายธนาธรยุติปฎิบัติหน้าที่ส.ส. ออกไปก่อน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ถ้าหากคำขอขยายเวลาครั้งนี้เป็นผล นายธนาธร จะมีเวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมถึงตรวจความคืบหน้าของสำนวนเพื่อชี้แจง รวมเป็นเวลา 60 วัน

 

อ้างอิงจาก : Workpointnews และ Voicetv

ขอบคุณภาพจาก : Twitter Voicetv

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวการเมือง

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

The Thaiger

Published

on

ป.ป.ช. แจง ของยืมเพื่อน เช่นนาฬิกา ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง | The Thaiger

ส.ส.ถามกลางสภาฯ ป.ป.ช. ตอบ นาฬิกายืมเพื่อน ไม่ต้องชี้แจงทรัพย์สิน : ข่าวการเมือง

นาฬิกายืมเพื่อน – เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ระหว่างการสัมมนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการอบรมติวเข้มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ชุดใหม่ มีคำถามน่าสนใจของ นายวิรัตน์ วรสศิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ที่ถามต่อ นายวรัญ มณีศรี เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมาชี้แจงทำความเข้าใจการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ว่า

“ทรัพย์สินที่ยืมมาจากเพื่อน เช่น นาฬิกาหรู ต้องจะต้องยื่นต่อ ป.ป.ช.หรือไม่”

ป.ป.ช. ตอบว่า “การยื่นทรัพย์สินจากเพื่อน ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช แต่ถ้าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจก็สามารถยื่นได้

นอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจอื่น ๆ ที่สังคมเกิดคำถามก็ได้รับการชี้แจงแล้ว เช่น

การแต่งตั้งที่ปรึกษา, ผู้ชำนาญการ และผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส. ผู้ช่วย ส.ส. สามารถแต่งตั้งบุตรหรือคู่สมรสมาดำรงตำแหน่งได้ ไม่ผิดกฎหมาย

กรณีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างคำพิพากษาของศาล เช่น มรดก ควรรอให้มีคำพิพากษาเป็นที่สิ้นสุดก่อน จากนั้นจึงค่อยยื่นต่อ ป.ป.ช

ที่มา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

มีลุ้นมันเดย์ไนท์ ! ลากาแซตต์ คัมแบ็ค สลัดเดี้ยงลงซ้อมได้แล้ว | The Thaiger มีลุ้นมันเดย์ไนท์ ! ลากาแซตต์ คัมแบ็ค สลัดเดี้ยงลงซ้อมได้แล้ว | The Thaiger
อาร์เซน่อล4 hours ago

มีลุ้นมันเดย์ไนท์ ! ลากาแซตต์ คัมแบ็ค สลัดเดี้ยงลงซ้อมได้แล้ว

อูไน เอเมรี่ นายใหญ่ ไอ้ปืนใหญ่ อาร์เซน่อล ได้รับข่าวดี เมื่อ อาเลซ็องด์ ลากาแซ็ตต์ ศูนย์หน้าตัวเก่งหายเจ็บกลับมาซ้อมแล้ว มีลุ้นคืนทีมในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ ลากาแซ็ตต์ บาดเจ็บข้อเท้าไปตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา แต่ล่าสุดกลับมาลงซ้อมกับทีมได้แล้วในช่วงสัปดาห์ทีมชาติ และอาจจะพร้อมกลับมาลงสนามในเกมเยือน บรามอลล์ เลน ของ...

พ่อแม่ปันปันไฟเขียวคบแฟนหนุ่มห่าง 14 ปี | The Thaiger พ่อแม่ปันปันไฟเขียวคบแฟนหนุ่มห่าง 14 ปี | The Thaiger
บันเทิง7 hours ago

พ่อแม่ปันปันไฟเขียวคบแฟนหนุ่มห่าง 14 ปี

พ่อแม่ปันปันไฟเขียวคบแฟนหนุ่มห่าง 14 ปี : ข่าวบันเทิง หลังจากเรียนจบ ก็ถือโอกาสเปิดตัวแฟนหนุ่มซะเลย สำหรับนักแสดงสาวปันปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ ที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพคู่กับแฟนหนุ่มไบร์ท อนันต์ ภูติกชกร ที่มีอายุห่างกันถึง 14 ปี ลงอินสตาแกรม และถือเป็นรูปคู่รูปแรกเลยก็ว่าได้ ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ งานนี้ปันปันก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วย...

น็อตสมัครเป็น FC เจ๊น้ำ ชมพู่ถามชอบแบบนี้อ่อ? | The Thaiger น็อตสมัครเป็น FC เจ๊น้ำ ชมพู่ถามชอบแบบนี้อ่อ? | The Thaiger
บันเทิง8 hours ago

น็อตสมัครเป็น FC เจ๊น้ำ ชมพู่ถามชอบแบบนี้อ่อ?

น็อตสมัครเป็น FC เจ๊น้ำ ชมพู่ถามชอบแบบนี้อ่อ? : ข่าวบันเทิง หลังจากที่เผยตัวอย่างหนังออกมาให้ได้ชมกันไปแล้ว สำหรับ ตุ๊ดซี่ส์แอนด์เดอะเฟค ที่ก่อนหน้าเคยสร้างเป็นซีรี่ส์มาก่อน และได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม และคราวนี้นักแสดงเดิมก็มากันครบ แถมยังมีนักแสดงชื่อดังมาร่วมเล่นกันอย่างคับคั่ง แต่ที่เห็นจะเป็นที่ฮือฮามากๆ ก็คือตัวแม่แฟชั่นอย่าง ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาร่วมเล่นด้วยในบทบาทของเจ๊น้ำ แม่ค้าขายอาหารตามสั่ง...

ชาวภูเก็ต เตรียมพบงานฮิปฮอปเต็มรูปแบบ ณ ตลาดยักษ์ใหญ่ เสาร์นี้! | The Thaiger ชาวภูเก็ต เตรียมพบงานฮิปฮอปเต็มรูปแบบ ณ ตลาดยักษ์ใหญ่ เสาร์นี้! | The Thaiger
ข่าว9 hours ago

ชาวภูเก็ต เตรียมพบงานฮิปฮอปเต็มรูปแบบ ณ ตลาดยักษ์ใหญ่ เสาร์นี้!

South Side Phuket กลุ่มศิลปินฮิปฮอปที่ประสบความสำเร็จและโด่งดังระดับประเทศภายใต้ชื่อ ‘South Side’ ซึ่งทำเพลงภายใต้สังกัดฮิปฮอปอันดับต้นๆ ของไทยอย่าง Thaitanium Entertainment มานานกว่าสิบปี ล่าสุด ได้ก่อตั้งทีมใหม่ขึ้นในนาม ‘Roii’ [หรอย] ซึ่งจะเป็นกลุ่มเฉพาะที่จัดการงานปาร์ตี้สไตล์ฮิปฮอป และการแข่งขันประกวดแรปต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต    ...

แมท ภีรนีย์ ฮา รั่ว ไม่ห่วงสวยในลิขิตรักข้ามดวงดาว Ep 9 | The Thaiger แมท ภีรนีย์ ฮา รั่ว ไม่ห่วงสวยในลิขิตรักข้ามดวงดาว Ep 9 | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

แมท ภีรนีย์ ฮา รั่ว ไม่ห่วงสวยในลิขิตรักข้ามดวงดาว Ep 9

แมท ภีรนีย์ ฮา รั่ว ไม่ห่วงสวยในลิขิตรักข้ามดวงดาว Ep 9 : ข่าวบันเทิง ทำเอาแฮชแท็ก #ลิขิตรักข้ามดวงดาวep9 ขึ้นเทรนด์อันดับ 1 ในประเทศไทยอีกแล้ว สำหรับละคร ลิขิตรักข้ามดวงดาว My Love From Another...

ตรวจหวย 16/10/62 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรางวัลอื่น ๆ | The Thaiger ตรวจหวย 16/10/62 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรางวัลอื่น ๆ | The Thaiger
ตรวจหวย9 hours ago

ตรวจหวย 16/10/62 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว และรางวัลอื่น ๆ

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 วันที่ 16 ต.ค. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ สนามบินน้ำ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้ามาร่วมชมและเป็นพยานในการออกรางวัลเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนทางบ้านสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 32...

ป๊อก มาร์กี้ เจอประท้วงหน้าบ้านพักที่สเปนก่อนกลับไทย | The Thaiger ป๊อก มาร์กี้ เจอประท้วงหน้าบ้านพักที่สเปนก่อนกลับไทย | The Thaiger
บันเทิง9 hours ago

ป๊อก มาร์กี้ เจอประท้วงหน้าบ้านพักที่สเปนก่อนกลับไทย

ป๊อก มาร์กี้ เจอประท้วงหน้าบ้านพักที่สเปนก่อนกลับไทย : ข่าวบันเทิง ทำเอาตกอกใจไปตามๆ กัน สำหรับครอบครัวของ มาร์กี้ ราศรี และ ป๊อก ภัสสรกรณ์ ที่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันที่ประเทศสเปน พร้อมทั้งนำลูกฝาแฝดน้องมีก้า-มีญ่า ไปด้วย แต่กลายเป็นว่ามาร์กี้โพสต์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ลงในไอจีสตอรี่ เป็นกลุ่มชุมนุมชาวสเปนที่ได้รวมตัวกันกลางสี่แยก ประท้วงกันแถมยังออกข่าวทางโทรทัศน์...

พีเค โยเกิร์ต ลัดฟ้าจดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์ค (มีคลิป) | The Thaiger พีเค โยเกิร์ต ลัดฟ้าจดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์ค (มีคลิป) | The Thaiger
บันเทิง10 hours ago

พีเค โยเกิร์ต ลัดฟ้าจดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์ค (มีคลิป)

พีเค โยเกิร์ต ลัดฟ้าจดทะเบียนสมรสที่นิวยอร์ค (มีคลิป) : ข่าวบันเทิง ถือเป็นอีกคู่ที่น่ารัก สำหรับพีเค ปิยะวัฒน์ และ โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์ หลังจากที่ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานบนเรือไปแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมา ก็ทำเอาหลายคนลุ้น รอดูงานวิวาห์กันใหญ่ ล่าสุดวันนี้ (16 ตุลาคม) ซึ่งถือเป็นวันครอบรอบแต่งงานของทั้งคู่ พีเคเองก็ได้จดทะเบียนสมรสกับโยเกิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16/10/62 | The Thaiger ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16/10/62 | The Thaiger
ตรวจหวย10 hours ago

ตรวจหวย 16 ตุลาคม 2562 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16/10/62

ตรวจหวย 16 ต.ค. ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16/10/62 – “ตรวจรางวัลที่ 1” ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 812564 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่...

รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ เปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยรวมต้นแบบ สวย สะอาด จากเงินบริจาคของประชาชน | The Thaiger รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ เปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยรวมต้นแบบ สวย สะอาด จากเงินบริจาคของประชาชน | The Thaiger
ข่าว11 hours ago

รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ เปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยรวมต้นแบบ สวย สะอาด จากเงินบริจาคของประชาชน

ทางเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เผยภาพห้องพักผู้ป่วยเตียงรวม ห้องสามัญจำนวน 114 เตียง หลังจากเพิ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งภายในห้องนี้ มีความสวยงาม สะอาดตา ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีการทำที่กั้นระหว่างเตียงของผู้ป่วย พร้อมด้วยที่นั่งพักข้างเคียงสำหรับญาติของผู้ป่วยด้วย ซึ่งทำให้เป็นสัดส่วนและมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น     ทางรพ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เผยว่า การสร้างอาคารดังกล่าว...

ไม่ได้มองข้ามใคร ! ฮูเปีย ซูฮก ฟาน ไดจ์ค ภาวะผู้นำสูงสุดทัพ หงส์แดง | The Thaiger ไม่ได้มองข้ามใคร ! ฮูเปีย ซูฮก ฟาน ไดจ์ค ภาวะผู้นำสูงสุดทัพ หงส์แดง | The Thaiger
ลิเวอร์พูล11 hours ago

ไม่ได้มองข้ามใคร ! ฮูเปีย ซูฮก ฟาน ไดจ์ค ภาวะผู้นำสูงสุดทัพ หงส์แดง

ซามี่ ฮูเปีย อดีตกองหลังระดับตำนานของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกโรงให้สัมภาษณ์ชื่นชมรุ่นน้องอย่าง เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค ว่าคือผู้นำสูงสุดของทีมชุดนี้ “เวอร์จิล ฟาน ไดจ์ค คือคนที่มีความเป็นผู้นำสูงสุดตัวจริงของ ิ ณ เวลานี้อย่างแน่นอน แม้จะไม่ได้ถูกแต่งตั้งบทบาทกัปตันทีมให้อย่างเป็นทางการก็ตาม” เฮียปู ให้สัมภาษณ์...

รวมเลขเด็ด ก่อนหวยออก 16 ตุลาคมนี้ เลขมนต์สิทธิ์, เลขศิริพร เลขดัง ฯลฯ | The Thaiger รวมเลขเด็ด ก่อนหวยออก 16 ตุลาคมนี้ เลขมนต์สิทธิ์, เลขศิริพร เลขดัง ฯลฯ | The Thaiger
ตรวจหวย11 hours ago

รวมเลขเด็ด ก่อนหวยออก 16 ตุลาคมนี้ เลขมนต์สิทธิ์, เลขศิริพร เลขดัง ฯลฯ

เป็นประจำของทุกๆเดือนก่อนมีการประผลสลากกินแบ่งรัฐบาลคอหวยย่อมเสาะแสวงหาเรื่องราว เหตุการณ์ดัง เหตุการณ์พิศวงลี้ลับต่างๆ เพื่อนำมาตะเป็นเลขเด็ดสำหรับเสี่ยงโชค และเป็นประจำทุกๆงวดที่เราจะรวบรวมเลขเด็ดๆ จากเหตการณ์ดังทั่วประเทศมาให้คอหวยได้วิเคราะห์กัน จะมีเลขเด็ดอะไรบ้าง ไปดูกันเลย เริ่มกันที่เลขจากเจ้าเก่าอย่างพี่นาง ศิริพร อำไพพงษ์ ที่ได้มีการรำบวงสรวงถวายปู่ศรีสุทโธ่และแม่ย่าศรีปทุมมา ที่ อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคอหวยก็เอาวันที่ 14...

Trending