การเงินเศรษฐกิจ

สมัครสินเชื่อ ‘ยูโอบี ไอแคช’ กู้สูงสุด 2 ล้านบาท ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

พารู้จัก สินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช วงเงินกู้สูงสุด 2 ล้านบาท ผ่อน 5 ปี ไม่ต้องมีคนค้ำ อ่านรายละเอียดให้ดี สมัครได้ถึง 30 มิ.ย. 66 นี้

เอาใจมนุษย์เงินเดือนด้วยผลิตภัณฑ์การเงินดี ๆ ที่นำมาบอกต่อให้คุณกับสินเชื่อส่วนบุคคล ยูโอบี ไอแคช (UOB i-Cash) จากธนาคารยูโอบี สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีจุดเด่นคือ มอบวงเงินให้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยต่ำใน 2 รอบบัญชีแรก และที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องมีคนค้ำประกัน ถ้าหากรู้สึกสนใจ ลองมาอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดฉบับเต็มกันได้เลยที่ด้านล่างนี้

ข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนตัดสินใจสมัครสินเชื่อ UOB I-cash

ก่อนจะกู้สินเชื่อผู้สมัครต้องตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขการสมัคร อัตราดอกเบี้ย วิธีชำระเงินให้ครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

วันนี้ Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องรู้ทั้งหมดไว้ให้แล้วด้านล่าง รวมถึงลิงก์ช่องทางสมัคร กรอกข้อมูลแสดงความจำนงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสอบ

เงื่อนไขที่ผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล UOB i-Cash ได้รับ

1. อนุมัติวงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท*

2. ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน

3. คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4. เลือกระยะเวลาชำระคืน 12 – 60 เดือน

5. อนุมัติภายใน 3 วัน

6. ยกเลิกวงเงินได้ ภายใน 7 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อดีของสินเชื่อ uob i cash คือ ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีเงินเดือนสูง แค่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปก็ได้แล้ว ขณะที่วงเงินอนุมัติมีเพดานสูงสุดถึง 2 ล้านบาท อีกทั้งกรอบเวลาการอนุมัติสินเชื่อถือว่ารวดเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารอื่น ๆ UOB ใช้เวลา 3 วัน หลังจากที่ได้รับเอกสารจากท่านครบถ้วน

ขณะที่การผ่อนชำระสินเชื่อ มีระยะเวลาค่อนข้างนานตั้งแต่ 12 เดือน ไปจนถึง 60 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับึความสะดวกทางสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละคน

ยูโอบี ไอแคช
ภาพจาก : forms.uobthailand.com

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี i-Cash

สัญชาติ : ไทย

อายุผู้สมัคร : 20 – 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อน)

รายได้ :

 • พนักงานประจำต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

อายุงาน :

 • ลูกจ้าง ต้องมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปและต้องผ่านการทดลองงาน
 • เจ้าของกิจการ 3 ปี กรณีเปลี่ยนกิจการ นับอายุกิจการต่อเนื่องได้ เฉพาะในสายธุรกิจเดียวกัน

เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานประจำ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

เอกสารประกอบการพิจารณา สำหรับผู้สมัครที่เป็นเจ้าของกิจการ

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาใบจดทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีส่วนตัว) ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงิน

อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสินเชื่อ UOB I-cash

 • อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 5.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ และเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-2 ปี)
 • พิเศษ ดอกเบี้ย 9.99% 2 เดือนแรก สำหรับพนักงานประจำ ผู้มีรายได้/เดือน ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป

ดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นไปตามตารางดอกเบี้ยด้านล่าง

ยูโอบี ไอแคช
ภาพจาก : forms.uobthailand.com

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับอาจเปลี่ยนแปลงตามเงินเดือนและอาชีพของผู้สมัคร

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ : อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวกร้อยละ 3 ต่อปี แต่ไม่เกิน 25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระหนี้คืนก่อนกำหนด (หากชำระคืนเงินกู้ทั้งหมดก่อนกำหนด ในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ระบุในสัญญา) : ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยสูงสุด กับอัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติ คูณยอดคงค้างชำระทั้งจำนวน คูณจำนวนวันตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จนถึงวันปิดบัญชีหาร 365 (ยกเว้นการเรียกเก็บจนถึง 31 ธันวาคม 2566)

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ : ไม่มี

ค่าอากรแสตมป์ : 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ (กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมเกินหนึ่งพันบาท) : 50 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระหนึ่งงวด และ100 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระมากกว่าหนึ่งงวด

ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป โดยชุดที่ 1 ให้หมายถึงใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละงวด) : 100 บาท/ครั้ง ต่องวดการสรุปยอดบัญชี

ค่าขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง

ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน : ดูได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงินของธนาคาร

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 24.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด เงินงวดชำระ งวดละ 5,340 บาท

 1. วิธีการคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
  (ยอดเงินกู้คงค้าง ×อัตราดอกเบี้ย)12
  =

  (100,000×24.99%)12
  = 2,083

  หมายเหตุ: ดอกเบี้ยของงวดแรกจะคิดจากจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง

  (ยอดเงินกู้คงค้าง ×อัตราดอกเบี้ย×จำนวนวันที่กู้จริง)365
 2. วิธีการคำนวณยอดชำระเงินต้น
  เงินงวดชำระ – ดอกเบี้ยการใช้วงเงินที่ได้จากข้อที่ 1.
  = 5,340 – 2,083 = 3,257 บาท

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด

ช่องทางการสมัคร สินเชื่อส่วนบุคคล UOB I-Cash

หากท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อ ยูโอบี ไอแคช สามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ forms.uobthailand.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ i-Cash Hotline 1420

วิธีสมัครสินเชื่อ UBO i-Cash มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกหน้าลิงก์สมัคร forms.uobthailand.com

2. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล อาชีพ รายได้ต่อเดือน

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมัคร ได้เลือก สินเชื่อบุคคล ยูโอบี ไอแคช

4. กดยอมรับเงื่อนไข

5. กดตกลง แล้วรอเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับ

สินเชื่อ UOB i cash

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button